Z okurkové sezóny se stal historický pojem

Okurková sezóna byla obdobím, kdy se sklidnil politický i ekonomický provoz a tím pádem noviny neměly o čem psát. Nejen vzestupem populistů, jak píše Michael Behr, opakujícím se násilím, protrahovanou ekonomickou krizí a různými lokálními skandály se tento jev stal historickým. Digitální doba, kdy na dovolené tráví většina lidí čas s mobilním zařízením na datové lince, prostě nutí k neustálé produkci informací. Přístup k jejich neomzenému množství v síti je nekonečným zdrojem pro jakékoliv médium v jakoukoli … Celý článek zde

Via: BL

    

V kategorii Zprávy

Zaslal/a admin on 27.7.2016

V Německu zveřejnili, kolik farmaceutické firmy „investují“ do lékařů

V Německu došlo ke zlomu v přístupu k informacím. Koncem června poprvé předložilo 54 farmaceutických firem informace, kolik peněz bylo zaplaceno v Německu lékařům. Podle zveřejněných dat bylo 575 milionů eur v minulém roce proplaceno více než 71 000 lékařů a členům odborných kruhů, lékárníkům a 6 200 zdravotnických zařízení. Téměř třetina těchto lékařů souhlasila, že poskytnuté platby mohou být zveřejněny.
Deník Spiegel online a portál Correctiv vytvořili databázi, která umožní nalézt konkrétního lékaře.
Celý článek zde

Via: BL

    

V kategorii Zprávy

Zaslal/a admin on 27.7.2016

Stav světa

Pojďme nyní k posledním zprávám: Smrt vládne…

Modleme se za Německo. Drž sakra hubu…twitterwidget class=“twitter-tweet twitter-tweet-rendered“ id=“twitter-widget-2″ data-tw … Celý článek zde

Via: BL

    

V kategorii Zprávy

Zaslal/a admin on 27.7.2016

Sedat na lep Daeši je cesta do pekel

Zatím poslední ze silně medializovaných útoků v Evropě, jež mají na svědomí muslimové, migranti či stoupenci Daeše (aniž by se mnohdy mezi nimi rozlišovalo), se odehrál v kostele v Saint-Étienne-du-Rouvray ve Francii, kde přívrženci Daeše podřízli hrdlo 86letému knězi. Tentokrát, na rozdíl od střelby v Orlandu, Mnichově či masakru v Nice, kde nebylo prokázáno žádné napojení na džihádisty ZDE, jde s velkou pravděpodobností o chladnokrevně promyšlený zločin motivovaný ideologií tohoto teroristického kultu. … Celý článek zde

Via: BL

    

V kategorii Zprávy

Zaslal/a admin on 27.7.2016

Pozdní bitvy veteránů studené války

V Chebu byl po válce postaven jednoduchý, asi dva metry vysoký kamenný kvádr s nápisem, vyjadřujícím vděčnost politických vězňů za osvobození americkou armádou. Pomník v parku vedle americké školy, pojmenované lidem podle dočasného sídla jejího velitelství, tak výstižně vyjadřoval skutečnost, že Cheb a jeho německé obyvatelstvo nebyli osvobozeni, nýbrž dobyti silou válečné operace. V Chebu byla totiž pod nemocnicí pověstná věznice a Sondergericht, nacistický soud, který posílal do vězení i koncentráků také n … Celý článek zde

Via: BL

    

V kategorii Zprávy

Zaslal/a admin on 27.7.2016

Pomatená Evropa neví, kde je sever

Ve vlaku na mě gestikuloval starší pán.“Prý zabili kněze někde ve Francii?“ „Netuším,“ povídám, „nedíval jsem se na zprávy. Zjistím… Ano, v Saint-Étienne-du-Rouvray, dva útočníci zabili kněze, prořízli mu hrdlo nožem, zajali tak několik rukojmí, policie je zastřelila.“ „To byli oni, měli nože…“Pokud Evropa a USA nedokáží neutralizovat démona Daeš, kterého výrazně pomohly stvořit, dojde na nepřekonatelný rozvrat evropských společností a ochotu naslouchat politickým hochštaplerům, kteří vzývají kolektivní … Celý článek zde

Via: BL

    

V kategorii Zprávy

Zaslal/a admin on 27.7.2016

Odpověď na rasismus

„Jste-li jediná černošská studentka ve vašem kurzu a jeden z vašich vedoucích lektorů vám řekne, že zde není místo pro černošské dramatiky, strávíte tři roky studiem Čechova a Carol Ann Duffyové, jenže pak zjistíte, že můžete psát vlastní kusy pro malé černošské holky, a tak to uděláte, vyprodáte Bristol Old Vic (divadlo v Bristolu, pozn. red.) a lektor, který tvrdil, že pro vás není místo, si koupí lístek, aby viděl vaše představení….“ Odpověď absolventky Bristol University na rasistický stereotyp učitele … Celý článek zde

Via: BL

    

V kategorii Zprávy

Zaslal/a admin on 27.7.2016

Hlas lidu skutečně není hlasem božím

Hlas lidu není hlasem božím, neboť povykování plebsu se vždy blíží bláznovství. Tento výrok poradce Karla Velikého je pravdivý. Podobně pravdivý, jako nám časově poněkud bližší výrok George Orwella: na určité věci musí být člověk intelektuál. Obyčejného člověka by taková blbost nenapadla. … Celý článek zde

Via: BL

    

V kategorii Zprávy

Zaslal/a admin on 27.7.2016

Dívky, děvojky, odborářky

Bývaly pod Krušnými horami místa stvořená pro lásku za peníze. Skleníky určeny lačným chlapíkům sexu za zenitem delšího přežití, ve výkladních skříních obnažené utěšovatelky s údajným vysvědčením o absolvování Kámasútry. Filosof Vátsjájana věděl s jistotou, že sexualita bude provždy adorována – a dívky se učily pilně, aby neomylně překvapily zákazníky zvyklé z domova na ustálenou křesťanskou polohu, takže ušlápnutí štmagasti platili královsky za poznání ovoce sladkého a bujně zralého, nedbali pražádného přik … Celý článek zde

Via: BL

    

V kategorii Zprávy

Zaslal/a admin on 27.7.2016

Dva týdny, šest zemí, osm útoků, 247 mrtvých…

Gut wrenching | Two weeks. Six countries. Eight attacks. 247 killed. To show terrors human toll https://t.co/OxEev1FDQ8 Scott Wise (@brewhouse) July 27, 2016
Celý článek zde

Via: BL

    

V kategorii Zprávy

Zaslal/a admin on 27.7.2016

Proměna figury v Městské knihovně

By Zuzana Krišková

MG_3227-1060x707

Zuzana Krišková považuje aktuální výstavu Neklidná figura. Exprese v českém sochařství 1880-1914 kurátorů Petra Wittlicha a Sandry Baborovské v Galerii hlavního města Prahy za nebývale komplexní a inspirativní pro současného diváka. Jediné, co autorce schází, je katalog, který ani po bezmála třech měsících trvání výstavy dosud nebyl vydán.

Druhou recenzi, kterou publikujeme paralelně, výstavě věnovala Hana Rousová.

Proměna figury v Městské knihovně

Po sérii retrospektivních výstav zaměřených na jednotlivé osobnosti působící na naší výtvarné scéně především v šedesátých letech (Květa Pacovská, Milan Grygar, Jan Kubíček) a letech porevolučních (Milena Dopitová, Ján Mančuška, Petr Nikl) přichází Galerie hlavního města Prahy v Městské knihovně s výstavou Neklidná figura s podtitulem Exprese v českém sochařství 1880–1914 představující sochařství přelomu 19. a 20. století.

Toto období s sebou přineslo rozkvět výtvarného umění a sochařství především. Odmítání historismu a eklekticismu předešlé doby šlo ruku v ruce s novými požadavky na umělecké hodnoty, které byly spatřovány v moderním výrazu se silnou naturalistickou a symbolistickou orientací. Čeští sochaři vzhlíželi k Francii, kde se odehrávalo nejdůležitější umělecké dění té doby. Auguste Rodin jakožto průkopník nového cítění ovlivnil sochařství na dlouhá desetiletí dopředu. Jeho pražská výstava v roce 1902 definitivně poznamenala směřování nastupující generace sochařů a určila, jak píše jeden z autorů výstavy, profesor Petr Wittlich, v doprovodném průvodci, že „byl sochaři přiznán nárok na genialitu a schopnost tvořit samotnou uměleckou mateřštinu.“

Sebevědomý vzestup českého sochařství, nacházejícího se po několik desítek let ve fázi stagnace, byl dán výraznými osobnostmi, které se zde v té době vyprofilovaly. Zásadní postavou pro české moderní sochařství se stal Josef Václav Myslbek, jehož model pro sochu Stálost ve smýšlení (1880–1884) otevírá celou expozici. Velkoformátové kresby, které vystavené sochy doprovázejí, zastupují ty exponáty, které nebylo možné z různých důvodů v GHMP představit. Myslbek – pedagog celé nastupující generace, je logicky umístěn na počátku. Svým dílem propojil nový požadavek realismu Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

V kategorii Kultura

Zaslal/a admin on 27.7.2016

O zadcích, expresi, afektované exaltaci a jiných věcech

By Hana Rousová

1

Už několik týdnů probíhá v Galerii hlavního města Prahy rozsáhlá výstava Neklidná figura. Exprese v českém sochařství 1880 – 1914, kterou připravili profesor Petr Wittlich a kurátorka GHMP Sandra Baborovská. Podle Hany Rousové výstava vedle nesporné estetické působivosti vystavených děl vyniká svým architektonickým řešením, autorka však současně vyjadřuje své pochybnosti, pokud jde o vlastní koncepci tohoto velkorysého projektu.

Souběžně publikujeme i druhou recenzi výstavy, a to od Zuzany Kriškové.

O zadcích, expresi, afektované exaltaci a jiných věcech

Výstava Neklidná figura. Exprese v českém sochařství 1880–1914, kterou uspořádala Galerie hlavního města Prahy ve výstavních sálech Městské knihovny, je krásná. Na tak krátký časový úsek tu je z hlediska dějin českého umění neobvyklé množství krásných soch, vesměs od mladých sochařů, z nichž však mnozí později svůj počáteční tvůrčí potenciál ztratili, nebo promarnili ve snaze přizpůsobit se komerčním požadavkům. Krásná je i instalace výstavy od Dominika Langa. Lang je umělec, jehož intervence do galerijních prostorů zkoumají sám výstavní proces jako souhru institucionalizovaných rolí kurátora, architekta výstavy a dalších. Jeho volba byla o to šťastnější, že se na výstavě Expanded Anxiety ve vídeňském Pavilonu Secese (2013) pokusil o interpretaci Úzkosti Otto Gutfreunda, jedné z plastik, vystavených na Neklidné figuře. Mnohonásobně ji zvětšil a umožnil divákům proniknout do jejího vnitřního prostoru. Problematická, nebo přinejmenším málo srozumitelná je však koncepce výstavy, jejímiž autory jsou Petr Wittlich a Sandra Baborovská. Rozpaky nad ní prohlubuje otázka, jak probíhala diskuze mezi nimi, zvlášť když Wittlich se zabývá sochařstvím vytčeného období už od 60. let 20. století. Věnoval se mu v zásadních publikacích (České sochařství ve 20. století, 1978; Sochařství české secese, 2000) i dílčím způsobem, například na výstavě a v k ní vydané knize Sváry zření (Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2008). Stopy jeho dosavadní práce a uvažování jsou na výstavě dominantní.

Pozor/pohov

Na plakátu výstavy je fotografie sochy „aktu muže zezadu“, jak Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

V kategorii Kultura

Zaslal/a admin on 27.7.2016

Klára Hosnedlová v Galerii Jelení

By Artalk.cz

a1-9_MG_0736

Klára Hosnedlová / Červená karkulka / kurátorka: Tereza Jindrová / Galerie Jelení / 28. 6. – 19. 7. 2016

a2-22_IMG_0113a3-11_IMG_0069Oa4-16_IMG_0085Oa5-17a_IMG_0117Oa6-13_MG_0745a7-6a_IMG_0116a9-11a_IMG_0119a10-14_MG_0749a11-19_IMG_0115a12-18_IMG_0093

foto: archiv Galerie Jelení

Příspěvek Klára Hosnedlová v Galerii Jelení pochází z Artalk.cz

Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

V kategorii Kultura

Zaslal/a admin on 27.7.2016

Mike Pence varoval před možnými hackerskými útoky Ruska

Mike Pence varoval před vážnými důsledky, pokud FBI potvrdí, že se Rusko nabouralo do komunikace Demokratické strany USA. Učinil tak chvíli poté, co jeho společník, kandidát na prezidenta USA Donald Trump vyzval Rusko, aby dodalo další emaily.
Mike Pence warns of consequences if Russia hacked emails https://t.co/Tn8BFc7Yu4 pic.twitter.com/EYDDFixkew Reuters Top News (@Reuters) July 27, 2016

Celý článek zde

Via: BL

    

V kategorii Zprávy

Zaslal/a admin on 26.7.2016

Donald Trump požádal Rusko, aby dále pokračovalo v hackerských útocích na USA

„Rusko, pokud posloucháš, doufám, že dohledáte těch 30 tisíc chybějících emailů. Myslím, že americký tisk to ocení.“ Donald Trump oficiálně „posvětil“ hackerský útok na servery Demokratické strany USA.

Donald #Trump Calls on #Russia to Find Hillary Clinton’s Missing Emails https://t.co/YMEzYIl2Pr Alexis Ames (@AlexisAmes2016) July 27, 2016
Celý článek zde

Via: BL

    

V kategorii Zprávy

Zaslal/a admin on 26.7.2016

Přijďte v pátek na Koncert pro Evropu!

Utvořilo se to sice v poslední vteřině … ale koná se je to zajímavé:

Koncert pro Evropu, proti Brexitu.

30. července 2016 hraje v Praze německý více než 100členný dechový orchestr, Hesenský zemský orchestr mládeže. Vystupuje s velice líbivým programem – filmové a televizní melodie s českými vložkami jako fanfárami že Smetanovy Libuše nebo se svatováclavským chorálem.

Teď v pátek mezi 16:30 a 17 hodinou – na Piazzetě Národního divadla v Praze

Vstup volný.

Slunné pozdravy z BaMu do Prahy

P … Celý článek zde

Via: BL

    

V kategorii Zprávy

Zaslal/a admin on 26.7.2016

Středovýchodní Evropa nechce žádné uprchlíky – konflikt v Sýrii však živí obrovským prodejem zbraní do oblasti

Východoevropské země za poslední čtyři roky diskrétně schválily prodej zbraní za více než 1 miliardu euro do zemí na Blízkém východě, o nichž je známo, že posílají zbraně do Sýrie. Zbraně posílají Bosna, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Černá Hora, Slovensko, Srbsko a Rumunsko.

Tisíce útočných pušek AK 47, minometné náboje, odpalovače raket, protitankové zbraně a těžké samopaly se posílají novou cestou přes Balkán na Arabský poloostrov a do zemí sousedících se Sýrií.

Od eskalace syrskéh … Celý článek zde

Via: BL

    

V kategorii Zprávy

Zaslal/a admin on 26.7.2016

V Británii, jako v Řecku, poklesly v letech 2007-2015 reálné mzdy o 10,4 procent

Británie utrpěla větší pád reálných mezd od začátku finanční krize než jakákoliv jiná rozvinutá země s výjimkou Řecka.

Ze zprávy britského odborového ústředí TUC vyplývá, že od začátku finanční krize v roce 2007 poklesly reálné mzdy v Británii o více než 10 procent. Naproti tomu ve stejném období, tj. 2007-2015, reálné mzdy v Polsku vzrostly o 23 procent, v Německu o 14 procent a ve Francii o 11 procent. V průměru vzrostly reálné mzdy v zemích OECD za toto období o 6,7 procent.

Reálné mzdy pokle … Celý článek zde

Via: BL

    

V kategorii Zprávy

Zaslal/a admin on 26.7.2016

Pravda už odjela. A nezahnula vlevo

Michal Berg v článku nazvaném „Jak Petr Uhl retušuje Putinův obraz“ ZDE polemizuje se dvěma Uhlovými tvrzeními v rozhovoru pro Neovlivni.cz. Podle prvního ruský prezident Vladimir Putin údajně brání přijetí ještě represívnějších zákonů proti sexuálním menšinám, než jaké již v Rusku platí. Podle druhého ruský zákon persekvující neziskové organizace je „přesně opsán“ z amerického zákona – vzniklého v dobách, kdy mezinárodních nevládních organizací bylo po celém světě dohromady možná padesát.

Celý článek zde

Via: BL

    

V kategorii Zprávy

Zaslal/a admin on 26.7.2016

Věda a etika?

Následující článek je detailní reakcí na článek Miroslava Žáčka: Věda a etika ZDE ze dne 21. 7. 2016.

„Někde se dočtete, že ledovce tají, jinde naopak že přibývají“
Důležité je, jaká je výsledná bilance rovnováhy, protože lze opravdu najít pár míst na světě, kde ledovců přibývá. Podle aktuálních vědeckých poznatků je možné se dočíst následující:
„Glaciologické a geodetické pozorování (asi 5200 záznamů od roku 1850) ukazuje, že rychlost úbytku ledovců na začátku 21. století nemají na globální úrovn … Celý článek zde

Via: BL

    

V kategorii Zprávy

Zaslal/a admin on 26.7.2016