Martin Hrvol v Turčianskej galérii

By Artalk.cz

Martin Hrvol: Záhrada prekariátu / kurátor: Adam Galko / Turčianska galéria v Martine / 15. 12. – 3. 2. 2022


Foto: Marek Jančúch

Příspěvek Martin Hrvol v Turčianskej galérii pochází z Artalk.cz

Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Únor 13, 2023

14. 2. 2023 / The City and the City s Nataliou Revko

By Artalk.cz

Natalia Revko: The City and the City / Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení / Košice / 14. 2. 2023 o 10.00 hod

Srdečne pozývame na prednášku The City and the City s Nataliou Revko, ktorá vám bližšie priblíži moderné a súčasné umenie v Odese na Ukrajine.

Dňa 14. 2. 2023 o 10.00 v posluchárni V2 na Fakulte Umení, Watsonova 4, Košice.

Natalia Revko pracuje s archívmi moderného a súčasného umenia v Odese na Ukrajine. Dlhodobo rozvíja svoj vlastný rozsiahly archív, v ktorom zhromažďuje príbehy a digitálne kópie zo súkromných zbierok umelcov a kurátorov. Zameriava sa na undergroundové umelecké komunity 70.-80. rokov, ako aj na vznik prvých súčasných umeleckých inštitúcií a kurátorských prístupov 90. rokov. V teoretickej praxi sa zaujíma o prepojenia medzi topografiou mesta, ľudovou architektúrou, kolektívnou pamäťou a environmentálnou problematikou.

* Názov prednášky odkazuje na knihu The City & the City od China Miéville

Natalia Revko je nezávislá kurátorka a výskumníčka súčasného umenia. Je riaditeľkou mimovládnej organizácie „Slushni Rechi“. V rámci nej zorganizovala mnoho vzdelávacích projektov a výstav, vrátane zvukového laboratória v botanickej záhrade v Odese a výskumu súkromných spomienok ľudí žijúcich v 90. rokoch. Medzi nedávne projekty patrí kurátorské zastrešenie výstavy „I can speak about war / I can not speak about war“ v Centre súčasného umenia Laznia (Gdansk, Poľsko) a spolupráca s Kandis Friesen na projekte „Her right year is shorter than the left”‘ v Galerie im Turm (Berlín, Nemecko).

Tento pobyt je podporovaný z programu Kreatívna Európa. Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom tohto projektu.

Rezidencia je organizovaná v spolupráci s Meet Factory v Českej republike, hablarenarte: v Španielsku a Visual Culture Research Center na Ukrajine.

Vstup voľný.

Příspěvek 14. 2. 2023 / The City and the City s Nataliou Revko pochází z Artalk.cz

Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Únor 13, 2023

TS: Radovan Čerevka vo Východoslovenskej galérii

By Artalk.cz

Radovan Čerevka: Akty oživenia – fakty skepsy / Východoslovenská galéria, Košice / 17. 2. 2023 – 14. 5. 2023

Radovan Čerevka: Akty oživenia – fakty skepsy

Vernisáž: 16. 2. 2023
Trvanie výstavy: 17. 2. 2023 – 14. 5. 2023
Sieň B, Hlavná 27, Košice

Východoslovenská galéria, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, pozýva na vernisáž výstavy Radovana Čerevku pod názvom Akty oživenia – fakty skepsy, ktorása uskutoční dňa 16. 2. 2023 o18:00 voVýchodoslovenskej galérii na Hlavnej 27 v Košiciach za prítomnosti autora.

Séria kresieb, objektov a situácií otvára možnosti romantizmu, mytológie či dokonca politiky, ktoré vychádzajú z predispozícií neživých entít s ich imanentnou hodnotou, ktorú sa autor rozhodol rešpektovať. Najnovší projekt autora nadväzuje na nedávny obrat k materiálnym sochárskym postupom a ontológii objektov. Deje sa tak na pozadí dlhodobého záujmu o témy zneužívania moci a vojenských konfliktov. Neustála tenzia medzi objektmi a subjektmi, resp. výmena ich pozícií má radikálne vyústenie vo vojenských technológiách detegujúcich ľudí len ako objekty ich zacielenia. Prevracajúc optiku kultúrnej antropológie inscenuje autor celý rad objektov, od inštrumentov pre stimuláciu tela až po ergonomickú výstroj zbraňových systémov. V tejto situácii živé a ľudské ustupuje do pozadia, organické zvyšky sú podrobené diktátu produktov a tie sa emancipovali čoby hlavné entity „príbehu“, v ktorom sa kreujú nové etnografické systémy a vzťahy. Táto odysea otvára odkazy z oboch častí časovej osy – od archaickej mytológii až po výsostne reálny kontext dneška v podobe autorovho performatívneho gesta v bývalom vojenskom pásme Javorina.

Radovan Čerevka (1980, Košice) absolvoval štúdium na Katedre výtvarných umení a intermédií Technickej univerzity v Košiciach, Ateliéri slobodnej kreativity 3D prof. Juraja Bartusza. Svoj doktorandský titul získal na Vysokej škole výtvarných umení, kde bol tiež neskôr habilitovaný na docenta. V súčasnosti vedie ateliér na Katedre výtvarných umení a intermédií Technickej univerzity v Košiciach. Doteraz absolvoval viac ako 20 samostatných výstav na Slovensku a v zahraničí.

Jeho tvorbu charakterizuje Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Únor 13, 2023

TZ: Bad jokes v galerii Aartivist Lab

By Artalk.cz

Zoya Falkova, Saule Dyussenbina, Roman Zacharov, Yerbossyn Meldibekov, Said Atabekov, Saule Suleimenova, Yerden Zikibay, Timur Nusimbekov / Bad jokes / Ošklivé vtipy / kurátorka: Valeria Ibraeva / Artivist Lab / Praha / do 28. 2. 2023

Výstava “Bad Jokes” byla poprvé uvedena v tzv. kulturním hlavním městě Kazachstánu – Almaty v roce 2018, poté v roce 2019 v oficiálním hlavním městě – Astaně. Koncepce výstavy analyzuje stav lidských práv v Kazachstánu – problém zcela nový pro krátkou, pouze stoletou historii umění země, která během této doby změnila status sovětské socialistické republiky na nezávislou republiku.

Výstava se pokouší určit míru skutečné demokracie v republice pod superprezidentskou vládou, nastínit hranici mezi stavem poslušnosti obyvatelstva a odporem společnosti, její připraveností uznat a změnit systém „fasádní demokracie“ v situaci autoritářství, z velké části využívající dědictví sovětské moci.

Většina vystavených děl uvádí fakta, což je samo o sobě prvním krokem k odporu, protože blažené pracovní úspěchy na pozadí idylických krajin už jsou dlouho považovány za hluboce archaické. Současní umělci často používají téměř novinářsky znějící vyprávění: zákazy svobody shromažďování, násilí na ženách a dětech, vyčerpávající pracovní podmínky, kult prezidentovy osobnosti.

Mladý umělec Roman Zakharov se učí korejský jazyk pozorováním života kolem sebe. Jeho cyklus #shalakoreanwithroman jsou listy ze sešitu, v nichž jsou načrtnuty každodenní pouliční scény, opatřené překlady do studovaného jazyka. Jde o bití obušky, rozehnání protestních shromáždění a umístění do cely předběžného zadržení.

Obraz Yerdena Zikibaye je na první pohled sladkou až vlasteneckou scénou: uprostřed kompozice je postava malého chlapce, kterou lemují dva pomníky – velkého básníka 19. století Abaie a prvního prezidenta Kazachstánu Nursultana Nazarbajeva. Tento obrázek se jmenuje „Jmenovec“ (2018). Jeho vzniku předcházela novinářská zpráva, která šokovala celou zemi: chlapec Nursultan, který žil ve vesnici Abai, byl několik let znásilňován spolužáky – a všichni vesničané o tom věděli. Navíc chlapcova babička, která se opakovaně obracela na orgány činné Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Únor 13, 2023

TZ: Výsledky 16.Ceny kritiky za mladou malbu 2023, Výstava finalistů – Galerie kritiků, 7.2. – 5.3.2023

By Artalk.cz

Výsledky 16.Ceny kritiky za mladou malbu 2023 / Výstava finalistů / Galerie kritiků / Praha / 7.2. – 5.3.2023

Od roku 2022 má soutěž užší obsahové zaměření, nejprve se zaměřením na portrét s názvem „Moje alter ego“. Pro stávající 16.ročník soutěže 2023 byla zvolena druhá klíčová kategorie malby s názvem Krajina vnější a vnitřní / Outer and Inner Landscape“, s tematickým zadáním na krajinomalbu v inovačním pojetí expandované malby.

Cena kritiky je pilotním projektem činnosti Galerie kritiků, tradičně v partnerském vztahu s hlavním městem Praha, se záštitou a podporou MKČR a ve spolupráci s Českými centry pro stáž oceněných umělců a prezentaci v zahraničí. Byla založena v roce 2008 jako protiváha konceptualismu a nových technologií ve vizuálním umění, podporovaných především Cenou Jindřicha Chalupeckého. Svým rozsahem si neklade nárok na širokou mediální činnost, za svůj cíl považuje zachování klasické kategorie malby a pevného tvaru díla jakožto základu vizuální tvorby, s výrazovým přesahem. Soutěž se koná každoročně, hlásí se do ní kolem 50 uchazečů z celého státu, s dlouhodobým pobytem v České republice.

Letošní ročník znamená hlubší obsahovou introspekci ve vztahu ke krajinomalbě, tedy vizuálnímu vyjádření krajiny, s možností kombinace malby s jiným médiem, technologií či materiálem, např. s kresbou či koláží nebo ve formě malby–objektu jako reliéfu, prostorové instalace či jiného inter- a multimediálního výrazu. Jde o přesah nejen ve formálním, ale i obsahovém slova smyslu, zaměřený na nové pojetí klasické krajinomalby. Hodnocení děl odbornou porotou je prováděno s ohledem na celkový tvůrčí vývoj umělce, tj. nejen za obrazy předložené do soutěže, ale s přihlédnutím k jeho tvorbě za cca poslední dva roky, doložené dokumentací v portfoliu. V soutěži se hodnotí první tři pořadí a sympatie diváků, mimoto je laureát oceněn několikadenní stáží v zahraničí na náklady Českých center (MZV). Kandidáti se hlásí samostatně nebo na základě doporučení nominátorů, především pedagogů Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Únor 13, 2023

Ryba vyvrhla své vnitřnosti

By John Hill

Výstava Moje tělo není ostrov Evy Koťátkové ve Veletržním paláci má podobu obrovského těla, částečně rybího, částečně lidského. Podle Johna Hilla instalace sice zůstává primárně spíše v oblasti lidského než mezidruhového, daří se jí však úspěšně vytvářet prostor pro tolik potřebné sdílení a inkluzi.

Ryba vyvrhla své vnitřnosti

Ryba, ať už vytažená z jakéhokoli moře, vyvrhla své vnitřnosti a s nimi se vyvalily pozůstatky do tohoto moře vržených životů. Bedny a krabice ztracené při přepravě byly otevřeny. Jejich obyvatelé a obsah, který nikoho nenapadlo postrádat, se vyvalili do výstavního prostoru a vyprávějí nám své příběhy.

Mnohá témata a formální prvky výstavy Moje tělo není ostrov nám připomenou předchozí projekty Evy Koťátkové: obří kovové konstrukce rybí hlavy a ocasu, měkké skulptury-kostýmy, které mohou být aktivovány performery, školní lavice, které dávají návštěvníkům prostor podílet se na vývoji prvků výstavy. Mnohé z nich jsou trvalou součástí autorčiny práce od doby, co dokončila magisterské studium a vyhrála v roce 2007 Cenu Jindřicha Chalupeckého (příkladem může být projekt Výtvarná výchova v Karlin Studios, 2008). Patří sem odkazování na estetiku a architekturu školních a dalších společenských byrokracií a otázky zaměřené na to, jak tyto struktury lidi omezují a zkušenosti z nich plynoucí pozměňují naše těla.

Koťátková je jednou z mezinárodně nejúspěšnějších současných českých umělkyň. V západní Evropě je sociální estetika 20. století, s níž pracuje, často chybně označována za socialistickou. Dle mého názoru ji lze mnohem lépe chápat jako zkoumání masové kultury v její souběžné, ale oddělené existenci vůči kultuře konzumní. Její koláže shromážděné v monumentální publikaci Obrazový atlas dívky, která rozřezala knihovnu na části (2015) představují tištěný výstup masové kultury v podobě programů gramotnosti nebo veřejného zdraví – jde o pedagogickou a behaviorální psychologii, korekci zraku, držení těla nebo šišlání –, které byly nedílnou součástí průmyslové modernity v jakémkoli ekonomickém systému. Mříže a klece nakreslené na tyto obrázky odkrývají Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Únor 13, 2023

Argišt Alaverdyan a Jozef Mrva ve stone projects

By Artalk.cz

Argišt Alaverdyan a Jozef Mrva / Spambot Fiction / stone projects / Praha / 25. 1. – 15. 3. 2023

Plevel v POP-UP Galerii AVU

By Artalk.cz

Matouš Hrbek, Matěj Liška, Matěj Pokorný / Plevel / kurátor: Aleš Zapletal / POP-UP Galerie AVU / Praha / 26. 1. 2022 – 25. 2. 2023

TS: Call Me If You Need Me v Kunsthalle Bratislava

By Artalk.cz

Lenka Adamcová, Peter Kašpar, Monika Pascoe Mikyšková, Michal Mitro, Ján Skaličan / Call Me If You Need Me / Kunsthalle Bratislava, Bratislava / 23. 2. 2023 o 18.00 hod.

Na výstave Call Me If You Need Me spoznáte umelcov a umelkyne Ceny Oskára Čepana 2022

Kolektívna výstava piatich umelcov/umelkýň, ktorých/ktoré vybrala medzinárodná odborná porota spomedzi 57 prihlásených, bude mať vernisáž vo štvrtok 23. februára 2023 o 18.00 hod. v Kunsthalle Bratislava. Svoje diela na nej predstavia LENKA ADAMCOVÁ, PETER KAŠPAR, MONIKA PASCOE MIKYŠKOVÁ, MICHAL MITRO, JÁN SKALIČAN. Podľa kurátorky Emy Hesterovej „nám odkrývajú zo seba veľké kusy, aby nám ukázali, že svet môžeme vnímať aj inak, ako to máme zaužívané, že neexistuje jeho jediný a ani správny výklad“. Výstava s názvom Call Me If You Need Me potrvá do 15. mája tohto roku.

„Umelci a umelkyne sa zo svojich rôznorodých pozícií a rôznymi spôsobmi venujú pestrosti foriem cítenia, objavujú jeho zákutia a možnosti, ponárajú sa do seba, hovoria o uzdravovaní alebo naopak o nemožnosti uzdravenia a potrebe zmierenia. Odkrývajú nám veľké kusy seba, aby nám ukázali, že svet môžeme vnímať aj inak, ako to máme zaužívané, že neexistuje jeho jediný a ani správny výklad. Že sa nemusíme spoliehať iba na to, čo vidíme, ale aj (a hlavne) na to, čo cítime. A že aj napriek tomu, že sú niektoré situácie neprehľadné, náročné na orientáciu a nesú so sebou celú škálu príjemných i nepríjemných pocitov, nemusí to nutne znamenať, že sa v tom celom utopíme,“ napísala vo svojom kurátorskom texte Ema Hesterová a ako ďalej zdôrazňuje, cieľom pritom nebolo a nie je nútené zdieľanie a ani kolektívne prežívanie, ale snaha postarať sa vtedy, keď si to okolnosti vyžadujú a keď k tomu príde impulz. „Nenechať nikoho v štychu a zavolať o pomoc, keď je treba. Brať do úvahy okolnosti, no stanoviť si Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Únor 10, 2023

15. 2. 2023 / Spolu v Galérii

By Artalk.cz

Spolu v Galérii / Tak to bude / Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica / 15. 2. o 16:00 – 17:30 hod.

SPOLU V GALÉRII / Tak to bude
15. 2. o 16:00 – 17:30 hod.
Pretórium, Námestie Štefana Moysesa 25

Na februárovom tvorivom stretnutí porozmýšľame, aký je život tých starších okolo nás. Budeme tvoriť a vytvárať rôzne príbehy a zamyslíme sa, aké to asi bude, keď budeme starší my. A ako by sme mohli aspoň troška zlepšiť chvíle seniorov okolo nás – či už starkých alebo našej susedky.

Krátko si povieme aj o niektorých dielach na výstave Senior linka, ktorá sa venuje téme medzigeneračného vzťahu vnuk/vnučka a starý rodič.

SPOLU V GALÉRII je program zážitkových tvorivých dielní k aktuálnym výstavám Stredoslovenskej galérie, ktorý ponúka deťom a ich rodičom (alebo starým rodičom) možnosť kvalitného trávenia spoločného voľného času, a to raz mesačne v priestoroch historických budov galérie v širšom centre mesta.

Příspěvek 15. 2. 2023 / Spolu v Galérii pochází z Artalk.cz

Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Únor 10, 2023

TS: Miroslav Pelák v galérii Photoport

By Artalk.cz

Miroslav Pelák – Odnikiaľ nikam 2 / Kurátorka: Lenka Podroužek Polčová / galéria PHOTOPORT, Bratislava / 15. 2. – 23. 3. 2023

Vernisáž: 15. 2. 2023 o 18:00 hod.

Kurátorka: Lenka Podroužek Polčová

Výstava potrvá do 23.3.2023

Str. – štv. 15:00 – 18:00 hod

galéria PHOTOPORT, Rovniankova 4, 851 02, Bratislava

Výstava Odnikiaľ nikam 2 predstavuje najnovšiu tvorbu Miroslava Peláka, ktorá vznikala až po návrate do rodného mesta. Námety pochádzajú z okolitého prostredia, dotýkajú sa reálnych postáv, situácií a scenérií, v ktorých sa autorovo každodenné bytie odohráva. Svoju všímavosť obracia najma k bežným príhodám a jej malým nezrovnalostiam, k nálade, symbolom a kontrastom, ktoré tieto zvyčajnosti doprevádzajú. V istom zmysle je každá skromná udalosť slávnosťou s nedozernými dôsledkami. Zozbierané vizuálno-pamäťové stopy následne konfrontuje s vlastným estetickým jazykom, ktorý vykazuje štylisticky a koncepčne hybridnú povahu; nájdeme v ňom inšpiráciu sociálnym realizmom i mexickým muralizmom, prvky pop-artu a komiksovú dynamiku tiel.

Ženy za pomoci paličiek pochodujú naprieč krajinou doprevádzané nepatrným pohybom motýlich krídel, zatiaľ čo muži v nepoľavujúcom objatí poskakujú okolo flaše vodky. Na prvý pohľad pôsobia tieto výjavy až neprirodzene harmonicky, čo ešte viac dokresľuje zvolený výber farieb. Až s narastajúcim časom sa vkráda predzvesť, že v tomto svete pastelových tónov, nablýskaných áut a robotických ľudí nemusí byť všetko v poriadku, a pod pokličkou bublajú subtílnejšie formy konfliktu než otvorené násilie. Významové napätie autor ukrýva do našpánovaných svalových vlákien a proporcionálne pokrivených figúr. Telá pôsobia robustne, tvrdo, ba až navodzujú dojem vytesaných soch a tvoria tak protipól voči pružným, vitálnym, priepustným telám z reklám. Akokeby sa nám snažili prezradiť ako pevne sú v nás kultúrne a generačné vzorce vpísané a ako ťažké je ich ohýbať. Hlavný konflikt sa odohráva v útrobách protagonistov – na poli kultúrnych hodnôt, statusu, genderových rolí a výchovy. Môžeme tak sledovať čisto ženské, alebo naopak, mužské kolektívy, predstaviteľa toxickej maskulinity v Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Únor 10, 2023

Vízia slovenskej kultúrnej politiky získala jasné kontúry do roku 2030

By Artalk.cz

Ministerstvo kultúry vytvorilo zásadný dokument, ktorý pozostáva zo siedmich strategických cieľov, definujúcich podobu a podmienky kultúry na Slovensku s výhľadom do roku 2030: Dobre spravovaná kultúra; Efektívne financovaná kultúra; Dôstojná kultúra; Kvalitná kultúra; Inkluzívna kultúra; Rešpektovaná kultúra a Zodpovedná kultúra. Materiál vznikal od druhej polovice roka 2021 v spolupráci rezortu kultúry s mnohými expertmi/-kami a koncom týždňa bude predložený do medzirezortného pripomienkového konania.

Stratégia kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030

Stratégia kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030 predstavuje hĺbkovú analýzu súčasného stavu kultúry a kreatívneho priemyslu na Slovensku. Zároveň formuluje dlhodobé ciele štátnej kultúrnej politiky s pravidelne aktualizovanými akčnými plánmi a prepája ich s politikami iných rezortov – to všetko s výhľadom do roku 2030. Slovensko vďaka tomu získa oficiálny rámcový dokument pre celú oblasť kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorý pomôže vytvoriť lepší kultúrny ekosystém a prinesie prierezové riešenia pre čo najviac oblastí kultúry.

„Ako nám ukázala Revízia výdavkov na kultúru z júla 2020 a podčiarkla pandémia, Slovensko nemá ani po 30-tich rokoch samostatnosti jasne definovanú a dátami podloženú kultúrnu politiku. Stratégia takéhoto rozsahu a charakteru má ambíciu ukotviť kultúru v širšom povedomí ľudí a prepísať dlh 30 ročného príbehu jej podceňovania. Nejde tu pritom len o víziu kultúry, spolu s tímom stratégie, ktorému chcem zároveň týmto poďakovať, sme ju chápali ako víziu budovania našej slovenskej a zároveň európskej identity. Umenie a kultúra nám pomáhajú byť otvorenejšími, rešpektujúcejšími, citlivejšími, kritickejšími. A aj tieto atribúty potrebujeme na to, aby sme ako spoločnosť mohli byť sebavedomejšími a slobodnejšími a napredovať.“ vyjadrila sa ministerka kultúry Natália Milanová

Dôležitou úlohou stratégie bolo identifikovať pálčivé témy sektora. Na základe zberu a analytického spracovania dát odborníkmi/-čkami z Inštitútu kultúrnej politiky MK SR, ako aj externými expertmi/-kami bolo definovaných niekoľko skupín problémov: vysoký investičný dlh; nízka miera súkromných zdrojov pri financovaní kultúry; nedostatočné sledovanie Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Únor 10, 2023

21. 2. 2023 / Komentovaná prehliadka k výstave an•ti•hyp•na•gog•ic

By Artalk.cz

Komentovaná prehliadka k výstave an•ti•hyp•na•gog•ic s Danielou Ponomarevovou / Galéria MEDIUM / Bratislava / 21. 2. 2023 o 17:00 hod

Srdečne Vás pozývame na komentovanú prehliadku k výstave an•ti•hyp•na•gog•ic s umelkyňou Danielou Ponomarevovou, ktorá sa uskutoční v utorok 21. februára o 17:00!

Daniela nám príde z Brna porozprávať o svojej inštalácii plnej prepracovaných kresebných prvkov a množstva Easter eggs, ktorú pripravila pre Galériu MEDIUM v kurátorskej spolupráci s Tomášom Moravanským. Nezmeškajte jedinečnú príležitosť vyspovedať mastermind spoluzodpovedný za skvelý štart novej výstavnej sezóny v MEDIU. Tešíme sa na Vašu návštevu!

Viac info k výstave tu.

Daniela Po•no•ma•re•vo•vá (1998) je študentkou Ateliéru kresby a grafiky pod vedením Svätopluka Mikytu na Fakulte prevareného umenia v Brne a aktívnou členkou medziodborového kolektívu INSTITUT INSTITUT. Charakteristickým prvkom Danielinej výstavy je využitie kartónového materiálu ako nosného stavebného prvku celkovej architektúry výstavy v kombinácii kresby, grafických techník a melatonínu.

Příspěvek 21. 2. 2023 / Komentovaná prehliadka k výstave an•ti•hyp•na•gog•ic pochází z Artalk.cz

Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Únor 10, 2023

21. 2. 2023 / Jana Horáková: Umění nových médií jako gestické umění

By Artalk.cz

Nové rozhrania 02 / Jana Horáková: Umění nových médií jako gestické umění / Galéria MEDIUM / 21. 2. 2023 o 18:00 hod.

Srdečne Vás pozývame na prvú prednášku Umění nových médií jako gestické umění z medziodborovej série Nové rozhrania 02, ktorá sa uskutoční v utorok 21. februára 2023 o 18. hodine v Galérii MEDIUM!

Prednáška Jany Horákovej predstaví Všeobecnú teóriu gest (Flusser) ako produktívny teoretický rámec pre analýzu umenia nových médií, ktoré je definované ako rôzne partitúry a nahrávky efemérnych, interaktívnych udalostí zapájajúcich ľudských aj neľudských hráčov*čky (Latour). Jana Horáková navrhuje obrátiť pozornosť v debate o umení nových médií z opisu technických parametrov médií na performatívne kvality interaktívneho umenia a na hľadanie „pohybov“ a „gest“ v globálnej sieti človek-stroj. Flusserove kategórie skúmania interaktivity z dualistickej perspektívy kontroly vs. slobody budú skombinované s Bachelardovou estetikou elementov, špecificky s poetikou vody a vzduchu, ktoré nám dovoľujú rozmýšľať o interaktivite cez kategóriu „intenzity“ (Deleuze). Cieľom prednášky je ukázať ako performatívny koncept interaktívneho umenia neprispieva iba k cibreniu teoretického diskurzu, ktorý ho obklopuje, ale vedie aj k hľadaniu udržateľnejších stratégií pre zachovanie digitálneho umenia ako súčasti kultúrneho dedičstva 20. a 21. storočia.

Jana Horáková pôsobí ako docentka na Ústave hudobnej vedy na Masarykovej univerzite a venuje sa vo svojej rozsiahlej výskumnej činnosti novým médiám. Absolvovala stáže na MIT, Ars Electronica Center či Universität der Künste Berlin.

Medziodborová prednášková séria Nové rozhrania 02 v dramaturgii vedúcej Galérie MEDIUM Miroslavy Urbanovej sa sústredí na témy dotýkajúce sa našich podmienok poznávania v rozhraniach neustále sa aktualizujúcich technológií a v protiklade s túžbou po autentickom, viscerálnom prežívaní unikajúceho tu a teraz. Zameriava sa predovšetkým na skúmanie a reflexiu rôznych druhov priestorov, ich významov, premien, kohabitácie v rámci priestorov: verejný priestor, digitálne priestory, topoi, priestory, ktoré ostávajú zdanlivo nedotknuté ľuďmi, či sú totálne a nenávratne transformované. Cieľom prednášok je zrozumiteľne priblížiť aspekty našej Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Únor 10, 2023

17. 2. 2023 / Diskusia s Dávidom Koronczim

By Artalk.cz

Diskusia s Dávidom Koronczim / Galéria Jozefa Kollára, Banská Štiavnica / 17. 2. 2023 o 17:00 hod.

Galéria Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici vás srdečne pozýva na podujatie s názvom Minor Maxi 3 – Diskusiu s umelcom Dávidom Koronczim, ktorá sa uskutoční dňa 17. februára o 17:00 hod. v GaJK. Diskusiu bude moderovať Anton Čierny.

Diskusia sa bude týkať tvorby, ako aj osobného života Dávida Koroncziho. Pôjde o neformálnu diskusiu, ktorá odhalí niečo aj z umelcovej cesty životom, čo ho k umeniu priviedlo a motivuje vo svete umenia zostať. Dávid už patrí medzi generáciu etablovaných vizuálnych umelcov na Slovensku a jeho tvorba má pomerne široký záber, od prác grafického dizajnu, cez objekty, inštalácie a zvukové nahrávky či texty. V tomto je vskutku komplexný. Dávid zručne narába s rôznymi druhmi a žánrami umenia a mixuje ich s jemu prirodzenou ľahkosťou. Jeho umelecký i ľudský prejav je priateľský a nabitý pozitívnou energiou. Príďte sa jej nadýchať, srdečne pozývame!

Dávid Koronczi je grafický dizajnér, umelec, pedagóg, kuchár nadšenec a záhradkár amatér. S Martinom Piačekom vedú Ateliér vvv na Katedre intermédií na bratislavskej VŠVU. Aktuálne študuje prvý rok doktorát na brnianskej FAVU pod vedením Kataríny Hládekovej. Žije s partnerkou a dcérou v Novohrade, niekedy v Lučenci, inokedy vo Fiľakove a čoskoro na Ratke, kde rekonštruujú malú rodinnú usadlosť.

Vzdelávací projekt MINOR MAXI bol pôvodne plánovaný ako séria troch cyklov prednášok, každá prezentujúca zástupcov inej národnostnej menšiny – ukrajinskej, českej a maďarskej. Autorom projektu je Anton Čierny, vizuálny umelec a pedagóg VŠVU v Bratislave. Projekt MINOR MAXI 3, podporený Fondom KultMinor, realizuje Transkunsthalle s.r.o. v spolupráci s Galériou Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici.

Příspěvek 17. 2. 2023 / Diskusia s Dávidom Koronczim pochází z Artalk.cz

Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Únor 10, 2023

TZ: Lubomír Typlt v Galerie a Prostor ve Znojmě

By Artalk.cz

Lubomír Typlt / Sevřely se kleště oblohy / kurátorka: Andrea Krejčí / GaP / Galerie a Prostor / Znojmo / 13. 1. 2023 — 23. 3. 2023

Obrazy řízené podvědomím, barevné kontrasty, hojnost smyslových počitků, pulzující tření protikladů.

Lubomír Typlt je malíř, který maluje a stejně tak píše. Od roku 1993 textově spolupracuje s kapelou WWW – zkráceně We Want Words, tedy něco myšlenkového, textového, obrazového a zvukového zároveň. Tyto aspekty se prolínají celou Typltovou tvorbou. Jeho oleje na plátně řízené podvědomím představují pulzující tření protikladů, které generují skrytou sílu, jež dokáže jedny podnítit k činu, druhé přimět k ústupu.

Ačkoli Typltovy obrazy nelze s jeho texty pro WWW uvádět do bezprostředního vztahu, občas zde probleskne jiskra, a my se tak stáváme svědky zápasu o jasno a soustředění. Nejintenzivnější prožitky vznikají, když se předem dané významové struktury v naší recepci rozplynou, přesunou, anebo se dokonce promění.

Typlt se dlouhodobě věnuje tématu figury a lidské hlavy, ve své malbě plné smyslových počitků sugestivně zaznamenává podivuhodné momenty všedního dne zahalené do roušky poezie a tajemství. Jeho tvorba je propojením malířského umu, maxima reflexivity média a strhující síly výrazu vyostřené svou barevností. Zkrátka zasypanými prostory proráží plnou silou kov. Z Lubomíra Typlta čiší zvědavost. Do práce se vrhá, reflektuje ji a s vervou se jí nechává pozřít. Každý obraz je novou výzvou, často zkoumá psychologii svých postav a hledá odpovědi na otázky spojené s povahou lidského bytí. Proto také jeho tvorba není lineární, ale cyklicky krouží v sériích. Jadrně zemité umění v sobě nese intelektuální, často mnohoznačné poselství, které bývá skryto v hloubce obrazu, jehož škála základních a simultánních barev dokonale působí na divákovy smysly.

Lubomír Typlt (1975) studoval malbu na pražské VŠUP a na brněnské FaVU. Absolvoval v Německu na Kunstakademii Düsseldorf u Markuse Lüpertze a A. R. Pencka. Ve své tvorbě čerpá z kořene německého Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Únor 10, 2023

Rafani: Chceme indoktrinovat jen sami sebe

By Anežka Bartlová

Moravské galerie v Brně se rozhodla uspořádat ke dvacetiletému výročí aktivit jedné z nejvýraznějších uměleckých skupin střední generace šest výstav. O této zvláštní formě retrospektivy, ale taky o různých aspektech jejich tvorby si povídala Anežka Bartlová se všemi čtyřmi aktuálními Rafany: Ondřejem Brodym, Jiřím Frantou, Davidem Kořínkem a Luďkem Rathouským. Podle přání skupiny jsou však jejich odpovědi sjednoceny.

Luděk Rathouský, David Kořínek, Jiří Franta, Ondřej Brody, Záběr z videa Čtyřhlav, 2022. Archiv Rafani.

Rafani: Chceme indoktrinovat jen sami sebe

Co vám přinesla možnost připravit tak velký projekt, jakým byla dva roky běžící série výstav v Moravské galerii, protože to není úplně obvyklý formát?

Původně to měla být retrospektiva, ke dvacátému výročí skupiny. A protože Moravská galerie nám nemohla poskytnout dostatečně velký prostor, tak kurátor Ondřej Chrobák přišel s nápadem rozprostřít výstavu v čase. Takže jsme k tomu přistupovali jako k jedné velké výstavě, která má šest částí. Původně to měl být jen jeden rok, rozdělený do šesti výstav po dvou měsících, ale pak se to celé protáhlo kvůli covidu na skoro dva roky…

A co nám to přineslo? Jedna část je zjištění na vlastní kůži, jak funguje Moravská galerie jako instituce, ale taky nám to přineslo spoustu nových a důležitých výstupů. Nakonec jsme se tedy rozhodli, že to nebude vyloženě retrospektiva, ale že každá výstava si vezme a rozvine jedno téma, s nímž v naší tvorbě dlouhodobě pracujeme. A tomu sériovému principu jsme pak podřídili mimo jiné i název: každá výstava tak nesla pojmenování S20, případně S21, S22 jako číslo sezóny a E01–E06, tedy číslo epizody, jako u seriálů z Netlixu, protože jsme k tomu jako k seriálu přistupovali. Nakonec to bylo pět výstav a tři události, které byly tak trochu jeden celek, tedy jako samostatný díl

Můžete ještě trochu přiblížit, co stálo za jednotlivými výstavami?

První výstava byla prologem, taková víc rekapitulační. Na začátku Rafanů Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Únor 6, 2023

Kurátorská organizace Are hledá produkční pro projekt Les

By Artalk.cz

Kurátorská organizace Are hledá produkční, který/á převezme odpovědnost za produkci mezioborového projektu Les, který skrze výzkum, workshopy, filmy, publikace a sympozia propojuje současné umění s oblastmi ekologie, etologie a neurovědy. Do náplně práce bude patřit produkce a koordinace lesního sympozia, rezidencí a dalších výstupů projektu, komunikace s projektovými partnery, administrativa a smlouvy se s spolupracujícími autory/kami a odborníky/cemi, koordinace rezidenčních pobytů zahraničních umělců/kyň aj. Více o projektu Les.

Tým Are je malý a flexibilní a snaží se vyjít vstříc potřebám svých členů a členek, zejména v otázkách rodinných závazků.

Pozice je na částečný úvazek s možností kombinovat home office s prací v kanceláři a v terénu.

Termín spolupráce od 1. 3. 2023 do 31. 12. 2023 s možností prodloužení spolupráce.

Uzávěrka přihlášek do 19. 2. 2023

Náplň práce:
– Produkce a management projektu Les (lesní sympozium, rezidence, workshopy, online akce atd.)
– Komunikace s projektovým týmem a zahraničními partnery
– Administrativa, smlouvy, objednávky
– Spoluvytváření a dohled nad komunikační strategií projektu
– Správa sociálních sítí
– Koordinace technické produkce a PR v rámci lesního sympozia v červenci 2023
– Zajištění dopravy, ubytování a smluv pro host/ky lesního sympozia
– Dohled nad technickou produkcí, odpovědnost za včasné zajištění techniky a materiálu na lesní sympozium
– Koordinace týmu lesní kuchyně v rámci sympozia

Profil vhodného kandidáta/ky:
– Zkušenosti s produkcí kulturních akcí a projektovým managementem
– Zodpovědnost, preciznost, samostatnost, předvídavost
– Skvělé organizační a manažerské schopnosti
– Kladný vztah k administrativě
– Řidičský průkaz skupiny B
– Komunikativní znalost anglického jazyka slovem i písmem
– Časovou flexibilitu a ochotu pracovat příležitostně a po předchozí domluvě o víkendech/večerech a mimo Prahu, pokud to vyžadují projektové akce
– Dobrý vztah k přírodě a zvířatům
– Plné pracovní nasazení v průběhu lesního sympozia včetně delšího pobytu na pozemku v Orlických horách (cca od 20. 7. – 31. 7. 2023)

Nabízíme:
– Práci na částečný úvazek Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Únor 5, 2023

Výběrové řízení na vedoucího a asistenta Ateliéru produktového designu na UMPRUM

By Artalk.cz

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80 vyhlašuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem o výběrovém řízení akademických pracovníků výběrové řízení na pozici akademických pracovníků:

Vedoucí a asistent/ka Ateliéru produktového designu

Kvalifikační předpoklady:

 • VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedeném oboru;
 • oborová praxe;
 • znalost anglického jazyka;
 • trestní bezúhonnost;
 • pedagogická praxe vítána.

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

 • skeny dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně o dosažených vědeckých hodnostech;
 • strukturovaný životopis;
 • koncepce ateliérové výuky – předkládá pouze uchazeč na pozici vedoucího ateliéru;
 • motivační dopis;
 • portfolio (elektronicky);
 • ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (sken);
 • v případě pedagogické praxe požadujeme doklad o předešlém pedagogickém působení a / nebo odborné praxi;
 • kontaktní údaje.

Přihlášky spolu s přílohami zašlete na personální oddělení emailem nejpozději do 31. 03. 2023 na emailovou adresu: andrea.kartous@umprum.cz

Přihlášky do výběrového řízení podávají uchazeči o obě uvedené pozice společně (asistenta/ku vedoucí oslovuje sám/a). Přednášky před odbornou komisí se účastní oba uchazeči.

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2023 na plný úvazek (1,0).

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/uchazečka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

Průběh výběrového řízení:

Naplnění formálních požadavků přihlášky a kvalifikační předpoklady uchazečů/uchazeček posuzuje v souladu s platným vnitřním předpisem a na základě zaslaných podkladů odborná komise jmenovaná rektorem. Součástí výběrového řízení je veřejná přednáška obou uchazečů v délce 20 min, ve které uchazeči krátce představí vlastní tvůrčí činnost a koncepci ateliérové výuky. Po přednášce následuje krátká diskuze, během níž uchazeči reagují na dotazy odborné komise i přítomné veřejnosti.

O termínu veřejné přednášky budou uchazeči/uchazečky informováni personálním oddělením s dostatečným předstihem.

Složení odborné komise i harmonogram veřejných přednášek bude včas zveřejněn.

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději do 14 dnů po skončení výběrového řízení.

Příspěvek Výběrové řízení na vedoucího a asistenta Ateliéru produktového designu na Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Únor 5, 2023

TZ: Jan Kostohryz v TIC v Jeseníku

By Artalk.cz

Jan Kostohryz / Pavouci na dně krabic / kurátorka: Kristýna Krutilová / Galerie, TIC Jeseník (Katovna) / 20. 1. – 4. 3. 2023

Ve spolupráci s projektem Současné umění pro Jeseník představuje Jan Kostohryz (*1993) odlehlému regionu malby, reliéfy a kresby. Finalista Ceny kritiky mladé malby za rok 2021 a absolvent pražské AVU ve své tvorbě dlouhodobě tematizuje život mileniálů a konfrontaci člověka s hmyzem. Výstava je k vidění do 4. března 2023.

Moucha v kelímku. Pavouk na záchodě. Octomilky v kuchyni. Hmyz hraje v tvorbě Jana Kostohryze hlavní roli, ačkoliv jeho přítomnost v obrazech poznáme mnohdy až po přečtení názvu. Skrze výjevy střetávání člověka s hmyzem se stáváme svědky intimních scén, vyprávění s nádechem grotesky, ale i upřímné fascinace každodenním světem. Ve figurálních reliéfech autor konzervuje pomíjivé momenty do nehybného světa sádrového odlitku, obrazy zase s malířskou nadsázkou ilustrují možný vývoj konfrontace člověka s nejvíce opomíjenými zástupci zvířecí říše.

Zdánlivě banální scény z každodenního života promlouvají k publiku jesenické galerie familiárním a civilnm jazykem. Kostohryz vytváří jakýsi archetyp mladého člověka, ústředními postavami jsou typičtí představitelé generace mileniálů. Obrazy vypovídají o době, v níž je pro mladé lidi důležitý balanc mezi pracovním a osobním životem, současně se ale setkávají s rozhodující paralýzou z přehršle možností, kudy se jejich cesta může ubírat. Výstava tak nabízí unikátní vhled do toho, jak vypadá upřímná výpověď mladého člověka o dnešním světě.

Projekt Současné umění pro Jeseník je platforma sloužící k podpoře, rozvoji a šíření výtvarného umění v jedinečném prostředí Jeseníků a Rychlebských hor. Zázemí galerie se nachází v prostorách Turistického informačního centra (Katovna) Jeseník a funguje jako místo pro dialog, vzdělávání a tvůrčí otevřené prostředí pro děti i dospělé.

Příspěvek TZ: Jan Kostohryz v TIC v Jeseníku pochází z Artalk.cz

Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Únor 5, 2023