Od revoluce výrazně klesla spotřeba uhlí ve prospěch šetrnějších paliv, domácnosti užívají jen třetinu energie vyrobené v Česku

By Petr Zenkner

České domácnosti od roku 1990 snížily svojí energetickou spotřebu o 28 procent.
Nejvíce využívají energie k vytápění a ohřívání vody.
Průměrná domácnost v Česku spotřebuje na jeden byt 3279 kWh elektřiny. Celý článek zde

Via: Gregor Kamil

    

V kategorii Zprávy

Zaslal/a admin on 23.2.2017

Do světa počítačů se vrací konkurence: AMD Ryzen je skutečně o polovinu levnější než Intel

By Otakar Schön

AMD oznámilo ceny a dosutpnost nové řady výkonných procesorů Ryzen 7.
Nejlepší model slibuje výkon srovnatelný s Core i7-6900K, které stojí 32 tisíc.
Nejlevnější Ryzen 7 stojí 10 tisíc i s chladičem, na levnější řady Ryzen 3 a 5 se čeká. Celý článek zde

Via: Gregor Kamil

    

V kategorii Zprávy

Zaslal/a admin on 23.2.2017

TZ: Eduard Steinberg

By Galerie hlavního města Prahy

Eduard Steinberg / From Moscow to Paris / GHMP: Dům U Kamenného zvonu / Praha / 24. 2. – 28. 5. 2017

Eduard Steinberg: From Moscow to Paris

24. 2. – 28. 5. 2017

Galerie hlavního města Prahy

Dům U Kamenného zvonu

Staroměstské nám. 13, Praha 1

Otevřeno út–ne, 10:00–20:00

Kurátor výstavy: Hans-Peter Riese

Eduard (Edik) Steinberg (1937–2012) patří k předním zástupcům ruských nonkonformistů, v jejichž životě sehrála zásadní roli Praha. Již v 60. letech minulého století, především v období pražského jara, podnikali čeští historici umění – z Prahy to byli Miroslav Lamač, Jiří Padrta či Jindřich Chalupecký – cesty do Moskvy a navazovali tam kontakty s izolovanými umělci. Všichni tři se zároveň stýkali s kolegy na Západě, kteří v polovině 60. let začali Prahu navštěvovat, a díky tomu se vedle českých umělců, na západ od nás téměř neznámých, seznámili i s díly některých Rusů. Ke zmíněným kolegům kunsthistorikům patřil i kurátor této výstavy Hans-Peter Riese. Čeští kritikové začali o svých návštěvách Moskvy publikovat v západních uměleckých časopisech, a tak se Riese – oklikou přes Prahu – se jmény ruských nonkonformistů seznamoval.

Jindřich Chalupecký si s Eduardem Steinbergem vybudoval počátkem 70. let mimořádný vztah a začali si dopisovat. Chalupecký také jako první kurátor vystavil jeho dílo mimo území Sovětského svazu.

Steinberg byl prakticky od narození předurčen k životu na okraji. Jeho otec, umělec, básník a překladatel Arkadij Steinberg, byl ve Stalinově éře odsouzen a deportován do pracovního tábora; po propuštění směl žít pouze v malém městě Tarusa na řece Oka. Syn neměl šanci na jakékoli vyšší vzdělání, proto ho otec vyučoval malbě sám a zprostředkoval mu široký přehled o výtvarném umění i literatuře.

Edik Steinberg se posléze vrátil do Moskvy, byl přijat do Svazu výtvarných umělců SSSR a mohl se tak občas účastnit oficiálních výstav. Jeho malířský styl se však stále ubíral směrem, který sovětští funkcionáři netolerovali. Navíc byl členem neoficiálního Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

V kategorii Kultura

Zaslal/a admin on 23.2.2017

TZ: Baby, I Like It Raw. Post-Eastern Bloc Photography & Video

By Artalk.cz

Anya_Schiller4

Baby, I Like It Raw. Post-Eastern Bloc Photography & Video / kurátoři: Marie Tomanová a Thomas Beachdel / České centrum New York / New York / 2. 3. – 4. 4. 2017

Baby, I Like It Raw. Post-Eastern Bloc Photography & Video

Curated by Marie Tomanová & Thomas Beachdel

MAR 2 – APR 4 2017

Opening reception on March 2nd, 7-10pm, with special program of video screening at the movie theater

at CZECH CENTER NEW YORK 321 E 73rd Street, NY, NY 10021

PHOTOGRAPHY: Masha DEMIANOVA, Pola ESTHER, GORSAD, Daniel KING, Sasha KURMAZ, Sonya KYDEEVA, Slava MOGUTIN, George NEBIERIDZE, Anya SCHILLER, Marie TOMANOVA, Irina YULIEVA

VIDEO: Sam CENTORE, Samira ELAGOZ, Becky FACTORY, Slava MOGUTIN, Marie TOMANOVA, Martynka WAWRZYNIAK

Exhibition statement:

The West has grown fat, fat, fat and gluttonous. Post-WWII, it has devoured everything and spun a global web of consumer desire, shaping identity through materialism and media.

More than only geographically isolated until the early 1990s, what once was the Eastern Bloc is now defining itself with and against a consumer history it never really had.

Raw desire and energy—youth culture—come into tension with the totalitarian ghost of Stalin. Larry Clark and Gosha Rubchinskiy greet each other in the Brutalist architectural spaces of conformity and power.

West and East mix, breed, copulate, produce. Harmony Korine, you are to the West what Boris Mikhailov is to the East. If we were to find you all young and willing, easy and free…, and put you in a room, it might be something like this show. It might smell like black cigarettes, sex, and alcohol. It would be cold. It would be hot. It would shine brilliant and real. Clothing would be cast off with innocence. There might be blood on the snow and the concrete. SOME OF YOU WILL BECOME GREAT. Some of you will be lost among the plastic bottles and Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

V kategorii Kultura

Zaslal/a admin on 23.2.2017

TZ: Jan C. Löbl

By Artalk.cz

lobl-klamovka(1)

Jan C. Löbl / Vikuk ušák / Galerie Altán Klamovka / Praha / 28. 2. – 25. 3. 2017

Jan C. Löbl: Vikuk ušák

vernisáž se uskuteční 28. 2. 2017 v 18:00, výstava potrvá do 25. 3. 2017

kurátorka: Lenka Sýkorová

Galerie Altán Klamovka v Praze

altán se nachází v parku Klamovka, tram. č. 9, 10 a 16

www.aug.cz/altan-klamovka-praha

Doprovodný program v sobotu 25. 3. 2017:

14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

Jan C. Löbl vystudoval Ateliér textilní tvorby na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, kde v současné době působí na doktorandském studiu u školitelky doc. Zdeny Kolečkové. V Altánu Klamovka představuje doktorandský projekt L O O K I N Gvycházející z textilního a oděvního fenoménu Krušnohoří, který je postupně devastován. Pro uchování jeho jedinečnosti autor propojil deset regionálních muzeí, ve kterých hledá se svými kolegy textilní knihy a hmotné pozůstatky. Získaný materiál digitalizuje a přetváří do výrobního projektu Löblhof & Artgrund – Design ze Severu. Autor tak zkoumá textilní identitu severočeského kraje tím, že vytváří autorské raporty, rastry a digitální plošné tisky, které využívá při návrzích pro vlastní fashion kolekci.

Mimo hlavní linii znovuoživení textilního fenoménu Jan C. Löbl hledá také své kořeny. Odkrývá staré rodinné fotografie a artefakty, které jsou naplněny příběhy blízkých lidí. Vzpomínání je na výstavě Vikuk ušák jednou z důležitých linií pro případné interpretace. Autor vytvořil desén, který vychází z dlouhodobějšího projektu L O O K I N G. Kresba je zde dokladem minulosti. Vychází z autentických látek se vzory. Kresba – desén se pro autora stává nosnou pro vyprávění příběhů, nejen obecně historického, ale také rodinného, protože Löblovy kořeny jsou v Krušnohoří zapuštěny. Vikuk ušák je pohodlným křeslem, do kterého je divák usazen, aby se ponořil a nechal si odvyprávět příběh. Výtvarnou polohu zde autor vyplnil především pak v Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

V kategorii Kultura

Zaslal/a admin on 23.2.2017

Trojku mezi trafikami Valmont koupil slovenský miliardář Kmotrík. Za většinový podíl dal 600 milionů

By Vojtěch Kubát

Devatenáctý nejbohatší Slovák Ivan Kmotrík získal český řetězec trafik Valmont.
O retailovou síť se utkal se čtyřmi dalšími zájemci. Nakonec uspěl díky nejvyšší nabídce. Za Valmont zaplatí přes 600 milionů korun.
Dosavadní vlastník Janíček si v řetězci nechá menšinový podíl a bude dále působit v jeho vedení. Celý článek zde

Via: Gregor Kamil

    

V kategorii Zprávy

Zaslal/a admin on 23.2.2017

TZ: Světla, šero a temnoty. Umění českého 19. století

By Západočeská galerie v Plzni

Josef M. Navrátil, Západ slunce, 50. léta 19. století, Západočeská galerie v Plzni(1)

Světla, šero a temnoty. Umění českého 19. století / Západočeská galerie v Plzni: výstavní síň „13“ / Plzeň / 24. 2. – 21. 5. 2017

Světla, šero a temnoty. Umění českého 19. století

Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň „13“

24. 2. – 21. 5. 2017

Výstava je součástí programu k aktuálnímu tématu 37. ročníku plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století pořádaného každoročně v rámci festivalu Smetanovské dny, letošní téma vědeckého sympozia je „Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století“.

Na výstavě jsou zastoupena mj. díla Josefa Mánesa, Augusta Piepenhagena, Josefa Navrátila, Bedřicha Havránka, Adolfa Kosárka, Julia Mařáka, Beneše Knüpfera, Antonína Chittussiho, Felixe Jeneweina, Emanuela Krescence Lišky, Maxmiliána Pirnera, Jakuba Schikanedera, Františka Kavána, Antonína Slavíčka, Jana Preislera, Jaroslava Panušky a dalších umělců.

Letošní téma sympozia chápe označení stavů světla hlavně v jejich širším, metaforickém užití a týká se různých kulturních a civilizačních změn mezi érou osvícenství a érou začátku 20. století. Výstava v Západočeské galerii toto širší kulturně historické téma sleduje po stránce tvořivosti výtvarných umělců z českých zemí. V pěti kapitolách na vybraných ukázkách prací malířů, kreslířů a grafiků naznačuje, jak se cesty modernizace ve výtvarném umění prolínaly, ale také míjely s všeobecnou modernizací.

Doba pozdního 18. a raného 19. století, plná převratných a obnovitelských idejí a dějů, proměnila možnosti i ambice výtvarného umění. První část výstavy nese název „Osvícenství a osvětlení“. Sestává ze souboru hlavně drobných uměleckých tisků/grafik, v nichž umělci a jejich publikum sdíleli své pocity a myšlenky o světě a o své době. Výtvarní umělci spolu s vědci zkoumali genezi viditelného světa v působení slunečního světla při vzniku barev a objemů. Snad ještě větší význam však mnozí připisovali tradičním prostředkům umění – šeru a stínu. Zdůrazňovali, jak vše smyslově a rozumově uchopitelné je obklopeno tajemnem. Některé z exponátů výstavy připomínají různé hry se světlem a stínem jako médium dobové zábavy Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

V kategorii Kultura

Zaslal/a admin on 23.2.2017

Řidiči linkových autobusů v Ústeckém kraji 8. března nevyjedou. Se stávkou už nebudou čekat na další jednání

By ČTK

Odboráři na severu Čech se tedy rozhodli, že nebudou čekat, jak dopadne ultimátum, které daly ve středu dopravní odbory kvůli mzdám řidičů autobusů vládě, krajům a zaměstnavatelům.
Řidiči budou 8. března stávkovat.
Zúčastní se jí 514 šoférů. Celý článek zde

Via: Gregor Kamil

    

V kategorii Zprávy

Zaslal/a admin on 23.2.2017

TZ: Michal Kadleček

By Artalk.cz

POZVANKA__m_kadlecka

Michal Kadleček / „Hrdinové? Oběti? Viníci? A co my?“ / Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě / Jihlava / 2. 3. – 2. 4. 2017

Michal Kadleček: „Hrdinové? Oběti? Viníci? A co my?“

Vernisáž: 2. 3. 2017 v 17 hod.

2. 3. – 2. 4. 2017

Místo konání: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Masarykovo náměstí 24, Jihlava

Komentovaná prohlídka: 16. 3. 2017 v 17 hod.

Výstava spojuje poprvé dva autorovy obrazové cykly („Šťasten je ten, kdo zapomene na všechno, co už nelze změnit. Je opravdu šťasten ten, kdo zapomene…?“ z let 1996–98 a „Nejžhavější místa v pekle jsou vyhrazena těm, kdo vidí bezpráví a mlčí.“ z let 1998–2001), zabývající se naší novodobou historií a především soužitím lidí různých národností na našem území od I. světové války až po jeho tragické ukončení během II. světové války a po ní. Obrazy připomínají zapomenuté nebo schválně zamlčené osudy a události a svými velkými formáty umožňují divákovi „vstoupit“ do zobrazené situace, představit si ji „na vlastní kůži“. Názvy obrazů často kontrastují se zobrazenými náměty, a tím navozují otázky, na které by si měl návštěvník sám odpovědět.

Michal Kadleček studoval na pražské AVU v Ateliéru monumentální tvorby pod vedením prof. Aleše Veselého. Kromě malby, kresby a grafiky se zabýval i konceptuálními projekty na záchranu či obnovu devastovaných území v okolí Lemberka a Mostu. Během těchto prací se poprvé seznámil se sudetskou krajinou a historií, které se potom delší dobu věnoval (cesty, studium, kontakty s pamětníky, mezinárodní setkání a sympozia). Z této doby pocházejí oba vystavené obrazové cykly. V současné době se autor věnuje malbě, která volně navazuje na žánrovou malbu přelomu 19. a 20. století, a vážně míněné malbě pro děti. Postavy, často mytické nebo pohádkové, zasazené do reálné krajiny, vytvářejí neobvyklé vztahy, které podtrhuje i název obrazu, ať už tím, že s námětem zdánlivě kontrastuje, nebo do něj vkládá zárodek příběhu, děje. Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

V kategorii Kultura

Zaslal/a admin on 23.2.2017

TZ: Kde začíná ticho

By Artalk.cz

igloo4_pozv

Ábris Gryllus, Péter Tornyai and Krisztián Kertész, Lauren Tortil / Kde začíná ticho / kurátoři: Eszter Őze, Flóra Gadó / Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě: zvuková galerie IGLOO / Jihlava / 2. 3. – 23. 4. 2017

IGLOO 4: Kde začíná ticho

Ábris Gryllus (HU), Péter Tornyai and Krisztián Kertész (HU), Lauren Tortil (FR)

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě / zvuková galerie IGLOO

Komenského 10 (sklep), Jihlava (www.ogv.cz)

2. 3. – 23. 4. 2017

vernisáž: 2. 3. 2017 v 18 hodin

kurátoři: Eszter Őze, Flóra Gadó

Výstava zkoumá odlišné způsoby komunikace a jejich neustálou proměnu. Tři mladí umělci pocházejí z trochu odlišných prostředí (výtvarné umění, skladba a mediální design), ovšem v poslední době jejich projekty souvisejí se zvukem, hlukem, poslechem a tématem ticha. Tím, co je spojuje, je jejich zájem o zvuk jakožto stopu či znak, něco, co lze sbírat, organizovat a poté znovu šířit a rozvíjet. Zajímá je pohyb zvuku a to, jak se spojuje s dynamikou našeho každodenního života. Výstava je poetickým zkoumáním procesu poslouchání, komunikování a experimentuje s hranicemi mezi zvukem a tichem, od mikro k makro měřítku. Nepřímo se důležitými aspekty výstavy stává také migrace a mobilita, neboť propojuje osobní, technické a psychologické aspekty samotného pohybu.

Zvuková instalace Pétera Tornyaie a Krisztiána Kertészse zkoumá dědictví maďarského skladatele Bély Bartóka a jeho sbírku lidových písní, Ábris Gryllus představuje experimentální audiovizuální dílo, zkoumající vzorce a rytmy lidského chování a video Laurena Tortila se zabývá historií parabolické antény ve Francii, kde byla v roce 1962 používaná k zachycení prvních transatlantických televizních signálů.

Příspěvek TZ: Kde začíná ticho pochází z Artalk.cz

Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

V kategorii Kultura

Zaslal/a admin on 23.2.2017

TZ: Denisa Krausová

By Artalk.cz

denisakraus_pic

Denisa Krausová / Hořící brambor / kurátor: Petr Kovář / Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě / Jihlava / 16. 2. – 23. 4. 2017

Denisa Krausová: Hořící brambor

16. 2. – 23. 4. 2017

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Masarykovo náměstí 24, Jihlava

Kurátor: Petr Kovář

Název výstavy Denisy Krausové, Hořící brambor, nám evokuje cosi známého, blízkého; brambor jako jednu ze základních složek naší stravy, ještě nedávno doménu a symbol Vysočiny, půdu, zemitost, brambory pečené v popelu a s nimi romantizující aluze na obecnou historii i osobní vzpomínky, ale také horký brambor, věc, se kterou si neumíme poradit, a tak se ji snažíme co nejrychleji předat dál. Jenže tenhle brambor hoří. A tím končí všechna hřejivá blízkost. Domnívané porozumění známé situaci je narušeno, vyšinuto k okraji. Tomu přispívá zejména naznačená neukončenost děje, nikoli spálený brambor, ale probíhající hoření, plamen transformační změny.

Zde by se hodilo napsat, že právě taková je malba Denisy Krausové. A je to tak. Ve shodě s filosofem Antonínem Mokrejšem můžeme zmínit, že při běžném uvažování hraje nejdůležitější úlohu naše vědění o věci, na ně se soustřeďujeme, chceme je použít, abychom byli s pozorováním rychle hotovi a nemuseli věci věnovat další pozornost. Kdežto skutečné myšlení se soustřeďuje především na naše nevědění. Každé objevování v sobě současně propojuje odkrývání a skrytí. Každé barokně mířené světlo utápí část výhledu v ještě větší tmě.

I proto autorka čerpá z odkazu holandských mistrů stejně jako z insitního umění. Do zdánlivě statických a nekonfliktních scén zátiší s ovocem a květinami Denisa Krausová vkládá tuto znejišťující, proměnlivou přítomnost hoření. Nenahrávají našemu vědění o zátiší, abychom mohli být s pozorováním rychle hotovi. Nutí nás k revizi.

Zátiší v sobě akcentuje ticho. Ticho neživých předmětů ponechaných sice bez přítomnosti života, ale život sekundárně zobrazujících jako jeho otisk, zprávu. Tak i malby Denisy Krausové nesou autorčina osobní vyprávění, ale zobrazené objekty se svou formou, Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

V kategorii Kultura

Zaslal/a admin on 23.2.2017

Jak vypadá planeta, kde vědci hledají život? Červené rostliny, 20denní rok a nikdy nezapadající rudé slunce

By red

Pátrání po životě ve vesmíru se s novým objevem skokem posunulo vpřed.
Sedm platen o velikosti Země obíhá hvězdu s označením „TRAPPIST-1″.
Nachází se 40 světelných let od nás v souhvězdí Vodnáře. Celý článek zde

Via: Gregor Kamil

    

V kategorii Zprávy

Zaslal/a admin on 23.2.2017

Vesmírná loď Dragon přistála u Mezinárodní vesmírné stanice. Astronauti musí rychle vyložit 40 myší

By ČTK

Se zpožděním přistála u Mezinárodní vesmírné stanice zásobovací raketa Dragon.
Přistání bylo původně plánováno na středu, ale palubní počítače ho automaticky odložily o 24 hodin kvůli nesrovnalostem v údajích o poloze stanice.
Náklad určený pro vědecké experimenty teď musejí astronauti vzhledem k pozdějšímu dodání rychle vyložit. Platí to hlavně o 40 myších. Celý článek zde

Via: Gregor Kamil

    

V kategorii Zprávy

Zaslal/a admin on 23.2.2017

Jóga, meditace a lněné oblečení: Oděvní návrhářka a jogínka otevřela v centru Prahy multifunkční prostor

By Barbora Pěničková

Při studijním pobytu v Anglii se oděvní návrhářka Kateřina Černá seznámila s kundalini jógou.
Rytmickým cvičením s jasně danou choreografií.
V centru Prahy teď otevřela prostor, v němž prodává lněné oblečení vlastní výroby a pro návštěvníky pořádá meditační a jogínské kurzy. Celý článek zde

Via: Gregor Kamil

    

V kategorii Zprávy

Zaslal/a admin on 23.2.2017

Česko nemusí platit dvě miliardy za privatizaci Škodaexportu. Podle arbitráže své závazky dodrželo

By ČTK

WNC Factoring požadovalo od České republiky dvě miliardy korun.
Společnost tvrdila, že byla poškozena pochybeními České republiky v procesu privatizace společnosti Škodaexport.
WNC Factoring musí podle rozhodnutí arbitráže zaplatit Česku 35,9 milionu korun a 452 500 amerických dolarů (10,6 milionu korun) jako náhradu nákladů za vedení arbitráže. Celý článek zde

Via: Gregor Kamil

    

V kategorii Zprávy

Zaslal/a admin on 23.2.2017

Češi nespoléhají na mobilní data. Přes polovinu času jsou připojení na wi-fi, ukázal průzkum

By Jan Prokeš

Drahé a omezené datové tarify vedou k tomu, že čeští uživatelé na svých mobilních telefonech stále výrazně spoléhají na wi-fi.
Podle průzkumu společnosti OpenSignal ho používají v 56 procentech času.
V rychlosti mobilních dat patří Česko k průměru. Celý článek zde

Via: Gregor Kamil

    

V kategorii Zprávy

Zaslal/a admin on 23.2.2017

Irácké jednotky dobyly letiště v Mosulu, oznámila irácká státní televize. Bitva trvala čtyři hodiny

By ČTK

Irácké vládní jednotky dobyly letiště v Mosulu z rukou Islámského státu.
Jde o strategický bod pro znovudobytí západní části města.
Bitva trvala čtyři hodiny. Celý článek zde

Via: Gregor Kamil

    

V kategorii Zprávy

Zaslal/a admin on 23.2.2017

Hnutí ANO chce zrušit tři paragrafy zákona „Lex Babiš“. Poslanci podají stížnost k Ústavnímu soudu

By ČTK

Zákon, který omezuje právo firem vlastněných členem vlády získat státní dotace a zakazují členům vlády vlastnit média, možná půjde k ústavnímu soudu.
Poslanci hnutí ANO žádají o zrušení tří paragrafů.
Podle ústavního podání, které podepsalo 41 poslanců ANO a tři z hnutí Úsvit, napadané paragrafy zákona nepřiměřeně zasahují do vlastnických práv členů vlády a omezují jejich právo podnikat. Celý článek zde

Via: Gregor Kamil

    

V kategorii Zprávy

Zaslal/a admin on 23.2.2017

JPMorgan zařadí české dluhopisy mezi rozvíjející se země. Tuzemská ekonomika nesplnila podmínky pro rozvinutý trh

By ČTK

České státní dluhopisy přeřadí banka JPMorgan z indexů rozvinutých trhů do indexů rozvíjejících se trhů.
Rozhodnutí přijala poté, co hrubý národní produkt Česka na hlavu zůstal tři roky po sobě pod hranicí vyžadovanou pro rozvinuté trhy.
Do indexů GBI-EM vstoupí s váhou 3,3 procenta. Celý článek zde

Via: Gregor Kamil

    

V kategorii Zprávy

Zaslal/a admin on 23.2.2017

Ryanair začne létat do Londýna z Pardubic. Pro letiště to znamená záchranu po ukončení linky z Moskvy

By Roman Šitner

První linkou z tohoto Pardubic bude spojení do Londýna.
Pro irského dopravce je město čtvrtým českým cílem.
Letenky by měly být levnější než z Prahy, kde má letiště vyšší poplatky. Celý článek zde

Via: Gregor Kamil

    

V kategorii Zprávy

Zaslal/a admin on 23.2.2017