Martin Hrvol v Turčianskej galérii

By Artalk.cz

Martin Hrvol: Záhrada prekariátu / kurátor: Adam Galko / Turčianska galéria v Martine / 15. 12. – 3. 2. 2022


Foto: Marek Jančúch

Příspěvek Martin Hrvol v Turčianskej galérii pochází z Artalk.cz

Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

V kategorii Kultura

Zaslal/a admin on 13.2.2023

14. 2. 2023 / The City and the City s Nataliou Revko

By Artalk.cz

Natalia Revko: The City and the City / Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení / Košice / 14. 2. 2023 o 10.00 hod

Srdečne pozývame na prednášku The City and the City s Nataliou Revko, ktorá vám bližšie priblíži moderné a súčasné umenie v Odese na Ukrajine.

Dňa 14. 2. 2023 o 10.00 v posluchárni V2 na Fakulte Umení, Watsonova 4, Košice.

Natalia Revko pracuje s archívmi moderného a súčasného umenia v Odese na Ukrajine. Dlhodobo rozvíja svoj vlastný rozsiahly archív, v ktorom zhromažďuje príbehy a digitálne kópie zo súkromných zbierok umelcov a kurátorov. Zameriava sa na undergroundové umelecké komunity 70.-80. rokov, ako aj na vznik prvých súčasných umeleckých inštitúcií a kurátorských prístupov 90. rokov. V teoretickej praxi sa zaujíma o prepojenia medzi topografiou mesta, ľudovou architektúrou, kolektívnou pamäťou a environmentálnou problematikou.

* Názov prednášky odkazuje na knihu The City & the City od China Miéville

Natalia Revko je nezávislá kurátorka a výskumníčka súčasného umenia. Je riaditeľkou mimovládnej organizácie „Slushni Rechi“. V rámci nej zorganizovala mnoho vzdelávacích projektov a výstav, vrátane zvukového laboratória v botanickej záhrade v Odese a výskumu súkromných spomienok ľudí žijúcich v 90. rokoch. Medzi nedávne projekty patrí kurátorské zastrešenie výstavy „I can speak about war / I can not speak about war“ v Centre súčasného umenia Laznia (Gdansk, Poľsko) a spolupráca s Kandis Friesen na projekte „Her right year is shorter than the left”‘ v Galerie im Turm (Berlín, Nemecko).

Tento pobyt je podporovaný z programu Kreatívna Európa. Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom tohto projektu.

Rezidencia je organizovaná v spolupráci s Meet Factory v Českej republike, hablarenarte: v Španielsku a Visual Culture Research Center na Ukrajine.

Vstup voľný.

Příspěvek 14. 2. 2023 / The City and the City s Nataliou Revko pochází z Artalk.cz

Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

V kategorii Kultura

Zaslal/a admin on 13.2.2023

TS: Radovan Čerevka vo Východoslovenskej galérii

By Artalk.cz

Radovan Čerevka: Akty oživenia – fakty skepsy / Východoslovenská galéria, Košice / 17. 2. 2023 – 14. 5. 2023

Radovan Čerevka: Akty oživenia – fakty skepsy

Vernisáž: 16. 2. 2023
Trvanie výstavy: 17. 2. 2023 – 14. 5. 2023
Sieň B, Hlavná 27, Košice

Východoslovenská galéria, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, pozýva na vernisáž výstavy Radovana Čerevku pod názvom Akty oživenia – fakty skepsy, ktorása uskutoční dňa 16. 2. 2023 o18:00 voVýchodoslovenskej galérii na Hlavnej 27 v Košiciach za prítomnosti autora.

Séria kresieb, objektov a situácií otvára možnosti romantizmu, mytológie či dokonca politiky, ktoré vychádzajú z predispozícií neživých entít s ich imanentnou hodnotou, ktorú sa autor rozhodol rešpektovať. Najnovší projekt autora nadväzuje na nedávny obrat k materiálnym sochárskym postupom a ontológii objektov. Deje sa tak na pozadí dlhodobého záujmu o témy zneužívania moci a vojenských konfliktov. Neustála tenzia medzi objektmi a subjektmi, resp. výmena ich pozícií má radikálne vyústenie vo vojenských technológiách detegujúcich ľudí len ako objekty ich zacielenia. Prevracajúc optiku kultúrnej antropológie inscenuje autor celý rad objektov, od inštrumentov pre stimuláciu tela až po ergonomickú výstroj zbraňových systémov. V tejto situácii živé a ľudské ustupuje do pozadia, organické zvyšky sú podrobené diktátu produktov a tie sa emancipovali čoby hlavné entity „príbehu“, v ktorom sa kreujú nové etnografické systémy a vzťahy. Táto odysea otvára odkazy z oboch častí časovej osy – od archaickej mytológii až po výsostne reálny kontext dneška v podobe autorovho performatívneho gesta v bývalom vojenskom pásme Javorina.

Radovan Čerevka (1980, Košice) absolvoval štúdium na Katedre výtvarných umení a intermédií Technickej univerzity v Košiciach, Ateliéri slobodnej kreativity 3D prof. Juraja Bartusza. Svoj doktorandský titul získal na Vysokej škole výtvarných umení, kde bol tiež neskôr habilitovaný na docenta. V súčasnosti vedie ateliér na Katedre výtvarných umení a intermédií Technickej univerzity v Košiciach. Doteraz absolvoval viac ako 20 samostatných výstav na Slovensku a v zahraničí.

Jeho tvorbu charakterizuje Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

V kategorii Kultura

Zaslal/a admin on 13.2.2023

Veřejnoprávní tevoluce

Když se před lety po vypuknutí aféry s rozhodčími rozhodl Vladimír Šmicer rozjet radikální reformu českého fotbalu, nazval hnutí za jeho obrodu fevoluce. Vtipně zaměnil r za f ve slově revoluce, jelikož šlo o fotbalovou, a nikoli politickou revoluci. Inspirován jeho příkladem jsem se rozhodl podobně radikální reformu v České televizi nazvat tevolucí.
Zatímco u fevoluce šlo o odstranění korupce, která prorostla jako rakovina do fotbalových struktur a ovládla… Celý článek zde

Via: Štern Jan

    

V kategorii Zprávy

Zaslal/a admin on 13.2.2023

TZ: Bad jokes v galerii Aartivist Lab

By Artalk.cz

Zoya Falkova, Saule Dyussenbina, Roman Zacharov, Yerbossyn Meldibekov, Said Atabekov, Saule Suleimenova, Yerden Zikibay, Timur Nusimbekov / Bad jokes / Ošklivé vtipy / kurátorka: Valeria Ibraeva / Artivist Lab / Praha / do 28. 2. 2023

Výstava “Bad Jokes” byla poprvé uvedena v tzv. kulturním hlavním městě Kazachstánu – Almaty v roce 2018, poté v roce 2019 v oficiálním hlavním městě – Astaně. Koncepce výstavy analyzuje stav lidských práv v Kazachstánu – problém zcela nový pro krátkou, pouze stoletou historii umění země, která během této doby změnila status sovětské socialistické republiky na nezávislou republiku.

Výstava se pokouší určit míru skutečné demokracie v republice pod superprezidentskou vládou, nastínit hranici mezi stavem poslušnosti obyvatelstva a odporem společnosti, její připraveností uznat a změnit systém „fasádní demokracie“ v situaci autoritářství, z velké části využívající dědictví sovětské moci.

Většina vystavených děl uvádí fakta, což je samo o sobě prvním krokem k odporu, protože blažené pracovní úspěchy na pozadí idylických krajin už jsou dlouho považovány za hluboce archaické. Současní umělci často používají téměř novinářsky znějící vyprávění: zákazy svobody shromažďování, násilí na ženách a dětech, vyčerpávající pracovní podmínky, kult prezidentovy osobnosti.

Mladý umělec Roman Zakharov se učí korejský jazyk pozorováním života kolem sebe. Jeho cyklus #shalakoreanwithroman jsou listy ze sešitu, v nichž jsou načrtnuty každodenní pouliční scény, opatřené překlady do studovaného jazyka. Jde o bití obušky, rozehnání protestních shromáždění a umístění do cely předběžného zadržení.

Obraz Yerdena Zikibaye je na první pohled sladkou až vlasteneckou scénou: uprostřed kompozice je postava malého chlapce, kterou lemují dva pomníky – velkého básníka 19. století Abaie a prvního prezidenta Kazachstánu Nursultana Nazarbajeva. Tento obrázek se jmenuje „Jmenovec“ (2018). Jeho vzniku předcházela novinářská zpráva, která šokovala celou zemi: chlapec Nursultan, který žil ve vesnici Abai, byl několik let znásilňován spolužáky – a všichni vesničané o tom věděli. Navíc chlapcova babička, která se opakovaně obracela na orgány činné Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

V kategorii Kultura

Zaslal/a admin on 13.2.2023

TZ: Výsledky 16.Ceny kritiky za mladou malbu 2023, Výstava finalistů – Galerie kritiků, 7.2. – 5.3.2023

By Artalk.cz

Výsledky 16.Ceny kritiky za mladou malbu 2023 / Výstava finalistů / Galerie kritiků / Praha / 7.2. – 5.3.2023

Od roku 2022 má soutěž užší obsahové zaměření, nejprve se zaměřením na portrét s názvem „Moje alter ego“. Pro stávající 16.ročník soutěže 2023 byla zvolena druhá klíčová kategorie malby s názvem Krajina vnější a vnitřní / Outer and Inner Landscape“, s tematickým zadáním na krajinomalbu v inovačním pojetí expandované malby.

Cena kritiky je pilotním projektem činnosti Galerie kritiků, tradičně v partnerském vztahu s hlavním městem Praha, se záštitou a podporou MKČR a ve spolupráci s Českými centry pro stáž oceněných umělců a prezentaci v zahraničí. Byla založena v roce 2008 jako protiváha konceptualismu a nových technologií ve vizuálním umění, podporovaných především Cenou Jindřicha Chalupeckého. Svým rozsahem si neklade nárok na širokou mediální činnost, za svůj cíl považuje zachování klasické kategorie malby a pevného tvaru díla jakožto základu vizuální tvorby, s výrazovým přesahem. Soutěž se koná každoročně, hlásí se do ní kolem 50 uchazečů z celého státu, s dlouhodobým pobytem v České republice.

Letošní ročník znamená hlubší obsahovou introspekci ve vztahu ke krajinomalbě, tedy vizuálnímu vyjádření krajiny, s možností kombinace malby s jiným médiem, technologií či materiálem, např. s kresbou či koláží nebo ve formě malby–objektu jako reliéfu, prostorové instalace či jiného inter- a multimediálního výrazu. Jde o přesah nejen ve formálním, ale i obsahovém slova smyslu, zaměřený na nové pojetí klasické krajinomalby. Hodnocení děl odbornou porotou je prováděno s ohledem na celkový tvůrčí vývoj umělce, tj. nejen za obrazy předložené do soutěže, ale s přihlédnutím k jeho tvorbě za cca poslední dva roky, doložené dokumentací v portfoliu. V soutěži se hodnotí první tři pořadí a sympatie diváků, mimoto je laureát oceněn několikadenní stáží v zahraničí na náklady Českých center (MZV). Kandidáti se hlásí samostatně nebo na základě doporučení nominátorů, především pedagogů Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

V kategorii Kultura

Zaslal/a admin on 13.2.2023

Nad cenami potravin v Otázkách V. Moravce

V nedělních
Otázkách V. Moravce probíhala těžko srozumitelná, ale přece
jen výmluvná, debata o vysokých cenách potravin. Kdo za ně může?
Debaty se účastnili kromě moderátora zástupce ministerstva
zemědělství pan Fialka, zástupce obchodníků pan Prouza a
zástupce zemědělců pan Doležal.

Všechno
uvedla ekonomka paní Matesová tvrzením, že u nás na mnoha
úrovních výroby a prodeje potravin neexistuje skutečná
konkurence. A zmínila třeba veliký vliv Agrofertu. Ve studiu
probíhal ale zejména střet mezi panem Fialkou a panem Prouzou o
to, zda „za všechno“ mohou obchodní řetězce. Pan Doležal se
do toho občas pokusil zamotat náznaky, že ty přicházejí
z ciziny, ostatně sám pořad ukázal v přehledné
tabulce obrat velkých řetězců a jejich zahraniční vlastníky. Celý článek zde

Via: BL

    

V kategorii Zprávy

Zaslal/a admin on 13.2.2023

oopsala

Obrázek pro tento den. Ze série Linefall
(Videoprezentace Linefall ZDE, ZDE a ZDE) Celý článek zde

Via: BL

    

V kategorii Zprávy

Zaslal/a admin on 13.2.2023

Vysvětlení: Řeči o „obrovské ruské ofenzívě“ jsou přehnané

Minulý týden přinesl fascinující kontrast ve zpravodajství a opět
poukázal na to, jak snadno se může určitý narativ o válce rychle
rozšířit a dokonce začít ovlivňovat debaty a případně i politiku.
Kontrast se týkal toho, jak chápat zjevný nárůst ruských ofenzivních
vojenských operací, především v okolí Bachmutu a Vuhledaru, píše Philips O’Brien, profesor strategických studií na univerzitě v St. Andrews. Jedním
z narativů, který jako by se rozjel, bylo, že Rusové shromáždili
obrovské síly nejen nově vycvičených vojáků, ale také tanků a letadel a
že jsou připraveni provést obrovský úder na ukrajinské jednotky. Tento
článek ve Foreign Policy byl možná nejextrémnějším příkladem. Rusové
údajně dali dohromady 1800 tanků, 700 letadel a stovky tisíc nových
vojáků. Ukrajina jich naopak neměla dost a ruský útok by začal dlouho
předtím, než by dorazily nové tanky podle standardů NATO.https://foreignpolicy.com/2023/02/08/ukraine-russia-counteroffensive-abrams-tanks-putin-war/Tento
narativ se rozjel jako horký koláč, jak se na něj nabalovaly další a
další poplašné zprávy. Deník The Telegraph brzy zvýšil počet 1 800
ruských tanků připravených k úderu na 2000 a hovořil o „obrovské invazi“
na Donbas.Putin prý shromažďuje 2 000 tanků, 4 000 obrněných
vozidel, 800 raketových odpalovacích systémů, 400 stíhaček a 300 000
vojáků pro „obrovskou invazi“ během 10 dnů. Zatímco Ukrajinci bojují o
svou existenci, Zelenskij musí dostat „křídla pro svobodu“,New
York Times dokonce vydaly mapu, podle níž Rusové provedli obklíčení
kombinovanými zbraněmi (takové, jakého zatím ve válce zjevně nebyli
schopni). Celý článek zde

Via: BL

    

V kategorii Zprávy

Zaslal/a admin on 13.2.2023

Vyjednával by Daniel Veselý s Adolfem Hitlerem? Zasazoval by se, aby jeho koncentráky byly zachovány?

Nerozumím psychickému stavu lidí, kteří argumentují, že se zločincem Vladimírem Putinem je nutno „vyjednávat“.
Zaprvé je známo, že Vladimír Putin a jeho ekipa nikdy nedodrželi žádné dohody. Je také známo, že lžou jako když tiskne – vyplynulo to i z osobních svědectví evropských politiků, která byla součástí nedávného třídílného dokumentárního filmu televize BBC Putin versus Západ. Ti se měsíce a léta snažili vyjednávat s Putinem a přesvědčovat ho, aby se světem spolupracoval. Zaznamenali pouze drsné, systematické lhaní (jak známo, Angela Merkelová, která umí rusky ještě z východního Německa, mu jednou řekla, „Voloďo, nelži!“), brutální jednání a porušování všech dohod a smluv. Celý článek zde

Via: BL

    

V kategorii Zprávy

Zaslal/a admin on 13.2.2023

Rusko nyní montuje nekvalitní optiku i na tanky T-80

Už jsme věděli, že ruská armáda – v zoufalé snaze nahradit své ztráty na Ukrajině – vytahuje staré tanky T-72 ze skladů, přidává optiku ve stylu 70. let a posílá je na frontu. Pravděpodobně jen proto, aby vyletěly do povětří, píše David Axe. Celý článek zde

Via: BL

    

V kategorii Zprávy

Zaslal/a admin on 13.2.2023

Rakousko: Slovinsko usiluje o zákaz Mladých Svobodných v Korutanech

Sousední země konkrétně odkazuje na ustanovení o zákazu v rakouské státní smlouvě. Celý článek zde

Via: BL

    

V kategorii Zprávy

Zaslal/a admin on 13.2.2023

Proč v ruských městech stále vybuchuje plyn?

V lednu došlo v ruských obytných blocích k pěti výbuchům plynu, čímž se země dostala k trendu, jenž by znamenal více než dvojnásobek oproti 30, které se odehrály v loňském roce. Není divu, že někteří Rusové obviňují ukrajinské agenty. Odborníci ale tvrdí, že skutečnými příčinami jsou stárnoucí bytový fond, nedostatečná údržba a lidská chyba. Celý článek zde

Via: BL

    

V kategorii Zprávy

Zaslal/a admin on 13.2.2023

Ohromující slepota vůči cílům Moskvy – o čem se má jednat?

Na Ukrajině nejde o zkoušku síly mezi dvěma „odpůrci války“, ale o ruské vyhlazovací tažení proti svobodné zemi. Zde nemůže existovat žádné kompromisní řešení. Slepota vůči skutečným cílům Moskvy je znepokojující, říká německý generál ve výslužbě Klaus Wittmann. Celý článek zde

Via: BL

    

V kategorii Zprávy

Zaslal/a admin on 13.2.2023

Odkdy je diplomacie sprostým slovem?

Pokud při
hodnocení válečného konfliktu na Ukrajině spoléháme výhradně na tuzemská a
západní média, mnohdy bezmyšlenkovitě přepisující to, co hlásají západní lídři
nebo Kyjiv, není příliš divu, že i spousta inteligentních osob podlehne
válečnému běsnění a paranoidním představám o ruských hordách brousících si zuby
na Varšavu, nebo dokonce na Prahu. Jenže svět je mnohem rozmanitější než plány
amerických stratégů a jejich nekritických amplionů v evropských institucích
a newsroomech. Většina globální komunity nechce být zatažena do konfliktu, jejž vnímá jako
zástupnou válku mezi USA a Ruskou federací, a nemíní stranit ani Kyjivu, ani
Moskvě, s nimiž chce i nadále nezávisle spolupracovat. Země globálního jihu
se navíc musejí potýkat s tíživými ekonomickými dopady ukrajinské války, a to ještě
ve větší míře než Evropa. Celý článek zde

Via: BL

    

V kategorii Zprávy

Zaslal/a admin on 13.2.2023

O rozdílné logice míru a války

Způsoby, jimiž spolu vycházejí lidé uvnitř diverzifikovaných západních společností nebo během standardních mezinárodních jednání, a logika fungování takových improvizovaných řešení, jsou na hony vzdáleny neúprosné logice války. Celý článek zde

Via: BL

    

V kategorii Zprávy

Zaslal/a admin on 13.2.2023

Moskva povolila Gazpromu vlastní soukromou armádu

Ruský premiér Michail Mišustin podepsal dekret, který umožňuje ruské společnosti Gazprom Něfť, která působí v Arktidě, založit vlastní soukromou vojenskou společnost. To vyvolává obavy, že by ji ruské úřady mohly použít jako polovojenskou sílu, podobně jako Wagner PMC Jevgenije Prigožina. Celý článek zde

Via: BL

    

V kategorii Zprávy

Zaslal/a admin on 13.2.2023

Kdo je vůbec schopen uvěřit tvrzení, že Západ „překazil“ Zelenskému jednání s Ruskem?

Daniel Veselý nejprve vloni uvěřil, že masivní shromažďování ruských invazních sil v ukrajinském pohraničí bohatě dokumentované řadovými Rusy na mobilních telefonech je „podvod západních zpravodajských služeb“. Teď kromě jiného tvrdí, že prý Západ „překazil“ ukrajinskému prezidentovi údajně nadějná diplomatická jednání s Ruskem. Celý článek zde

Via: BL

    

V kategorii Zprávy

Zaslal/a admin on 13.2.2023

Je tohle začátek nových závodů v jaderném zbrojení?

USA obviňují Rusko z porušování nové smlouvy START, která omezuje jaderné rakety dlouhého doletu. Neúspěch dohody by byl pro Moskvu škodlivý: Washington je na pokraji modernizace svých jaderných zbraní – a mohl by umístit nový typ zbraně v Evropě, píše Pavel Lokšin. Celý článek zde

Via: BL

    

V kategorii Zprávy

Zaslal/a admin on 13.2.2023

Hodges: Bojové letouny by zajistily rychlé ukrajinské vítězství. Jinak válka potrvá 3-5 let

Bývalý velící americký generál v Evropě, Ben Hodges, řekl DW, že Západ by měl Kyjevu poskytnout stíhačky. Řekl, že poskytnutí letadel Ukrajině by mohlo vést k vítězství Kyjeva během roku, píší Dušan Inayatullah a Richard Connor. Celý článek zde

Via: BL

    

V kategorii Zprávy

Zaslal/a admin on 13.2.2023