TS: COČ 2022 – Michal Mitro

By Artalk.cz

Medzi piatimi vizuálnymi umelcami/umelkyňami, ktorí/é sa pripravujú na spoločnú výstavu Ceny Oskára Čepana 2022 je aj Michal Mitro. Jeho umelecký záber je veľmi široký, siaha od reflexie ekologických, sociálno-politických a ekonomických procesov po farmáciu, etnicko-náboženské konvencie, kryptomeny, sezónne afektívne poruchy, digitálne záhradkárstvo a spoločenský aktivizmus. Výtvarník, ktorý má za sebou štúdiá v zahraničí a aktuálne pôsobí v Brne, skúma optimálne možnosti pre realizáciu a prezentáciu diela na výstavu a pre daný fyzický, inštitucionálny a personálny kontext.

„Umenie oslovuje príbehom, pocitom a skúsenosťou“

MICHAL MITRO

Cena Oskára Čepana 202

Výstava sa otvorí 23. februára a potrvá do 15. mája 2023 v Kunsthalle Bratislava. Cenu Oskára Čepana organizuje Nadácia – Centrum súčasného umenia.

Ak sa ma niekto spýta, čo za umenie robím, poviem, že vytváram imerzívne prostredia, zážitky a skúsenosti. Pomáham si pritom metaforou galérie ako divadla bez hercov, no so sugestívnou scénografiou a časovým priebehom. Dnes sa už nesnažím definovať svoju tvorbu mediálne. Pre dosiahnutie účelu diela som ochotný použiť akýkoľvek nástroj, ktorý som schopný dostatočne dobre ovládať alebo sa to v krátkodobom horizonte naučiť. Sú ale výrazové trópy, ktoré používam pravidelne. Väčšinou ide o prácu so zvukom a svetlom, ktoré sú pre atmosféru mojich diel často dôležité. Využívam taktiež programovateľné mikro-ovládače, zväčša na vytvorenie časových slučiek či ako spúštače scén,“ povedal Michal Mitro, ktorý hovorieva, že rozsah práce ho núti uvažovať aj o vlastných limitoch.

Odborná porota, ktorá v apríli tohto roku posudzovala portfóliá 57 prihlásených umelcov/umelkýň o výbere Michala Mitra: „Autorská prax Michala Mitru prekladá mnohostranné ekologické, sociopolitické a ekonomické procesy do pozoruhodných metafor. Jeho posledné projekty vizualizujú spojenia medzi farmaceutickým priemyslom a etno-religióznymi konvenciami, prekvitaním kryptomien a históriou ťažby uhlia; a usilujú o priame zapojenie skúseností so sezónnymi afektívnymi poruchami, digitálnym záhradníctvom a sociálnym aktivizmom. V tvorbe jeho hyperobjektov a participatívnych nastavení dokáže Mitro obsiahnuť signály, fotóny, sonické vibrácie, umelú inteligenciu, Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Prosinec 6, 2022

V čele žebříčku Power 100 se letos umístila ruangrupa

By Petra Lexová

Prestižní žebříček Power 100, pravidelně uveřejněný v závěru roku časopisem ArtReview dlouhodobě vyzdvihuje nejvlivnější osobnosti a kolektivy ve světě umění, kteří „utvářejí dominantní diskurz v oboru“. Letos mu vévodí umělecký kolektiv ruangrupa z Jakarty, ale také umělecké odbory, píše ve zprávě ze světa Petra Lexová.

Členové a členky ruangrupa před ruruHaus v Kasselu, 2021, z leva: Lara Khaldi, Iswanto Hartono, Gertrude Flentge, Mirwan Andan, Frederikke Hansen, Julia Sarisetiati, Reza Afisina, Ajeng Nurul Aini, Ade Darmawan, Indra Ameng, Foto: Nicolas Wefers

Ruangrupa od začátku příprav documenta 15 čelila obviněním z rasismu a antisemitismu a tlaku německého tisku (čerpajícího často z nepodložených informací), stejně jako vandalským islamofobním reakcím rozdmýchávajícím napětí v německé společnosti. Artalk o tom informoval ve zprávách ze světa průběžně. Během přehlídky byla deinstalovaná řada děl a zřízený speciální výbor, který kontroloval obsah vystavených děl. Mimo jiné muselo být odstraněno i dílo People`s Justice (2002) od kolektivu Taring Padi, kvůli údajnému antisemitismu, ke kterému se vyjádřila i německá ministryně kultury Claudia Roth. Kurátoři a autoři instalace přitom uvedli, že dílo vzniklo již v roce 2002 ve zcela jiném kontextu a jeho dřívější prezentace nikdy nevyvolala takové kontroverze.

Jak zmiňuje ArtReview: „Podobná obvinění zastínila výstavu po celou dobu jejího trvání a do značné míry i jakékoli pozitivnější úvahy o rozsáhlém, polyfonním, chaotickém a družném shromáždění uměleckých hlasů z tzv. globálního Jihu, které ruangrupa představila.“ Kurátorský tým zcela naboural současný model přehlídky a uvažování o jejím fungování. Jak ArtReview dále komentuje: „Staré modely a způsoby jednání, exkluzivní a hierarchické, byly nyní zcela zpochybněny. […] Moc reangrupy spočívá v tom, že nechala stávající strukturu rozpadnout a všichni ostatní teď musí řešit, co bude dál.“

Jak Artalk informoval už v minulém roce, kdy se v čele žebříčku Power 100 umístilo NFT, je možné pozorovat důležitou změnu v samotném složení seznamu. Zatímco před Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Prosinec 6, 2022

TS: Jana Ilková na Nástupišti 1-12

By Artalk.cz

Jana Ilková: Diary. Rutinné oscilácie / kurátor: Eduard Kudláč / Nástupište 1-12 v Topoľčanoch / 3. 12. 2022 – 28. 2. 2022

Multimedialny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 v Topoľčanoch srdečne pozýva na otvorenie samostatnej výstavy fotografií

Jana Ilková : Diary. Rutinné oscilácie.

Kurátor: Eduard Kudláč

výstava potrvá 3. 12. 2022 – 28. 2. 2022

otvorenie 2. 12. 2022 o 18:00

Stredoformátové analógové monochromatické fotografie Jany Ilkovej v sebe komplementárne spájajú precíznu (konceptuálnu) prácu s obrazovým materiálom a takmer reportážny (manický) koncept práce s časom (udalosti) vo svojej jedinečnosti a

neopakovateľnosti. Observačné obrazové štúdie zachytávajú svet, ktorý fotografku nielen teritoriálne obklopuje, ale je aj vnútorne spojený s hlbokým prežívaním a so schopnosťou tieto intímne procesy zdieľať.

Formálne komponované tvaroslovie nasýtené hlbokým obsahom, znepokojivé mapy vyvstávajúcich otázok aj uzavreté (zakonzervované) stopy predchádzajúcich udalostí a indície spojenia s ľudskou prítomnosťou a budúcnosťou. V orbitáli obrazových záznamov sa stretávame s vrstvením mikropamätí (poslov putujúcich do budúcnosti zabúdania), ale aj so vznikom koncepcií nových realít vznikajúcich z dekódovania vzťahov medzi známym a znepokojujúcim v neustále meniacom sa skupenstve percepcie, balansujúcich na hrane abstrakcie a konkrétneho (dokumentárneho). Rutinné záznamy (situácia) sú v jednoduchých obrazoch narušené istým typom chybového zápisu. Táto jednoduchá chyba však v štruktúrovanej výpovedi zasiahne celý informačný tok (komplex) zmenami hodnôt prenášaného signálu. Tenzia medzi dešifrovaním poznaného a kontextom, ktorý našu schopnosť čítania obrazu umelo narúša, je zdrojom obsedantného napätia, transformáciou obligátneho (s očakávaným výkladom videného) na avantúru interpretácií a myslenia. Dokumentárna séria pôvodne zameraná na každodenný záznam prítomného sa v čase a kvantite transformovala na komplexnejší zápis, na expozíciu autentickosti (vrátane strachu) pobytu. Ilková nie je autorka ideových alebo vizuálnych paradoxov. Jej výpoveď je vrstevnatá a nestojí na jednoduchom protiklade ideí alebo zobrazených prvkov. Komponované vrstvy informácií komunikujú navzájom a napriek výslednému formálne jednoduchému gestu sme nútení konfrontovať sa s archetypálny modelmi otázok o najbytostnejších zákonitostiach existencie. Z Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Prosinec 5, 2022

TS: Ťažko je ľahko žiť

By Artalk.cz

Robert Gabriš, Nikoleta Gazdová, Lilla Gombos, Nicol Hochholzerová, Michael Luzsicza, Silvia Krivošíková, Mikuláš Podprocký, Emöke Vargová, Anabela Žigová / Ťažko je ľahko žiť / Kurátorka: Ľudmila Kasaj Poláčková / Nitrianska galéria, Nitra / 16. 12. 2022 – 19. 2. 2023

Vystavujúci autori: Robert Gabriš, Nikoleta Gazdová, Lilla Gombos, Nicol Hochholzerová, Michael Luzsicza, Silvia Krivošíková, Mikuláš Podprocký, Emöke Vargová, Anabela Žigová

Kurátorka: Ľudmila Kasaj Poláčková

Trvanie výstavy: 16. 12. 2022 – 19. 2. 2023

Miesto konania: Reprezentačné sály Nitrianskej galérie

Vernisáž: 15. 12. 2022 o 18. hod. Súčasťou vernisáže bude performancia Nikolety Gazdovej a Michaela Luzsiczu

Vizuálna výstavná poéma „Ťažko je ľahko žiť“ prináša rôzne autorské prezentácie, ktoré reflektujú na rôzne životné situácie i emócie v živote človeka. Každý žije svoj osobný život, často naviazaný na umelecké/kreatívne sebavyjadrenie, ktoré je často ohraničené, resp. zadefinované v obyčajnej každodennosti ako „abnormalita“. Koľko takých „abnormalít“ dokáže uniesť, zniesť ľudské bytie? Vraj človeku je naložené „len“ toľko, koľko sám naozaj unesie… Veď to je neúnosné… Máme naložené, aby sme stratili alebo aj získali?

Niekto zomrie, zem sa zatrasie… a život niekoho iného ide ďalej. Sú udalosti, ktoré sa nám v živote dejú, vecou náhody alebo „vyššej moci“? Alebo sa „iba“ narodíme do (ne)vhodného prostredia? Sme to my, ktorí rozhodujeme o svojom živote, alebo si len naivne fantazírujeme, že všetko máme vo svojich rukách? Čo s prázdnymi a boľavými miestami v živote? Žijeme oddelene v sebe samých a pritom sme súčasťou mozaiky života a jeho rôznych situácií. Oscilujeme v rozmanitej prepletenosti ľudského osudu. Ťažko je ľahko žiť, keď život je už raz taký…

Jedným z cieľov tohto projektu je poukázať na skutočnosť, že súčasné kurátorstvo môže mať rôzne podoby a formy, témy. „Ťažko je ľahko žiť“ je kolekciou rôznych bolestí a prázdnych miest, s ktorými sa v žití života potýka človek.

Niekedy bytie prináša okrem malých traum/ičiek i skutočné traumy, ktorých spracovanie, vyrovnanie sa, Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Prosinec 5, 2022

TS: Kunsthalle Bratislava predstavuje štvrtú publikáciu, ktorá sprevádza výstavu Paula Mahekeho

By Artalk.cz

Kunsthalle Bratislava s radosťou predstavuje novú publikáciu, v Sérii Kritického myslenia, ktorej editorkou je Denisa Tomková. Táto publikácia vyšla k výstave Paula Mahekeho, Ty a ja. Eseje v tejto publikácii kriticky skúmajú vzájomnú závislosť medzi ľuďmi, neľudskými živými bytosťami a ich prostredím.

Kunsthalle Bratislava predstavuje štvrtú publikáciu, ktorá sprevádza výstavu Paula Mahekeho

Judith Butler vo svojej eseji „Rodová politika a právo vystupovať“ z knihy Notes Towards a Performative Theory of Assembly významne upozorňuje na neisté podmienky, v ktorých žijú rodové a sexuálne menšiny. V kontexte tejto výstavy, ako aj nedávnych homofónnych vrážd na Slovensku táto esej veľmi dôležitým spôsobom nabáda k tomu, že si musíme neustále pripomínať otázku, ktorá je na mieste: „Ktorí ľudia sú považovaní za ľudí? Ktorí ľudia sú oprávnení na uznanie v rámci sféry vzhľadu, a ktorí nie?“ Butler sa zasadzuje za vzájomnú závislosť a rovnaké právo na vystupovanie pre všetkých, vrátane ochrany našich vôd, pôdy a práv zvierat. Vzájomná závislosť a transformácia sú tiež hlavnými témami knihy Emanuele Coccia Metamorfózy. Dva vybrané texty z jeho knihy naznačujú, že vzájomná závislosť živých bytostí nielenže mení prostredie iných druhov, ale mení aj „osud iných druhov“. Publikácia uzatvára svoje teoretické príspevky esejou José Estebana Muñoza „Pocit utópie“ z knihy Cruising Utopia, ktorá nielenže žiada čitateľov*ky, aby prehodnotili myšlienky ako nádej a utópia, ale tiež nás vyzýva, aby sme uvažovali o „queer kritike z obnoveného a novo oživeného zmyslu pre sociálne“. Poviedka Paula Mahekeho Lilavá hodina sprevádza a dopĺňa jeho vystavený film Lila, Jim a John. Lilavá hodina je príbeh o formách vzájomnej závislosti a metamorfózy ľudských a neľudských živých bytostí. Táto publikácia prehodnocuje nádej a nabáda nás uvažovať o formovaní intelektu ako o vzťahovom neindividuálnom akte. Nabáda nás analyzovať vzťah našich tiel k iným telám, vplyv jazyka na rodovú politiku, vzájomnú závislosť živých bytostí, ktorá ovplyvňuje osud iných, a zároveň Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Prosinec 5, 2022

TS: Helen Tóth v Galérii Výklad

By Artalk.cz

Helen Tóth: Light, like a broken tree / Kurátor: Peter Molari / Galéria Výklad, Trnava / 6. 12. 2022 – 15. 1. 2023

Helen Tóth: Light, like a broken tree

Miesto konania: Galéria Výklad, Hlavná 8, Trnava

Kurátor: Peter Molari

Vernisáž: 15. 12. (štvrtok) 2022 o 18:00

Trvanie výstavy: od 16. 12. 2022 do 15. 1. 2023

Helen Tóth (1992) je absolventkou Maľby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Tvorí v médiu kresby, fotografie, maľby a inštalácie. Silnou témou jej diel je príroda, ktorej zástupným symbolom je strom.

Výstavný projekt, s názvom Light, like a broken tree predstavuje autorkin dlhoročný záujem o stromy, lesy, ekosystém, a o hľadanie symbiotického vzťahu medzi prírodou a človekom. Vo výkladoch sa autorka predstaví site-specific inštaláciou, ktorá odkazuje k jej starším prácam “Lightbox with a tiny forest” a “Na chrbte nosím paprade”.

Projekt, ako aj chod galérie na rok 2022 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Příspěvek TS: Helen Tóth v Galérii Výklad pochází z Artalk.cz

Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Prosinec 5, 2022

TS: Ja ako mikrób, prach, kamene, ktoré vibrujú v tranzite. sk

By Artalk.cz

Ja ako mikrób, prach, kamene, ktoré vibrujú

Umelkyne/umelci: Goda Palekaitė a Adrijana Gvozdenović, Rachel Pimm a Graham Cunnington, We Work in the Dark (Luiza Prado de O. Martins a Obaro Ejimiwe)

Kurátorky: Anna Santomauro a Laura Clarke (Arts Catalyst)

Architektúra výstavy: Matej Gavula

Grafický dizajn: Sándor Bartha

21.09. – 16.12.2022 predĺžená do 27.01.2023

Výstava bola otvorená 21. septembra 2022 a predtým prebehla performance/artist talk: Anthropomorphic Trouble / Goda Palekaitė a Adrijana Gvozdenović

Na akých hmotách záleží? Ako obieha hmota v telách, okolo nich a cez ne? Akých interakcií, metabolizmov a výmien sa hmota účastní?

Výstava Ja ako mikrób, prach, kamene, ktoré vibrujú prináša tri kolaboratívne umelecké projekty, ktoré vznikli v dialógu s určitou krajinou a s viac-než-ľudskými silami, ktoré ju naďalej utvárajú.

Prúdy, minerály, molekuly a rizómy sú aktívnymi aktérmi, vyvíjajú sily, ktoré tvarujú kultúrne formy, dejiny a politiku – a ako hovorí politická teoretička Jane Bennett v knihe Vibrant Matter, sú „samy mocnými materiálnymi asamblážami so silou odolávať.“

V dielach prezentovaných na výstave sa táto odolávajúca sila – pôsobnosť hmoty – objavuje ako politický aktér v rôznych podobách: v znepokojivých stretnutiach s organickými a anorganickými látkami zapustenými v horninách, v hlasoch unikajúcich častíc železa, ktoré otravujú rieky sfarbujúce sa do oranžova, a v erodovaných kamienkoch na pláži odhaľujúcich stopy utajených vojenských dejín.

Výstava sa pokúša vyvolať medzi viacerými aktérmi vrátane vody, hornín, magnetických polí a železa somatický rozhovor o ich vlastnom pôsobení a príbuzenských vzťahoch, životnosti a konfliktoch, ktoré podnecujú.

Vystavené diela:

Antropomorfné ťažkosti (2021)

Goda Palekaitė a Adrijana Gvozdenović

Autorky projektu Antropomorfné ťažkostiGoda Palekaitė a Adrijana Gvozdenović chápu Zem ako historickú postavu, učia sa z kozmológií a ekológií, vystupujú ako amatérske rozprávačky a svoju cestu začínajú od vlastných ťažkostí, od nepochopiteľnosti cez krajinu asociatívneho myslenia.

Výskum sa začal v ich hlavách v Bruseli, neskôr putoval na miesta ako Jurské pobrežie a hniezdisko labutí pri Abbotsbury v Dorsete, kancelária organizácie Arts Catalyst v Sheffielde, Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Prosinec 5, 2022

TS: Francisco Huichaqueo Pérez v tranzit.sk

By Artalk.cz

Francisco Huichaqueo Pérez: Kalül Trawün. Liečenie nehou / Študovňa, tranzit. sk / Bratislava 15. 12. 2022 – 28. 1. 2023

Francisco Huichaqueo Pérez: Kalül Trawün. Liečenie nehou

Projekt študovne

Od 15. decembra 2022 do 28. januára 2023, premietame v rámci projektu tranzit študovne film Kalül Trawün – Reunion of the Body (2012, 24′), od mapuchsko-čilského umelca Francisca Huichaqueo Pérez. Spolu s filmom prezentujeme interview, ktoré s autorom spravila Natalia Cristofoletti Barrenha.

Kalül Trawün bol skoncipovaný a natočený počas výstavy v priestoroch Národného múzea výtvarného umenia v Santiago de Chile. V tomto pôsobivom diele poukazuje Huichaqueo na formy násilia a vyvlastňovania, ktorými ľudia Mapuche kontinuálne trpia a zaznamenáva ich vzdor. V spolupráci s Mapuchskou rodinou a náhodným publikom natočil improvizované akcie, reagujúce na konflikty, ktoré sa odohrali na niekoľkých územiach obývaných Mapuche na juhu Chile. Súčasťou scény sú symbolické prvky ako eukalyptové listy, odkazujúce k ťažobným spoločnostiam, ostnaté drôty, referujúce k územným obmedzeniam a mená politických väzňov z daného obdobia.

8. septembra 2022 sa Francisco Huichaqueo Pérez (Santiago, Chile) v online rozhovore porozprával s Nataliou Christofoletti (Bratislava, Slovensko) o svojom diele a svete, špeciálnu pozornosť venujúc filmu Kalül Trawün. V konverzácii rozobral proces tvorby svojich filmov, ale dotkol sa aj tém konceptu práce s kamerou ako s nástrojom liečenia, dôležitosti snívania v kultúre Mapuche a svojej umeleckej tvorby ako snahy o prepojenie spirituálneho s politickým a poetickým. Interview, ktoré bolo vedené v španielčine, bude s anglicko-slovenskými titulkami dostupné na YouTube kanále slovenského tranzitu a tranzit študovni.

Francisco Huichaqueo Pérez je filmový režisér, umelec, kurátor a prednášajúci na Univerzite Concepción v Chile. Jeho dielo sa zameriava na témy, ktoré sa vzťahujú k domorodej kultúre Mapuche v Chile, z ktorej má predkov (jeho otec bol Mapuche). Zaoberá sa sociálnym terénom ľudí z tejto skupiny obyvateľstva, ich históriou, kultúrou a kozmo-víziou. Jeho filmové dielo bolo prezentované na niekoľkých filmových festivaloch Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Prosinec 5, 2022

15. 12: 2022 / Anna Grusková: Desať jeleňov. Príbehy z okolia bratislavskej železničnej stanice

By Artalk.cz

Anna Grusková: Desať jeleňov. Príbehy z okolia bratislavskej železničnej stanice / tranzit.sk, Bratislava / 15. 12. 2022 o 18:00 hod.

Anna Grusková: Desať jeleňov. Príbehy z okolia bratislavskej železničnej stanice

Čítanie z rukopisu pripravovanej knihy

15. decembra 2022, 18:00, tranzit

„V druhej polovici 80. rokov, keď sme sa presťahovali na Jeleniu ulicu v Bratislave, mala sa naša štvrť búrať. Štát tu chcel stavať metro a väčšina štvrte by musela ustúpiť tomuto plánu. Vyše dvadsať rokov bolo všetko ponechané svojmu osudu. Bol to svet, kde sa zastavil čas. Napriek tomu jeho obyvatelia ostávali stále v pohybe a zišla sa tu celkom inšpiratívna zmes. Boli medzi nimi aj pôvodní obyvatelia, starší muži a ženy s ťažkým životom, ktorí si ešte pamätali fašistický Slovenský štát a nástup komunistov. Popri nich sa neustále striedali väčšinou presídlení ľudia: Rómovia, rôzni outsideri, ktorí si toto miesto prirodzene obľúbili pre jeho blízkosť k anonymite železničnej stanice s veľkým pohybom ľudí. S nimi prišla drobná kriminalita, ale aj umenie carpe diem a búrlivý a nespútaný život, občas poznačený nedostatkom slobody…“

Anna Grusková (1962) slovenská filmová, divadelná a rozhlasová autorka, režisérka a kurátorka, vyštudovala na katedre divadelných a filmových štúdií Filozofickej fakulty, Karlovej univerzity v Prahe. Viedla množstvo domácich a medzinárodných umeleckých projektov (Amerika, Nevesta, Sarkofágy a bankomaty, Divadelný svet 1839-1939 a i.) a na ďalších sa podieľala ako autorka (Donaudrama, Šanca ’89). Jej hra Rabínka bola uvedená v Slovenskom národnom divadle. V júni 2022 vydala svoju prvú knihu, Tichý pobyt na ulici Gwerkovej-Göllnerovej. Okrem toho bola scenáristkou a režisérkou dokumentárnych filmov Rabínka (2012), Návrat do horiaceho domu (2014), Profesionálna cudzinka (2016), Smutné jazyky (2018) a Život za divadlo (2020). Jej najnovší film (Žena novej doby, 2022) je o Alžbete Gwerkovej-Göllnerovej, bojovníčke za ženské práva na Slovensku.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.

Fotografia: Rodinná fotografia so susedom a kominárom, Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Prosinec 5, 2022

Jan Zálešák: Zájem o vnější dění nás paradoxně obrací dovnitř

By Hana Janečková

V rozhovoru s Hanou Janečkovou se kurátor a pedagog Jan Zálešák, autor letošního výstavního cyklu pro Galerii Kurzor, zamýšlí nad tím, co definuje současnou mladou uměleckou scénu. A k čemu vedou témata zranitelnosti a křehkosti, která aktuálně výrazně rezonují v umění.

Jan Zálešák. Foto archiv JZ

V rámci své výstavní série vycházíš z projektu Against Nature Edith Jeřábkové a Chrise Sharpa v Národní galerii, který se uskutečnil na přelomu roku 2016/2017. Výstava tematizovala vztah lidského a nelidského, přírodního a kulturního a s tím spojenou myšlenku přirozenosti. Proč jsi měl potřebu reagovat či navázat právě na tuto výstavu? Jaká témata tebou rezonovala během přípravy výstavního cyklu?

Má to trochu anekdotický rozměr, který souvisí s načasováním výzvy. Asi je dobré si pro začátek říct, že práce pro Kurzor je roční „rezidence“, na kterou je kurátor přímo osloven. Mezi pozvánkou a uzávěrkou na žádost o grant na ministerstvo a Státní fond kultury nebylo moc času, jen asi dva měsíce, kdy jsem měl artikulovat něco, co se bude celý rok dít. Pozvání mě nezastihlo v situaci, kdy bych měl něco rozdělaného. Spíše jsem byl v momentu, kdy jsem chtěl ukončit pauzu, kdy jsem dva roky jen učil. Když jsem přemýšlel o tématu, přišlo mi provokativní vztáhnout se k nedávno realizované výstavě jako ke zvrhlé verzi tzv. exhibition histories, kterým se i u nás začíná věnovat pozornost, například v nedávno vydané tlusté žluté knize Vědecko-výzkumného pracoviště na AVU. I formát remaků výstav byl v posledních letech hodně frekventovaný. Chtěl jsem se vztáhnout k něčemu, co není kanonizovaná minulost, nedělat variaci na When Attitudes Become Form, ale vzít si něco z nedávné minulosti.

Nedokážu si už přesně vybavit, jak se moje pozornost stočila k Against Nature, ale zaujal mě text Adama Budaka v katalogu, který byl o budoucnosti, kterou má výstava otevírat, a byl také o budoucnosti tohoto formátu v Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Prosinec 5, 2022

Y: Harbour of Sorrow / Přístav pro všechny emoce v Divadle X10

By Artalk.cz

Barbora Ilić, Ivana Durkáčová [SK], Kosmo_nauty, Kristina Fingerland, Lea Kukovićić [SLO], Matyáš Grimmich & Karolína Schön, Natália Sýkorová, Nela Bártová, Seaslugs of the Coral Reef Shrine You Imagined While Looking Through the Dark Waves, Sonya the Moon /Harbour of Sorrow / Přístav pro všechny emoce / teorie: Michaela Pašteková & Eva Priečková / kurátoři: Anna Chrtková & Petr Dlouhý / Divadlo X10 / Praha / 21.11. 2022

Sklářská Odyssea Libereckým krajem v Oblastní galerii Liberec

By Artalk.cz

Sklářská Odyssea Libereckým krajem / přehlídka studentů uměleckoprůmyslových škol, kteří se zapojili do regionálního kola celoevropského projektu s názvem Evropa, ve které chci žít: EVROPA v roce 2050 / kurátorka : Michaela Kubišová / Oblastní galerie Liberec / 27. 10. 2022 – 15. 1. 2023

TZ: Šikmý úhel. Holandská a československá avantgarda v Muzeu umění Olomouc

By Artalk.cz

Šikmý úhel. Holandská a československá avantgarda / autor: Hubert van den Berg / kurátorka: Barbora Kundračíková / Muzeum umění Olomouc / 24. 11, 2022 – 19. 2. 2023

Šikmý úhel spojil nizozemskou a českou avantgardu napříč Evropou

Jedním z velkých témat evropské kultury je hledání univerzálního jazyka. Jaké by to bylo žít ve světě, v němž si všichni navzájem rozumíme? Ve kterém je babylonská věž jenom vtipnou anekdotou? Tuto univerzalitu lze najít například v avantgardní typografii, již představuje Muzeum umění Olomouc do 19. 2. 2023 na výstavě Šikmý úhel, která se opírá o paralely mezi holandskou a českou avantgardou.

Mezi společné rysy umění a designu avantgardy u nás a v Nizozemí patří používání tzv. holandského úhlu s převahou diagonálních linií. „Dutch angle“ je americko-anglický termín pro techniku využívanou ve filmu a fotografii, při němž šikmá poloha kamery naklání horizont. Vzniká tak úhel pohledu podobný naklonění hlavy do strany. Takovýto záběr jednak vyvolává znepokojující, rušivý, dráždivý nebo alespoň oči otevírající efekt, jednak vytváří pocit dynamiky a pohybu. „V dnešní době selfie snímků a videí už je to běžný, triviální prvek. Před sto lety to však byla radikální a revoluční novinka a oblíbený tvůrčí postup evropské avantgardy, neboť se vědomě odchyloval od konvenční praxe v malířství, kde býval horizont vodorovný jako plátno na malířském stojanu. Snažil se zkoumat, experimentovat a rozvíjet tzv. nové vidění,“ vysvětluje autor výstavy Hubert van den Berg, který se specializuje na evropskou avantgardu.

Při přípravě výstavy využil konkrétní historickou událost – návštěvu profesora Státní umělecké akademie v Haagu a grafického designéra Paula Schuitemy v Brně, kde v lednu 1936 proslovil dvě přednášky věnované experimentální filmové tvorbě a moderní holandské fotografii. Uvedl také sérii krátkých experimentálních filmů. Ty všechny spojuje diagonála, která jde napříč časem i prostorem.

Je důležité si uvědomit, že tento „šikmý úhel“ protíná celou střední Evropu, za niž bylo považováno území Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Prosinec 2, 2022

TZ: Když není na co se dívat, nedívej se / Když není na co čekat, nečekej …

By Artalk.cz

TZ: Když není na co se dívat, nedívej se / Když není na co čekat, nečekej …

Skupina studujících a vyučujících pražské UMPRUM se během exkurze na 59. Bienále Benátky rozhodla spontánně reagovat na stav uzavřeného pavilonu České a Slovenské republiky. Ten na rozdíl od většiny zbývajících národních pavilonů nenabídl v rámci letošního bienále žádnou výstavu či alespoň krátkodobý projekt – intervenci, aktualizaci, digitální vizualizaci, performativní výstup atp. Uzavřený stav se zřizovatelé rozhodli namístě okomentovat pouze nepříliš nápadně umístěnou cedulí s informací, že objekt je nepřístupný z technických důvodů.

Skupina UMPRUM se proto v návaznosti na diskusi o tom, jak lze „uzavření“ coby symbolické gesto vnímat, a jaké jsou možnosti kritické reakce, rozhodla realizovat kolektivní happening „falešné fronty“. Následovala odezva ze strany Bienále, které se rozhodlo postupně narůstající frontu rozehnat, a zájem o dění uvnitř československého pavilonu zarazit zalepením klíčové dírky hlavního vstupu.

Nápad vytvořit falešnou frontu vznikl z pocitu deziluze a frustrace z uzavřeného československého pavilonu v Giardini. Chtěli jsme přerámovat negativní emoce, nějak se ke stavu vyjádřit. Napadla nás fronta – společné čekání na něco, co sice není, ale přejeme si, aby bylo. Akci jsme původně zamýšleli jen sami pro sebe, ale do fronty se začali přidávat kolemjdoucí, začala narůstat. Někoho, kdo stál vepředu přitom napadlo, že by mohl pocit očekávání a ‚skutečnosti fronty‘ umocnit tím, že se skloní ke klíčové dírce – podívá se dovnitř – a z fronty následně odejde. Tím se dalo vše do pohybu. U klíčové dírky jsme se začali střídat: nahlédli jsme do prázdného a potemnělého pavilonu, a šli se zařadit zase na konec čím dál větší řady lidí. Ve frontě byla od začátku veselá atmosféra, společná energie a radost ze skutečnosti, že se společně „vyjadřujeme“. A že se díky nám o československý pavilon ostatní návštěvníci Bienále zajímají. To bylo najednou mnohem důležitější než Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Prosinec 2, 2022

TS: SNG po 21 rokoch (po)otvára nový galerijný areál 

By Slovenská národná galéria

Rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie sa dostala k svojmu záveru. Galéria po prvýkrát (po)otvorí verejnosti svoje obnovené priestory v nedeľu 11. decembra 2022. Počas tohto dňa si budú môcť návštevníci a návštevníčky užiť celodenný program pre deti aj dospelých, dve úvodné výstavy, špeciálny projekt diel v architektúre a nadýchnuť sa jedinečnej novoty, na ktorú všetci dlho čakali.

Slovenská národná galéria po 21 rokoch (po)otvára nový galerijný areál

Potreba rekonštrukcie Slovenskej národnej galérie sa zrodila už pred 21 rokmi, keď musela vtedajšia riaditeľka Katarína Bajcurová z havarijných dôvodov nechať zatvoriť ikonické Premostenie od architekta Vladimíra Dedečka. Pre nevyhovujúce podmienky sa k nemu postupne pridalo aj uzavretie ďalších častí. Víťazný návrh na rekonštrukciu, dostavbu a modernizáciu areálu SNG od architektov Martina Kusého a Pavla Paňáka z ateliéru BKPŠ sa realizoval od roku 2016 do 26. októbra 2022, keď SNG úspešne prebrala zrekonštruované priestory od Zhotoviteľa stavby.

„Rekonštrukcia národnej galérie bola s nami tak dlho, že je pre mňa zvláštne a nečakane ťažké uchopiť jej koniec. Riskujúc veľké slová, naozaj si myslím, že toto je historická chvíľa, a to nielen pre galériu, ale aj pre našu krajinu. Je to najväčšia kultúrna stavba, ktorú sme začali a dokončili po revolúcii. Je to naša vizitka, o ktorú sa zaslúžila tvrdá práca mnohých, vrátane ľudí z kultúrnej obce a rezortu, kolegov/kolegýň zo SNG, architektov a projektantov, dodávateľov, samotných stavbárov a mnohých ďalších,‟ hodnotí generálna riaditeľka SNG Alexandra Kusá.

„Prvé, čo mi pri otvorení SNG napadne, je slovo – konečne. Úprimne, ide o unikátny počin, ktorý so sebou prináša obrovský prínos nielen pre umeleckú obec, ale aj pre všetkých návštevníkov/návštevníčky a priaznivcov vizuálneho umenia. Hoci by som si rada prisvojila zásluhy, keďže k samotnému otváraniu dochádza počas môjho vedenia rezortu, ďakujem v prvom rade skvelému tímu na Ministerstve kultúry SR a za podporu Ministerstvu financií SR. To Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Prosinec 2, 2022

TS: Nové výstavy a dlhodobý projekt v novej SNG

By Slovenská národná galéria

Robert Bielik, Peter M. Bohúň, Gerard G. Bouttats, András Cséfalvay, Radovan Čerevka, Žofia Dubová, Andrej Dúbravský, Albrecht Dürer, Tomáš Džadoň, Stano Filko, Johann Melchior Füssli, Pavol Gross st., Jozef Hanula, Martin Kollar, Vladimír Kordoš, Jan Kupetzky, Jan Luyken, Ladislav Mednyánszky, Juraj Meliš, Štefan Papčo, Pavla Sceranková, Ester Šimerová-Martinčeková, Emőke Vargová, Ján Zelinka, Jana Želibská / Nové výstavy a dlhodobý projekt v novej SNG – Prológ / Prečo (ume)nie? / Monumentálky / kurátori a kurátorky: Lucia Gregorová Stach & Dušan Buran / Ondřej Horák & Eva S. Kotláriková / Alexandra Kusá / Slovenská národná galéria, Bratislava / 11. 12. 2022

Prológ

12 farieb reality

11. 12. 2022 – 31. 12. 2023 / SNG – Rázusovo nábrežie 2 / kurátori: Lucia Gregorová Stach & Dušan Buran

Novými priestormi SNG vás po prvýkrát prevedie dvanásť tematických výstavných situácií. Uvidíte diela starého, moderného aj súčasného umenia vo vzájomných dialógoch a viac či menej prekvapivých vzťahoch. Cez netradičné spojenia diel z rôznych historických období sa chceme obzrieť za akvizíciami galérie za ostatných 30 rokov a predstaviť zbierky SNG v ich celej rozmanitosti. Veľkorysé inštalácie vám zároveň pootvoria dvere do pripravovaných stálych expozícií, ktoré budeme postupne sprístupňovať od roku 2023.

12 výstavných situácií: Môj kozmos – Svetlá minulosť – Iné svety – Verejné telo – Človek v krajine – Obyčajná apokalypsa – Tvoja tvár – Spoločenstvo žien – Bolesť na scéne – 12 farieb skutočnosti – Záruky stability – Prekrásny chaos

Prezentované umelkyne a umelci: Robert Bielik, Peter M. Bohúň, Gerard G. Bouttats, András Cséfalvay, Radovan Čerevka, Žofia Dubová, Andrej Dúbravský, Albrecht Dürer, Tomáš Džadoň, Stano Filko, Johann Melchior Füssli, Pavol Gross st., Jozef Hanula, Martin Kollar, Vladimír Kordoš, Jan Kupetzky, Jan Luyken, Ladislav Mednyánszky, Juraj Meliš, Štefan Papčo, Pavla Sceranková, Ester Šimerová-Martinčeková, Emőke Vargová, Ján Zelinka, Jana Želibská a ďalší, zväčša anonymní autori a autorky z minulosti.

Aj tento Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Prosinec 2, 2022

TS: Rekonštrukcia, dostavba a modernizácia areálu SNG

By Slovenská národná galéria

Rekonštrukcia, dostavba a modernizácia areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave / Slovenská národná galéria, Bratislava / 2016 – 2022

Architekt pôvodnej stavby: Vladimír Dedeček
Architekti prestavby: Martin Kusý a Pavol Paňák

Projektant: Architekti BKPŠ / Kusý – Paňák
Dodávateľ stavby: konzorcium Hornex – Strabag
Špeciálny dozor: SGS Czech Republic, s. r. o. (do 2018)

Stavebný dozor: Ing. Zlatica Páleníková (od 2018)
Podpis zmluvy so Zhotoviteľom: 28. december 2015

Odovzdanie staveniska: 18. januára 2016

Termín ukončenia (prebratie stavby od Zhotoviteľa): 26. október 2022

Dĺžka výstavby: január 2016 – október 2022
Investičný náklad akcie: 75,5 mil. eur s DPH (vrátane všetkých stavebných objektov, vstavaného interiéru, zariadenia depozitárneho domu, technológií, sieťového vybavenia, bezpečnostného projektu, skúšok a meraní, projektového servisu, stavebného aj autorského dozoru a projektu interiéru)

Investičný náklad interiéru (samostatná investičná akcia): 3,45 mil. eur s DPH
Hrubá podlažná plocha celej investície: 27 911 m2
Čistá výstavná plocha po výstavbe: 5 385 m2

Čistá depozitárna plocha: 1 844 m2

Stavebné objekty: SO1 Premostenie, SO2 Administratívna budova, SO3 Nové expozície, SO5 Vodné kasárne, SO6 Nádvorie, SO7 Nový depozitár, SO8 Hongkonská ulička

Vizualizácie, fotografie a videá k prestavbe: https://www.sng.sk/sk/o-galerii/rekonstrukcia.

Stručná história:

SNG sa na svoju obnovu čakala už od roku 2001, keď boli z havarijných dôvodov zatvorené výstavné priestory v Premostení, ktorým architekt Vladimír Dedeček prepojil dve krídla historických Vodných kasární. V roku 2012 nasledovalo zatvorenie Vodných kasární so stálymi expozíciami z dôvodu nevyhovujúcich podmienok pre umelecké diela a nakoniec aj odstavenie knižnice a administratívnych priestorov, ktoré v tom istom roku vytopili prívalové dažde.

Súťaž o novú podobu galérie vyhral v roku 2005 návrh architektonického ateliéru BKPŠ Kusý – Paňák, ktorý rešpektuje pôvodnú architektúru Vladimíra Dedečka z rokov 1969 – 1977, zabezpečil kvalitné výstavné priestory a prepojil areál s mestom. Zlepšilo sa aj administratívne zázemie a vybudoval úplne nový depozitár. Ekonomická kríza, odhalenie konštrukčných problémov, predsedníctvo SR v Rade EÚ a zdržanie dodávok počas pandémie predĺžilo celý proces obnovy až Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Prosinec 2, 2022

do 31. 12. / Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny hledá redaktora/redaktorku

By Artalk.cz

Český recenzovaný odborný časopis Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny vypisuje výběrové řízení na pozici redaktor/ka.

Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (Sešit) je odborné periodikum zaměřující se na současné vizuální umění v širším kulturním a teoretickém kontextu. Cílem Sešitu je kultivovat domácí reflexi umění tištěním odborných textů z oblasti humanitních a společenských věd, které tematizují současnou situaci umění a živé kultury u nás i v zahraničí. Sešit z principu není metodologicky vymezen; rozhodujícími měřítky jsou kvalita, podnětnost a relevance pro reflexi současného vizuálního umění.

Časopis vychází dvakrát ročně a publikuje odborné studie i recenze. Od roku 2015 je v databázi ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Science) a nyní aspiruje na zápis do databáze Scopus. Původní autorské články nabídnuté redakci k publikování procházejí řádným recenzním řízením. Sešit je vydáván Vědecko-výzkumným pracovištěm AVU (VVP AVU) a je financován díky grantové podpoře Ministerstva kultury ČR.

náplň práce:

  • redakce, příprava a editace čísel Sešitu od č. 34/2023, koordinace překladů studií do angličtiny

požadujeme:

  • znalost českého a anglického jazyka na výborné úrovni
  • zkušenost s prací a přístup k počítači s MS Office
  • zkušenost s editací akademických textů
  • magisterský titul z teorie a dějin umění, estetiky, historie, filozofie či příbuzného oboru, přehled o současném umění výhodou

nabízíme:

  • časově flexibilní práci převážně z domova na úvazek 0,2 s platovým ohodnocením 9 tis. Kč měsíčně
  • nástup od února 2023 nebo dle dohody

Prosíme zájemce o zaslání CV (se zřetelem k akademické sféře) spolu s motivačním dopisem a seznamem publikací (ve formátu PDF) na adresu: sesit.redakce@gmail.com, do předmětu napište „Open call – redaktor/ka“ nejpozději do 31. 12. 2022.

Výběrové řízení proběhne dvoukolově, kandidáti a kandidátky postupující z prvního kola (6. 1. 2023) budou pozvání k osobnímu pohovoru 13. 1. 2023.

Redakce Sešitu

V Praze dne 1. 12. 2022

Příspěvek do 31. 12. / Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny hledá redaktora/redaktorku Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Prosinec 2, 2022

Aké mesto, taká kultúra. A jej fórum. 

By Damas Gruska

Predposledný novembrový utorok sa konalo prvé z ohlasovanej série Bratislavských kultúrnych fór. Témou bola Vízia. Iniciátorom a hlavným organizátorom je Oddelenie kultúry bratislavského magistrátu. V budúcnosti sa majú takéto fóra konať dvakrát do roka a ich cieľom má byť vytváranie podmienok umožňujúcich sieťovanie aktérov v oblasti, zisťovanie problémov a potrieb, vytvorenie priestoru pre pravidelnú diskusiu, nastavovanie a vyhodnocovanie kultúrnych politík atď. Výsledný dojem bol však zatiaľ viac ako rozpačitý, no na druhej strane celkom verne vystihoval hodnotové nastavenie mesta, píše Damas Gruska.

Zľava: Slávo Krekovič (Festival NEXT), Petra Fornay (Nu Dance Fest), Jen Kratochvíl (Kunsthalle Bratislava), Zuzana Ivašková, vedúca odd. kultúry HMBA a Michal Hvorecký počas prvéh ročníka Bratislavského kultúrneho fóra (BaKF).

Aké mesto, taká kultúra. A jej fórum.

Aká je vízia kultúry v hlavnom meste do roku 2030? Tento pomyselný východiskový bod stretnutia je tiež aj súčasťou rozsiahleho dokumentu, ktorý vypracoval magistrát. Nie som veľký nadšenec siahodlhých vzletných programových dokumentov. Myslím si o nich svoje. No v Bratislave sú teraz v móde. Pred štyrmi rokmi primátor vyhral s „Plánom pre Bratislavu“. Rozsiahly dokument (v skrátenej podobe vyšiel i knižne) síce obsahoval množstvo dobrých nápadov i cieľov, ale neskoršia realita ukázala, že ich mesto nielenže neplní, realizuje skôr ad hoc nápady nejasného pôvodu, odôvodnenia a opodstatnenia, ba dokonca sa akosi pričasto vyberá presne opačným smerom, ako sa v pláne sľubovalo.

Ku koncu funkčného obdobia mesto vypracovalo svoj „plán“ na obdobie do roku 2030. Jeho kultúrna časť má 400 strán, v skrátenej podobe vyšla stovka strán formátu A4 aj knižne. Účastníci fóra ju dostali čerstvo z tlačiarne. Nuž, papier znesie všetko, ale osobne preferujem menej slovného balastu a vaty, realistické a stručnejšie vytýčenie cieľa bez popisu všetkých implementačných detailov. Viac ako plán pôsobí dokument skôr dojmom, že má byť argumentačným manuálom pre usmerňovanie miestnych politikov. Keď to už schválili. Takto však Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Prosinec 2, 2022

Veronika Vlková ve Fait Gallery

By Artalk.cz

Veronika Vlková / Tatínku_hrubý_a_zmenšený_final_ok/ kurátorka: Marie Štindlová / Fait Gallery MEM / Brno / 19. 10. 2022 – 14. 1. 2022

Foto: Martin Polák

Příspěvek Veronika Vlková ve Fait Gallery pochází z Artalk.cz

Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Prosinec 2, 2022