Vízia slovenskej kultúrnej politiky získala jasné kontúry do roku 2030

By Artalk.cz

Ministerstvo kultúry vytvorilo zásadný dokument, ktorý pozostáva zo siedmich strategických cieľov, definujúcich podobu a podmienky kultúry na Slovensku s výhľadom do roku 2030: Dobre spravovaná kultúra; Efektívne financovaná kultúra; Dôstojná kultúra; Kvalitná kultúra; Inkluzívna kultúra; Rešpektovaná kultúra a Zodpovedná kultúra. Materiál vznikal od druhej polovice roka 2021 v spolupráci rezortu kultúry s mnohými expertmi/-kami a koncom týždňa bude predložený do medzirezortného pripomienkového konania.

Stratégia kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030

Stratégia kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030 predstavuje hĺbkovú analýzu súčasného stavu kultúry a kreatívneho priemyslu na Slovensku. Zároveň formuluje dlhodobé ciele štátnej kultúrnej politiky s pravidelne aktualizovanými akčnými plánmi a prepája ich s politikami iných rezortov – to všetko s výhľadom do roku 2030. Slovensko vďaka tomu získa oficiálny rámcový dokument pre celú oblasť kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorý pomôže vytvoriť lepší kultúrny ekosystém a prinesie prierezové riešenia pre čo najviac oblastí kultúry.

„Ako nám ukázala Revízia výdavkov na kultúru z júla 2020 a podčiarkla pandémia, Slovensko nemá ani po 30-tich rokoch samostatnosti jasne definovanú a dátami podloženú kultúrnu politiku. Stratégia takéhoto rozsahu a charakteru má ambíciu ukotviť kultúru v širšom povedomí ľudí a prepísať dlh 30 ročného príbehu jej podceňovania. Nejde tu pritom len o víziu kultúry, spolu s tímom stratégie, ktorému chcem zároveň týmto poďakovať, sme ju chápali ako víziu budovania našej slovenskej a zároveň európskej identity. Umenie a kultúra nám pomáhajú byť otvorenejšími, rešpektujúcejšími, citlivejšími, kritickejšími. A aj tieto atribúty potrebujeme na to, aby sme ako spoločnosť mohli byť sebavedomejšími a slobodnejšími a napredovať.“ vyjadrila sa ministerka kultúry Natália Milanová

Dôležitou úlohou stratégie bolo identifikovať pálčivé témy sektora. Na základe zberu a analytického spracovania dát odborníkmi/-čkami z Inštitútu kultúrnej politiky MK SR, ako aj externými expertmi/-kami bolo definovaných niekoľko skupín problémov: vysoký investičný dlh; nízka miera súkromných zdrojov pri financovaní kultúry; nedostatočné sledovanie Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

V kategorii Kultura

Příspěvek zaslal/a admin on 10.2.2023

Diskuze u toho článku je uzavřena.

Další příspěvky