TZ: Výsledky 16.Ceny kritiky za mladou malbu 2023, Výstava finalistů – Galerie kritiků, 7.2. – 5.3.2023

By Artalk.cz

Výsledky 16.Ceny kritiky za mladou malbu 2023 / Výstava finalistů / Galerie kritiků / Praha / 7.2. – 5.3.2023

Od roku 2022 má soutěž užší obsahové zaměření, nejprve se zaměřením na portrét s názvem „Moje alter ego“. Pro stávající 16.ročník soutěže 2023 byla zvolena druhá klíčová kategorie malby s názvem Krajina vnější a vnitřní / Outer and Inner Landscape“, s tematickým zadáním na krajinomalbu v inovačním pojetí expandované malby.

Cena kritiky je pilotním projektem činnosti Galerie kritiků, tradičně v partnerském vztahu s hlavním městem Praha, se záštitou a podporou MKČR a ve spolupráci s Českými centry pro stáž oceněných umělců a prezentaci v zahraničí. Byla založena v roce 2008 jako protiváha konceptualismu a nových technologií ve vizuálním umění, podporovaných především Cenou Jindřicha Chalupeckého. Svým rozsahem si neklade nárok na širokou mediální činnost, za svůj cíl považuje zachování klasické kategorie malby a pevného tvaru díla jakožto základu vizuální tvorby, s výrazovým přesahem. Soutěž se koná každoročně, hlásí se do ní kolem 50 uchazečů z celého státu, s dlouhodobým pobytem v České republice.

Letošní ročník znamená hlubší obsahovou introspekci ve vztahu ke krajinomalbě, tedy vizuálnímu vyjádření krajiny, s možností kombinace malby s jiným médiem, technologií či materiálem, např. s kresbou či koláží nebo ve formě malby–objektu jako reliéfu, prostorové instalace či jiného inter- a multimediálního výrazu. Jde o přesah nejen ve formálním, ale i obsahovém slova smyslu, zaměřený na nové pojetí klasické krajinomalby. Hodnocení děl odbornou porotou je prováděno s ohledem na celkový tvůrčí vývoj umělce, tj. nejen za obrazy předložené do soutěže, ale s přihlédnutím k jeho tvorbě za cca poslední dva roky, doložené dokumentací v portfoliu. V soutěži se hodnotí první tři pořadí a sympatie diváků, mimoto je laureát oceněn několikadenní stáží v zahraničí na náklady Českých center (MZV). Kandidáti se hlásí samostatně nebo na základě doporučení nominátorů, především pedagogů Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

V kategorii Kultura

Příspěvek zaslal/a admin on 13.2.2023

Diskuze u toho článku je uzavřena.

Další příspěvky