Príprava stálej expozície je najkolektívnejší galerijný šport

By Lubica Hustá

Diela, ktoré uvidíme v dlhodobej expozícii úžitkového umenia a dizajnu, vyberala kurátorka Viera Kleinová. Jej koncepcia, na ktorej sa podieľala aj Jana Švantnerová, je založená na dialógu, nie chronológii či kunsthistorických témach. Priestor, kde bude expozícia umiestnená, je síce malý, ale do budúcnosti umožňuje jednotlivé celky optimálne vymieňať, aktualizovať a inovovať, hovorí Viera Kleinová, s ktorou sa rozprávala Ľubica Hustá.

Kurátorka Viera Kleinová (vľavo) počas inštalácia výstavy Ó, šaty! v SNG. Foto: SNG – Juraj Starovecký

Príprava stálej expozície je najkolektívnejší galerijný šport

Súčasťou (po)otvorenia Slovenskej národnej galérie (SNG) boli aj výstavy. Okrem Prológu. 12 farieb reality v kurátorskej koncepcii Lucie Gregorovej Stach a Dušana Burana to bol aj projekt Monumentálky, v ktorom sa predstavili aj autori*ky zvučných mien zo zbierky dizajnu a úžitkového umenia a v ktorom si participovala na výbere. Ako bol koncipovaný?

V projekte Monumentálky išlo o dotvorenie architektúry výtvarnými dielami a koncepčne ho zastrešovala Alexandra Kusá. Diela zo zbierok SNG tak stretnete v interiéri aj exteriéri galerijného komplexu. Na nádvorí, čo je priestor otvorený pre všetkých, nielen pre návštevníkov*čky galérie, je nainštalovaný väčší výber plastiky a váz/objektov keramika a sochára Jozefa Sušienku. Na prízemí Vodných kasární sú umiestnené kolekcie aj solitéry úžitkového a voľného skla, keramiky, kovu a dreva 18 autorov a autoriek. Je to vlastne taký schodík k pripravovanej stálej expozícii a bola to aj príležitosť vystaviť rozmernejšie diela. Napríklad svetelnú plastiku Petra Lehockého alebo keramický reliéf Miloša Balgavého st. Máme aj vitrínku s „rodinným striebrom“, čo je výber drobnejších diel, ako napr. keramické dózy Márie Bartuszovej, sklo dizajnérov z Rony alebo voľné a úžitkové práce Václava Kautmana a Viktora Holešťáka-Holubára. Je to stále živý projekt. Spolu s Vladimírou Büngerovou, ktorá spolupracovala už na sochárskom výbere Monumentálok, v ňom naďalej pokračujeme a pripravujeme ďalšie diela.

Avizuješ stálu expozíciu. Ako ju chceš/chcete nastaviť? Čo sú tvoje/vaše priority? A aký dostanete Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Leden 25, 2023

Na AVU proběhne konference Beyond the Gaming Principle: On Crisis

By Artalk.cz

Konference Beyond the Gaming Principle: On Crisis na pražské AVU představí videohry jako cestu z politické i klimatické krize

Akademie výtvarných umění a teoreticko-herní kolektiv Frag vás zvou na druhý ročník konference Beyond the Gaming Principle, která propojuje světy umění, videoher a současné teorie. Letos se věnujeme všem aspektům politické, ekologické a společenské krize a jejím souvislostem a odrazem ve světě her.

V prostorách Akademie výtvarných umění 26. a 27. ledna přivítáme tři zahraniční hosty.

Hlavní příspěvek přednese britský teoretik Alfie Bown, autor knih Playstation Dreamworld a Dream Lovers, který se ve své přednášce ptá: Umí dnes levice hrát? Výzkumnice videoherní kultury Laura od de Beke se bude věnovat antropocénu a environmentální perspektivě ve hrách. A rakouská skupina Total Refusal představí svoji uměleckou tvorbu, v níž se věnuje podrývání válečnických stereotypů současných her.

Zahraniční hosty a hostky doplní čeští účinkující: Vít Bohal, Kateřina Kovandová, Frag kolektiv a No Fun kolektiv, kteří se ve svých příspěvcích dotknou vztahu hráče a jeho avatara, queer aspektů hraní nebo ekologickém terorismu ve Final Fantasy 7.

Konference si klade za cíl nejen pokračovat v popisování současných problémů (pandemie covid-19, ruská invaze na Ukrajinu, krize ekonomiky), ale taky najít pro naše sdílené pocity politický obsah. Nejen doomscrollovat, ale přijít na to, jak krizi se vší vážností i důvtipem obehrát.

Hlavní program začíná ve čtvrtek 26. ledna ve 12:00 v aule Akademie výtvarných umění. Proběhne v anglickém jazyce.

Konferenci doplní druhý den doprovodný program v podobě otevřeného turnaje v League of Legends, kurátorovaného výběru nezávislých umělecko-kritických her nebo společného čtení související literatury.

Facebookový event: https://www.facebook.com/events/1357417681762568
Oficiální web: https://beyondthegaming.avu.cz/

Příspěvek Na AVU proběhne konference Beyond the Gaming Principle: On Crisis pochází Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Leden 24, 2023

TZ: INI prostor v roce 2022

By Artalk.cz

Program INI prostoru se v loňském roce zaměřil na vznik spravedlivějších (sociálních) infrastruktur Loňský rok přinesl uměleckým institucím především zintenzivnění otázek stran jejich užitečnosti ve světě globálních krizí. Po několika měsících covidových restrikcí zasahujících jejich provoz bylo jasné, že se bez reflexe úzkostí spojených se stupňující se nejistotou většina programů galerií neobejde. Nejen do programu INI project však na začátku roku zasáhla také zdrcující zpráva o ruské invazi na Ukrajinu.

Směřování neziskové organizace INI Project, která každý rok vybírá rezidentky a rezidenty na základě roční kurátorské koncepce, se stočilo v zavislosti na přímých přenosech války k dění daleko za stěnami galerie. Prostor, který byl v době vypuknutí války rezidenčním studiem ukrajinské umelkyně Olgy Krykun, se rychle proměnil na zázemí pro několik benefičních akcí na podporu Ukrajiny. Jako možnou strategii, jak prostřednictvím umělecké instituce dále pomoci při probíhajícím konfliktu, zvolil následně tým INI project vypsání otevřené výzvy pro ukrajinské umělkyně a umělce na tříměsíční rezidenci. Rezidentkou, která na jaře vytvářela ve spolupráci s ostatními ukrajinskými umělci a umělkyněmi žijícími v Praze program se stala Bohdana Zaiats. Pražskému publiku skrze své komiksově laděné kresby a sérii živých programů zprostředkovala nejen své osobní příběhy, ale i širší kontexty rusko-ukrajinské války. Ne náhodou pak následující rezidentky a rezidenti INI prostoru, kterými byli výzkumný tým RUVK a umělec a pedagog John Hill, zasvětili obsah svých rezidencí právě otázkám po možnostech umění a uměleckých komunit zapojit se do vytváření spravedlivějších infrastruktur, ať už se jedná o dostupné bydlení, možnosti vzájemné pomoci, nebo třeba sdílené péče. RUVK v rámci několika akcí představili svůj umělecko-výzkumný projekt analyzující příčiny a důsledky existence tzv. sociálně vyloučených lokalit. John Hill pak věnoval svou rezidenci snaze o vytvoření sebe-organizující se skupiny, která během otevřených večeří odhalovala a řešila palčivé problémy související s chybející sociální infrastrukturou ve městě.

“Letos jsme se více než kdy jindy Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Leden 24, 2023

TZ: Tři nové výstavy v Pragovka Gallery

By Artalk.cz

Pragovka Gallery zahájila tři nové výstavy. V prostoru Pragovka Gallery / Rear uvidí návštěvníci výstavní projekt lotyšské umělkyně Laimdoty Malle nazvaný Ooze. Ostatní přízemní prostory Pragovka Gallery budou patřit skupinové výstavě Echo of the Depth in Space pod kurátorským vedením Anny König Vlk. The White Room představí výstavu rezidentky Pragovky Veroniky Landy Zblízka, jejímž kurátorem je Petr Vaňous.

„Do výstavního plánu jsme pro rok 2023 zařadili celkem 22 projektů včetně tří zahraničních rezidencí a velké výstavy uměleckých rezidentů Pragovky. Pragovka Gallery se těmito projekty vrací k původní kurátorské koncepci galerií na Pragovce a do výstavního programu vnáší větší svobodu autorského vyjádření,“ doplňuje zástupce Pragovka Gallery Filip Zimovjan.

Rok 2023 odstartuje Pragovka Gallery synchronizovanými vernisážemi tří výstav ve čtvrtek 19. ledna v 18 hodin. Součástí programu budou komentované prohlídky výstavami s umělci a kurátory a hudební program.

Výstavní projekt lotyšské umělkyně Laimdoty Malle nazvaný Ooze (20. 1. – 30. 3. 2023) v prostoru Pragovka Gallery / Rear se zabývá tématy odchodu a času. Zkoumá jasný a zároveň děsivý pocit, že existence je nesmírně nejistá a křehká a že může kdykoli zcela zmizet. Laimdota Malle vytvořila napříč různými médii instalaci zabývající se zpochybňováním významů kolektivních i osobních zkušeností. Prostřednictvím vlastních zkušeností, někdy traumatických, v kombinaci s potřebou zkoumat, chápat a sbírat vytváří metaforické příběhy, které odhalují dosud neznámé krajiny a skutečnosti, jež mohou patřit jak minulosti, tak přítomnosti a budoucnosti. Kurátorkou výstavy je Kristýna Péčová.

Skupinová výstava vyprávějící imaginární příběh o naší ne/přítomnosti ve třech dějstvích pod kurátorským vedením Anny König Vlk Echo of the Depth in Space (20. 1. – 16. 2. 2023) obsadí prostory Pragovka Gallery / Entry a Pop-Up.

První dějství s názvem „Ozvěna“ představí tvorbu polského umělce Łukasze Horbówa, který přebírá na svá bedra “přirozený” společenský řád a přírodní jevy. Jejich prostřednictvím metaforicky poukazuje na existenciální nutnost našeho života – bytí. Druhé dějství Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Leden 24, 2023

TZ: Urszula Broll a Jaroslav Koléšek Galerie výtvarného umění v Ostravě

By Artalk.cz

Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO), příspěvková organizace Moravskoslezského kraje, zahajuje výstavy polské undergroundové malířky a buddhistky Urszuly Broll a sochaře Jaroslava Koléška. Společná vernisáž se uskuteční 17. ledna v 17 hodin za osobní účasti kurátorů obou výstavních projektů a Jaroslava Koléška. V ostravském Domě umění budou výstavy k vidění až do 12. března.

Nejnovější výstavy Galerie výtvarného umění v Ostravě si zcela jistě najdou své fanoušky. Díla undergroundové umělkyně Broll nabídnou prostor se zastavit, otevřít duši i mysl, hledat harmonii a klid. Tvorba sochaře Koléška pak naopak zaujme milovníky moderního umění, které pracuje s technickými materiály, ale i nadsázkou. Návštěvníci galerie si navíc mohou umělecký zážitek posílit doprovodným programem. V prvém případě zveme na lekce jógy přímo ve výstavním sále, Technointim pak nabídne komentované prohlídky s autorem, řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo, který nad výstavami převzal záštitu.

OD UNDERGROUNDU K BUDDHISMU

Retrospektivní výstava Átman znamená Dech polské umělkyně Urszuly Broll (1930–2020) prezentuje malby, akvarely, grafické listy a kresby autorky z let 1953–2005. Život malířky a její tvorba byly plné nečekaných zvratů. Jako jedna z mála žen formovala polské poválečné avantgardní umění a takzvaný katovický underground. Ze svého ateliéru, v němž se scházeli nezávislí umělci a filozofové, se po založení první buddhistické skupiny v Polsku přesunula do Jelenohorského údolí. V malebném prostředí vytvořila svůj vlastní vizuální jazyk, jehož projevem se staly buddhistické mandaly.

Zpočátku malovala expresivní portréty slezských žen, kubistická zátiší a industriální krajiny. Zabývala se avantgardními názory Władysława Strzemińského, praktikovala efekt náhody, zkoumala malířskou hmotu a seznamovala se s abstrakcí. Od 60. let 20. století se svým manželem Andrzejem Urbanowiczem vedla legendární ateliér v Katovicích, v němž v roce 1963 spoluzaložila ezoterickou výtvarnou Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Leden 24, 2023

TZ: Konstruktivní tendence v Galerii Benedikta Rejta

By Artalk.cz

Konstruktivní tendence: Mezi napětím a křehkou stabilitou / kurátor: Pavel Kappel / Galerie Benedikta Rejta / Louny / 16. 12. 2022 – 9. 4. 2023

Lounská galerie Benedikta Rejta představuje vrcholná díla mezinárodního uměleckého směru 60. let minulého století známého jako Konstruktivní tendence

Galerie Benedikta Rejta se výstavou Konstruktivní tendence vrací k výraznému fenoménu v umění šedesátých let 20. století. Díla dvaceti českých a zahraničních tvůrců ze sbírek lounské galerie představují to nejlepší z vrcholného období konstruktivně orientované tvorby, tedy období vymezené přibližně roky 1964–1973. Mezi zastoupenými umělci nechybí Zdeněk Sýkora, Karel Malich, Hugo Demartini, Jiří Kolář, Stanislav Kolíbal, Vladislav Mirvald nebo Milan Dobeš. Zahraniční tvorbu zastupují mj. Bridget Rileyová, Victor Vasarely, Getulio Alviani nebo François Morellet.

V tomto rozsahu a ucelenosti prezentuje galerie hlavní těžiště své sbírky veřejnosti vůbec poprvé. Prostřednictvím výtvarných děl a archivních materiálů přibližují autoři výstavy význam lounského kulturního prostředí šedesátých let minulého století, mapují mezinárodní propojení mnoha osobností a poukazují na prozíravou sbírkotvornou činnost prvního ředitele galerie Jana Sekery, který dokázal pro nově založenou instituci získat špičková díla a vybudovat sbírkový soubor, který svou kvalitou předčí i mnohem větší a významnější instituce.

Galerie Benedikta Rejta se na konstruktivní tendence zaměřila ještě před svým oficiálním založením v roce 1966. Orientaci na rodící se výtvarný směr umožnila zejména spolupráce několika lounských osobností, které stály u jejího vzniku a podílely se na její činnosti – mimo jiné šlo o Josefa Hlaváčka, Josefa Šimůnka, Jana Sekeru, Zdeňka Sýkoru nebo Vladislava Mirvalda.

Iniciační výstavou, která se v roce 1964 konala ještě pod hlavičkou Okresního vlastivědného muzea v nově zrekonstruované výstavní síni, byla výstava koláží Jiřího Koláře, který nově vznikající instituci daroval několik svých děl, a uspíšil tak její vznik. Následující rok se v muzeu osamostatnilo galerijní oddělení, vznikl statut a koncepce sbírkové činnosti a ředitelem budoucí galerie byl jmenován Jan Sekera.

Nejdůležitější Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Leden 24, 2023

Matěj Frank v Galerii Kaple ve Valašském Meziříčí

By Artalk.cz

Matěj Frank / Ničí těla / Galerie Kaple / Valašské Meziříčí / 7. 12. – 22. 1. 2023

Foto: Martin Hlavica

Příspěvek Matěj Frank v Galerii Kaple ve Valašském Meziříčí pochází z Artalk.cz

Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Leden 24, 2023

TZ: Lubomír Typlt v Galerie a Prostor (GaP) ve Znojmě

By Artalk.cz

Lubomír Typlt / Sevřely se kleště oblohy / kurátorka: Andrea Krejčí / Galerie a Prostor / Znojmo / 13. 1. 2023 — 23. 3. 2023

Obrazy řízené podvědomím, barevné kontrasty, hojnost smyslových počitků, pulzující tření protikladů.

Lubomír Typlt je malíř, který maluje a stejně tak píše. Od roku 1993 textově spolupracuje s kapelou WWW – zkráceně We Want Words, tedy něco myšlenkového, textového, obrazového a zvukového zároveň. Tyto aspekty se prolínají celou Typltovou tvorbou. Jeho oleje na plátně řízené podvědomím představují pulzující tření protikladů, které generují skrytou sílu, jež dokáže jedny podnítit k činu, druhé přimět k ústupu.

Ačkoli Typltovy obrazy nelze s jeho texty pro WWW uvádět do bezprostředního vztahu, občas zde probleskne jiskra, a my se tak stáváme svědky zápasu o jasno a soustředění. Nejintenzivnější prožitky vznikají, když se předem dané významové struktury v naší recepci rozplynou, přesunou, anebo se dokonce promění.

Typlt se dlouhodobě věnuje tématu figury a lidské hlavy, ve své malbě plné smyslových počitků sugestivně zaznamenává podivuhodné momenty všedního dne zahalené do roušky poezie a tajemství. Jeho tvorba je propojením malířského umu, maxima reflexivity média a strhující síly výrazu vyostřené svou barevností. Zkrátka zasypanými prostory proráží plnou silou kov. Z Lubomíra Typlta čiší zvědavost. Do práce se vrhá, reflektuje ji a s vervou se jí nechává pozřít. Každý obraz je novou výzvou, často zkoumá psychologii svých postav a hledá odpovědi na otázky spojené s povahou lidského bytí. Proto také jeho tvorba není lineární, ale cyklicky krouží v sériích. Jadrně zemité umění v sobě nese intelektuální, často mnohoznačné poselství, které bývá skryto v hloubce obrazu, jehož škála základních a simultánních barev dokonale působí na divákovy smysly.

Lubomír Typlt (1975) studoval malbu na pražské VŠUP a na brněnské FaVU. Absolvoval v Německu na Kunstakademii Düsseldorf u Markuse Lüpertze a A. R. Pencka. Ve své tvorbě čerpá z kořene německého neoexpresionismu, Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Leden 24, 2023

Sponzor je dôležitý, ale nesupluje štát

By Gabriela Kisová

Rozhovor s Luciou Gregorovou Stach, ktorá koncipuje expozíciu moderného a súčasného umenia v Dedečkovom Premostení, pripravila Gabriela Kisová. V rozhovore sa okrem samotnej koncepcie rozprávali aj o akvizičnej politike Slovenskej národnej galérie (SNG), ktorá aktuálne viac-menej závisí len od súkromného sektora, čo do veľkej miery formuje zbierku SNG a následne aj jej expozície. Tieto subjekty však podľa Gregorovej Stach nemôžu nahradiť finančné zdroje od štátu.

Lucia Gregorová Stach, vedúca kurátorka Zbierok moderného a súčasného umenia SNG. Foto: Ján Kekeli

Sponzor je dôležitý, ale nesupluje štát

Súčasťou pootvorenia SNG koncom roka 2022 bola inauguračná výstava 12 farieb reality. Kurátormi ste boli vy spolu s Dušanom Buranom a sponzorom výstavy bola Tatra banka. Aká bola genéza projektu?

Pôvodne sa galéria mala otvoriť ako čistý prázdny priestor, pretože malo ísť o ukázanie novej architektúry. V priebehu minulého roka sme sa však rozhodli, že pri príležitosti ukončenia rekonštrukcie tam vpustíme aj umenie. Inaugurácia tak umožnila nainštalovať diela zo zbierok veľkorysým spôsobom ako nikdy predtým. Chceli sme ukázať najmä akvizície za posledných tridsať rokov, z ktorých mnohé neboli nikdy vystavené. Vyšlo nám dvanásť situácií do všetkých výstavných priestorov. Výstava vznikala v období po pandémii a zároveň sme si uvedomovali, že žijeme v časoch kríz a vojny. Takže do výberu vstúpili aj zložitejšie témy, ako napríklad vojna, konflikt a apokalypsa, súdržnosť žien tvoriaca záchrannú sieť spoločnosti či zápasy o vlastnú identitu. Jedným zo spojení je Obyčajná apokalypsa, kde sa Dürerov grafický cyklus Zjavenie sv. Jána z 15. storočia stretáva s inštaláciou Radovana Čerevku Dramasks z roku 2017, ktoré poukazuje aj na súčasné interpretácie koncov sveta, zneužívané aj dnes v konšpiračných teóriách.

Pripravujete stále expozície, ktoré by mali byť sprístupnené od roku 2023. Podľa akej metódy ich budete zostavovať? Aký tam bude priestorový podiel?

Stále expozície budú inštalované na celom druhom podlaží galérie, ktorá bude prístupná zadarmo. Ako prvé dve Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Leden 24, 2023

TZ: AVU startuje nový podcast PO AVU

By Artalk.cz

20. 1. 2022

TZ: AVU startuje nový podcast PO AVU

aneb co jste se na škole neučili, ale v umělecké praxi zaručeně potkáte

Jak se žije po škole, jaké benefity nebo naopak jaká úskalí přináší umělecký provoz, jak prodávat (či neprodávat) umění a v neposlední řadě i to, před čím by se měli nastupující umělci a umělkyně mít ve své praxi na pozoru. To je jen několik z mnoha otázek, jež si pokládá nový podcast Akademie výtvarných umění v Praze „PO AVU“, který se zaměřuje na uplatnění studentů a studentek po absolvování umělecké vysoké školy. Moderátorem podcastu je Petr Dub, výtvarný umělec a zároveň vedoucí ateliéru Malba 4 na AVU.

V prvním díle nazvaném Úspěšný umělec / umělkyně diskutují o své umělecké kariéře Kateřina Šedá a Krištof Kintera. Dozvíte se, co úspěch znamená pro tyto dva významné absolventy AVU, kudy vedla jejich cesta, jak žijí s vlastní „značkou“ nebo jaká úskalí úspěch přináší.

Další díly podcastu PO AVU se pak zaměří mimo jiné na to, jak se žije čerstvým absolventkám a absolventům po škole, jak se to má s tolik skloňovaným statusem umělce, ale také na běžné otázky, které musí řada umělců a umělkyň řešit, ať jde o autorské právo či daně, tak o přístup k prodeji uměleckých děl. Nedílnou součástí budou i diskuse o galerijní a institucionání praxi a zkušenosti s psaním open callů a grantů – kromě samotných absolventů a absolventek AVU Petr Dub do podcastu zve i zástupce galerií a uměleckých institucí.

V druhém díle Jak se žije po škole? představí svůj pohled nedávní alumni AVU, Artur Magrot a Laura Limbourg. Kromě platforem jako Spotify je možné podcast poslouchat také na webu AVU (https://avu.cz/stranka/podcasty).

Podcast PO AVU vznikl v rámci klíčové aktivity č. 5 Rozvoj vazeb mezi AVU a jejími absolventy realizované v rámci projektu AVUEDU+ Zvyšování kvality vzdělávání na Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Leden 23, 2023

Natalie Perkof vo White & Weiss Gallery

By Artalk.cz

Natalie Perkof: Blíženci / Kurátorka: Martina Mrázová / White & Weiss Gallery, Bratislava / 26. 1. – 10. 3. 2023

Natalie Perkof: Blíženci

Kurátorka: Martina Mrázová

26. 1. – 10. 3. 2023

Vernisáž 25. 1. o 18.00 hod.

White & Weiss Gallery, Grösslingová 50, 811 09 Bratislava

Utorok – piatok, 13.00 – 18.00 hod., zatvorené počas štátnych sviatkov

White & Weiss Gallery otvára rok 2023 výstavou Natalie Perkof, umelkyne s česko-ghanskými koreňmi, ktorá sa vo svojej tvorbe zaoberá najmä otázkami ženskosti, dominancie, sexuality, spirituality a vzťahu človeka a prírody. Jej samostatná výstava na Slovensku pod názvom Blíženci predstavuje jej najnovšie maľby s témou ľudskej identity, ľudskej duše s jej vedomými a nevedomými vrstvami. Výstava potrvá do 10. 3. 2023.

Príbeh Blížencov alebo božských dvojčiat sa tiahne mnohými kultúrami a storočiami a Natalie Perkof si ho spája s myšlienkou znovuzískania celistvosti a rovnováhy, v ktorej vidí individuálny zdroj vnútornej sily. Zmierenie často protichodných zložiek osobnosti vníma ako cestu k zrodu sebavedomej a slobodnej bytosti, ktorá sa nenecháva zväzovať normami ani konvenciami a čerpá silu zvnútra. Takáto bytosť môže mať podobu modernej bohyne, ktorá v sebe spája nevinnosť a čistotu kresťanskej Matky s nespútanou zmyselnosťou hinduistickej bohyne Kálí, okrem iného jednej z ikon feministického hnutia. Voľné inšpirácie mytológiou, mystikou a východnou spiritualitou sa synkreticky spájajú s úvahami, ktoré siahajú do oblasti feminizmu a hlbinnej psychológie. Silu a poetickosť autorskej výpovede podčiarkuje formálna koncepcia obrazov, založená na reduktívnych formách figúr, ktoré akoby sa vznášali v neurčitom časopriestore monochromatických farebných plôch.

Natalie Perkof (1979) vyštudovala maľbu na Fakulte výtvarných umení VUT v Brne (2005 – 2007) a na Fakulte umení Ostravskej univerzity (1999 – 2005). Venuje sa najmä figuratívnej maľbe, ale aj site-specific inštaláciám, fotografii, grafickému dizajnu, architektonickým realizáciám a produktovému dizajnu. V roku 2005 získala ocenenie Grafik roka a v rokoch 2013 – 2018 vydávala autorské kalendáre. Vystavovala v pražských galériách Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Leden 23, 2023

do 12. 2. / Soutěž na umělecké dílo v okolí Bílého domu v Brně

By Artalk.cz

VÝZVA K ÚČASTI V UMĚLECKÉ SOUTĚŽI

NÁŠ PROSTOR – BÍLÝ DŮM

VELKOFORMÁTOVÁ MALBA SE SOCIÁLNÍM PŘESAHEM

Milé umělkyně, milí umělci,

rádi bychom vás oslovili s výzvou na realizaci veřejného participativního uměleckého díla. Jedná se

o uměleckou intervenci ve formě velkoformátové malby. Dílo bude realizováno na prostranství před objektem tzv. Bílého domu na Žerotínově náměstí 533/6 v Brně, s možným přesahem na přechody pro pěší a do přilehlých ulic; výzvou je i práce s přilehlou zelení.

Bílý dům, unikátní stavba poválečného modernismu v centru města, dříve sloužil jako Městský výbor KSČ. Nyní se zde nachází dětská poliklinika, základní škola, sál s kapacitou 300 míst a kavárna. V roce 2027 se plánuje přesun polikliniky do nové budovy a další vývoj Bílého domu není zatím zcela jistý. Umělecká intervence by měla sloužit do doby změny provozu budovy. Cílem díla je nejen zpříjemnit veřejný prostor obyvatelům města a přímým uživatelům budovy, ale současně vzbudit o ni hlubší zájem a zvýšit zapojení veřejnosti do diskuze o její budoucnosti. Jedná se totiž o významnou stavbu v majetku města Brna, jejíž proměna by mohla vést ke vzniku kreativního a kulturního centra města.

Strategie pro realizaci uměleckého díla je nedílnou součástí předkládaného konceptu. Je důležité, aby do procesu vzniku díla byla zapojena místní komunita (záleží na umělkyni / umělci, jakou zvolí strategii). Organizátorům se jedná o podporu občanské angažovanosti a o spolupráci umělce s veřejností na vývoji návrhu. Realizace návrhu by měla umožnit kreativní zapojení účastníků z řad široké veřejnosti, kterou je možné blíže specifikovat. Termín realizace je červen 2023.

Projekt je financován za podpory Bloomberg Philantrophies. Jedná se o první projekt podpořený v ČR. Více informací o iniciativě naleznete zde https://asphaltart.bloomberg.org/projects/.

1. KOLO REGISTRACE:

– přijímají se jak individuální, tak kolektivní práce.

– alespoň jedno referenční dílo (realizace nebo návrh) ve veřejném prostoru a /nebo ve Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Leden 23, 2023

Prečo (ume)nie? v Slovenskej národnej galérii

By Slovenská národná galéria

Prečo (ume)nie? / kurátori: Ondřej Horák & Eva S. Kotláriková / Slovenská národná galéria, Vodné kasárne a Premostenie / Bratislava / 11. 12. 2022 — 23. 4. 2023

Foto: Martin Deko, SNG

Příspěvek Prečo (ume)nie? v Slovenskej národnej galérii pochází z Artalk.cz

Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Leden 23, 2023

Od roku 2023 vedie projekt Cena Oskára Čepana Andrea Kutlíková

By Artalk.cz

Od začiatku roku 2023 vedie Nadáciu – Centrum súčasného umenia Andrea Kutlíková, zároveň sa stala riaditeľkou projektu s 27-ročnou tradíciou Ceny Oskára Čepana. Projektová manažérka, ktorá spoluzakladala centrum Kalab, má bohaté skúsenosti v oblasti vedenia nezávislých organizácií, programov v oblasti kultúry, komunít, umenia a aktivít zameraných na menšiny a marginalizované skupiny. V oboch pozíciách strieda Luciu Gavulovú, ktorá bola riaditeľkou nadácie aj Ceny Oskára Čepana od roku 2018 a podarilo sa jej výnimočný projekt súčasného vizuálneho umenia zastabilizovať i v náročnom období. Aktuálne sa pripravuje spoločná výstava piatich vybraných umelcov/umelkýň Ceny Oskára Čepana 2022, otvoriť sa má 23. februára a potrvá do 15. mája 2023 v Kunsthalle Bratislava.

Od roku 2023 vedie Nadáciu – Centrum súčasného umenia a projekt Cena Oskára Čepana Andrea Kutlíková, vo funkcii vystriedala Luciu Gavulovú

Cenu Oskára Čepana organizuje Nadáciu – Centrum súčasného umenia.

„Lucii Gavulovej sme vďační za vedenie projektu Cena Oskára Čepana, ktorú Nadácia – Centrum súčasného umenia zastrešuje, za jeho stabilizáciu a rozvoj. Motivácia a energia, ktoré do práce vložila prispeli k upevneniu povedomia o projekte a ukázali, že je pre mladých autorov a autorky vizuálneho umenia v našej krajine dôležitým ocenením,“ uviedla Bohdana Hromádková, predsedníčka správnej rady Nadácie – Centrum súčasného umenia.

Lucia Gavulová odišla z postu riaditeľky nadácie po piatich rokoch (2018 – 2022). Odchod oznámila začiatkom septembra 2022 správnej rade nadácie s tým, že ju povedie do konca roka 2022 a do vymenovania svojej nástupkyne. Už počas novembra 2022 prebehlo výberové konanie na základe priamych nominácií. Z finálnej dvojice uchádzačiek vybrali členovia správnej rady konsenzuálne nástupkyňu Lucie Gavulovej; funkciu riaditeľky nadácie od 1. januára 2023 vykonáva Andrea Kutlíková. Ako napísali členovia správnej rady, Andrea má bohaté skúsenosti v oblasti vedenia nezávislých kultúrnych organizácií, programov v oblasti kultúry, komunít, umenia a aktivít zameraných na menšiny a marginalizované skupiny. „Počas nasledovného obdobia sa bude môcť Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Leden 23, 2023

Prológ. 12 farieb reality v Slovenskej národnej galérii

By Slovenská národná galéria

Robert Bielik, Peter M. Bohúň, Gerard G. Bouttats, András Cséfalvay, Radovan Čerevka, Žofia Dubová, Andrej Dúbravský, Albrecht Dürer, Tomáš Džadoň, Stano Filko, Johann Melchior Füssli, Pavol Gross st., Jozef Hanula, Martin Kollar, Vladimír Kordoš, Jan Kupetzky, Jan Luyken, Ladislav Mednyánszky, Juraj Meliš, Štefan Papčo, Pavla Sceranková, Ester Šimerová-Martinčeková, Emőke Vargová, Ján Zelinka, Jana Želibská / Prológ. 12 farieb reality / kurátori: Lucia Gregorová Stach & Dušan Buran / Slovenská národná galéria, Vodné kasárne a Premostenie / Bratislava / 11. 12. 2022 – 31. 12. 2023
<img loading="lazy" src="https://artalk.cz/wp-content/uploads/2023/01/9-4-1060×706.jpg" alt="" width="1024" height="682" srcset="https://artalk.cz/wp-content/uploads/2023/01/9-4-1060×706.jpg 1060w, https://artalk.cz/wp-content/uploads/2023/01/9-4-470×313.jpg 470w, https://artalk.cz/wp-content/uploads/2023/01/9-4-768×511.jpg 768w, https://artalk.cz/wp-content/uploads/2023/01/9-4-940×626.jpg 940w, https://artalk.cz/wp-content/uploads/2023/01/9-4-600×400.jpg 600w, https://artalk.cz/wp-content/uploads/2023/01/9-4-1200×800.jpg 1200w, https://artalk.cz/wp-content/uploads/2023/01/9-4-113×75.jpg 113w, https://artalk.cz/wp-content/uploads/2023/01/9-4-225×150.jpg 225w, https://artalk.cz/wp-content/uploads/2023/01/9-4-1320×879.jpg 1320w, https://artalk.cz/wp-content/uploads/2023/01/9-4.jpg Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Leden 23, 2023

Staré umenie v novej galérii 

By Peter Megyeši

Na konci minulého roka Slovenská národná galéria (po)otvorila svoj nový galerijný areál po 21 rokoch. V rámci jedného víkendu postupne behom troch dní slávnostne privítala najvyššiu politickú reprezentáciu, umeleckú obec a verejnosť. Rozhovorom Petra Megyešiho s vedúcim kurátorom zbierok starého umenia Dušanom Buranom otvárame sériu textov o galérii. Jednotlivé rozhovory a komentáre sa budú postupne venovať jej koncepcii a prezentácií zbierok starého, moderného a súčasného umenia a dizajnu a budú sa zamýšľať nad umením ako investíciou a spôsobmi financovania nových akvizícií či funkčnosťou budovy v čase energetickej krízy.

V prvom rozhovore Dušan Buran hovorí o tom, ako sa budú koncipovať a postupne otvárať jednotlivé expozície, aká je náročná logistika depozitárov, ale aj o tom, ako sa galéria pripravila na prípadné ekoaktivistické ataky.

Kurátor Dušan Buran počas komentovanej prehliadky výstavy Nestála expozícia SNG, ktorá počas rekonštrukcie bratislavského areálu SNG poskytla prístup aspoň k najdôležitejším artefaktom umenia 15. – 18. storočia. Foto: SNG – Martin Deko

Staré umenie v novej galérii

V súčasnosti bola po dlhotrvajúcej rekonštrukcii znovuotvorená časť Slovenskej národnej galérie (SNG), konkrétne budova Vodných kasární a prístavba Dedečkovho Premostenia. Začína sa uvažovať, akým obsahom sa tieto priestory naplnia. Je už formulovaná aj koncepcia prezentácie stálych zbierok starého umenia?

Určite je, aj keď nie stálych. My už dosť neradi používame tento termín, pretože dnes stále v podstate nie je – nič. Hovoríme skôr o dlhodobých expozíciách, ale ešte aby som ťa korigoval trocha aj v tvojom úvode – nejde len o rekonštrukciu vodných kasární a premostenia, k tomu patrí aj celý komplex ďalších budov, okrem našej administratívy je to najmä depozitárny dom, ktorý bude asi aj v našom rozhovore hrať dosť kľúčovú rolu. Ale aby som sa vrátil k expozíciám: samozrejme, my máme už dlho v podstate vyjasnený „master plan“, teda kde ktorá expozícia bude mať svoj priestor, a rovnako aj zodpovedné kurátorky a Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Leden 23, 2023

Tereza Říčanová v Galerii Jilská 14

By Artalk.cz

Tereza Říčanová / Sny, květiny, ohně a kameny / kurátorka: Lucie Šiklová / Jilská 14 / Praha / 9. 12. 2022 – 28. 1. 2023

Foto: Adam Helma

Příspěvek Tereza Říčanová v Galerii Jilská 14 pochází z Artalk.cz

Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Leden 20, 2023

Senior linka v Stredoslovenskej galérii

By Artalk.cz

Ľudmila Zimáni Horňáková, Lena Jakubčáková, Eva Jiřička, Daniela Kapráľová, Daniela Krajčová, Bet Orten / Veronika Ruppert, Ondřej Přibyl, Zuzana Pustaiová, Peter Sit, Kateřina Šedá, Maja Štefančíková, Lenka Záhorková / Senior linka / Kurátorka: Petra Hanáková / Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica / 25. 11. 2022 – 2. 4. 2023

Ako slovenské a české umelecké školy pomáhajú študentstvu z Ukrajiny

By Barbora Komarová

Vojnový konflikt v plnom rozsahu na Ukrajine už trvá takmer rok. Po jeho vypuknutí sa veľká časť sveta snažila pomôcť krajine zmietanej vojnou a jej obyvateľstvu, ktoré sa rozhodlo ostať, ale aj tomu, ktoré utekalo do zahraničia. V rámci umeleckého sveta sa organizovali zbierky, záchranné rezidencie a iné formy pomoci umelcom a umelkyniam, i ďalším ľuďom pôsobiacim v kultúrnej oblasti. V Artalku sme sa rozhodli tieto aktivity zmapovať a Barbora Komarová v správe popísala, ako sa podpora ukrajinských študujúcich vyvíja aktuálne.

Študenti a študentky Divadelnej fakulty AMU v Prahe. Zdroj: FB DAMU

Vysoké umelecké školy na Slovensku a v Česku sa taktiež rýchlo zmobilizovali a pomáhali (nielen) svojim partnerským inštitúciám na Ukrajine. Po úvodnej vlne solidarity a akútnej pomoci, keď sa hľadali všemožné spôsoby podpory, sa viaceré školy v starostlivosti už zabehli. Práve v týchto týždňoch končí ďalší semester v poradí už druhý od začiatku vojny. Zaujímalo nás, ako naše umelecké školy (konkrétne VŠVU v Bratislave, Fakulta umenia TU v Košiciach, AVU, AMU a UMPRUM v Prahe, FaVU v Brne) dané obdobie zvládli a akými spôsobmi ďalej pomáhajú svojim i novoprijatým ukrajinským študentkám a študentom.

Prvá vlna pomoci

Vysoké umelecké školy sa hneď po začiatku vojny zapojili do záchrany rôznorodými formami, ktoré boli blízke ich fungovaniu a zameraniu. Okrem symbolických aktov solidarity, akými boli vyvesenie vlajok na budovách, písomné odmietnutie vojenského útoku zo strany Ruska či výroby žlto-modrých stužiek, rýchlo pristúpili k praktickejším a konkrétnejším riešeniam, ktoré spočívali najmä v udržaní kontinuity výučby.

Najdôležitejším krokom sa preto stalo prijímanie ukrajinských študentiek (muži nad 16 rokov v tom čase už nemohli opustiť Ukrajinu) zo zatvorených umeleckých škôl z Charkova, Kyjeva, ale aj z Ľvova a ďalších miest. VŠVU v Bratislave mala vďaka programom pre mobilitu dlhodobo rozbehnuté spolupráce a vzťahy s niektorými ukrajinskými školami. Aj preto boli schopní pomerne rýchlo zorganizovať evakuáciu Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Leden 20, 2023

Nemá medze, čo od teba živý svet bude žiadať v Kunsthalle Bratislava

By Artalk.cz

Lenka Adamcová, Zoli Baráth, Alan Bujdák, Jakub Cerulík, Ellen Denková, Kateřina Dobřanská, Samo Dzurek, Samuel Hošek, Michal Chromiak, Lukáš Karaba, Marcel Korec, Paula Malinowska, Dajana Marcinková, Kristián Németh, Lýdia Ondrušová, Jozef Pilát, Petra Nela Pučeková, Jelisaveta Rapaić, Viktória Revická, Lukáš Sobota, Tatiana Takáčová, Martin Toldy, Terézia Tomková, Imrich Veber, Alexander Zigo, Erik Ždiľa / Nemá medze, čo od teba živý svet bude žiadať.* / kurátori: Martin Piaček & Dávid Koronczi / Kunsthalle Bratislava, Bratislava / 9. 12. 2022 – 30. 1. 2023