Príprava stálej expozície je najkolektívnejší galerijný šport

By Lubica Hustá

Diela, ktoré uvidíme v dlhodobej expozícii úžitkového umenia a dizajnu, vyberala kurátorka Viera Kleinová. Jej koncepcia, na ktorej sa podieľala aj Jana Švantnerová, je založená na dialógu, nie chronológii či kunsthistorických témach. Priestor, kde bude expozícia umiestnená, je síce malý, ale do budúcnosti umožňuje jednotlivé celky optimálne vymieňať, aktualizovať a inovovať, hovorí Viera Kleinová, s ktorou sa rozprávala Ľubica Hustá.

Kurátorka Viera Kleinová (vľavo) počas inštalácia výstavy Ó, šaty! v SNG. Foto: SNG – Juraj Starovecký

Príprava stálej expozície je najkolektívnejší galerijný šport

Súčasťou (po)otvorenia Slovenskej národnej galérie (SNG) boli aj výstavy. Okrem Prológu. 12 farieb reality v kurátorskej koncepcii Lucie Gregorovej Stach a Dušana Burana to bol aj projekt Monumentálky, v ktorom sa predstavili aj autori*ky zvučných mien zo zbierky dizajnu a úžitkového umenia a v ktorom si participovala na výbere. Ako bol koncipovaný?

V projekte Monumentálky išlo o dotvorenie architektúry výtvarnými dielami a koncepčne ho zastrešovala Alexandra Kusá. Diela zo zbierok SNG tak stretnete v interiéri aj exteriéri galerijného komplexu. Na nádvorí, čo je priestor otvorený pre všetkých, nielen pre návštevníkov*čky galérie, je nainštalovaný väčší výber plastiky a váz/objektov keramika a sochára Jozefa Sušienku. Na prízemí Vodných kasární sú umiestnené kolekcie aj solitéry úžitkového a voľného skla, keramiky, kovu a dreva 18 autorov a autoriek. Je to vlastne taký schodík k pripravovanej stálej expozícii a bola to aj príležitosť vystaviť rozmernejšie diela. Napríklad svetelnú plastiku Petra Lehockého alebo keramický reliéf Miloša Balgavého st. Máme aj vitrínku s „rodinným striebrom“, čo je výber drobnejších diel, ako napr. keramické dózy Márie Bartuszovej, sklo dizajnérov z Rony alebo voľné a úžitkové práce Václava Kautmana a Viktora Holešťáka-Holubára. Je to stále živý projekt. Spolu s Vladimírou Büngerovou, ktorá spolupracovala už na sochárskom výbere Monumentálok, v ňom naďalej pokračujeme a pripravujeme ďalšie diela.

Avizuješ stálu expozíciu. Ako ju chceš/chcete nastaviť? Čo sú tvoje/vaše priority? A aký dostanete Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

V kategorii Kultura

Příspěvek zaslal/a admin on 25.1.2023

Diskuze u toho článku je uzavřena.

Další příspěvky