Vyšel katalog U(P)M Koudelka Návraty / Koudelka Returning

By Artalk.cz

Představení publikace Koudelka Návraty / Koudelka Returning za přítomnosti Josefa Koudelky a spoluautorů knihy / Uměleckoprůmyslové museum v Praze / Praha / 9. 8. 2018

Výpravná publikace vyšla u příležitosti obsáhlé retrospektivní výstavy stejného názvu Koudelka: Návraty, která se koná do 23. 9. 2018 v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze u příležitosti osmdesátých narozenin této přední osobnosti současné světové fotografie.

Publikace je stejně jako výstava řazena chronologicky do sedmi kapitol, dle jednotlivých tematických cyklů. Prvním cyklem je soubor vzácných původních autorských zvětšenin z konce 50. let a začátku 60. let s názvem „Začátky“, které Koudelka připravil pro svou první výstavu v roce 1961 v Divadle Semafor. Následuje soubor raných studií s názvem „Experimenty“, jež jsou důležité pro pochopení originality Koudelkovy tvorby. Další dvě témata vznikala paralelně – stěžejní Koudelkovo téma Cikáni, soubor fotografií, který je dnes považován za klasické dílo světové fotografie, a cyklus „Divadlo“ představující krajní stylizaci formy, výrazné grafické obrazy, které se staly nezaměnitelným autorovým rukopisem v rámci tehdejší divadelní fotografie. Důležitou roli hrála v životě Koudelky rozsáhlá reportáž Invaze 68, která byla důvodem, proč byl nucen v roce 1970 odejít ze své vlasti. Celých pětadvacet let vznikal cyklus nazvaný Exily, snímky zachycující pocit odcizení, vyhnání a nemožnosti návratu. Poslední část tvoří monumentální Panorama, velkoformátové fotografie, které představují tři desetiletí práce mapování vlivu člověka na současnou krajinu.

Obsáhlá fotografická publikace vyšla v české i anglické verzi a kromě Koudelkových fotografií obsahuje i rozsáhlý dokumentační materiál a originální texty šesti autorů, Stuarta Alexandra, Josefa Chuchmy, Jana Mlčocha, Josefa Mouchy, Tomáše Pospěcha a Ireny Šorfové, a dobový text Anny Fárové z roku 1967. Slovo úvodem napsali Helena Koenigsmarková a Daniel Herman.

Koncepce publikace Josef Koudelka

Edičně připravili Josef Koudelka a Irena Šorfová

Grafický design Aleš Najbrt, Studio Najbrt

Texty Helena Koenigsmarková, Anna Fárová, Stuart Alexander, Josef Chuchma, Jan Mlčoch, Josef Moucha, Tomáš Pospěch a Irena Šorfová

Překlady Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

V kategorii Kultura

Příspěvek zaslal/a admin on 18.8.2018

Diskuze u toho článku je uzavřena.

Další příspěvky