do 30. 9. 2018 / Biela kocka²

By Artalk.cz

Rada galérií Slovenska (RGS) vyhlasuje výzvu na nominácie na 2. ročník ocenenia Biela kocka² / Prihlášky môžete zasielať do 30. septembra 2018

BIELA KOCKA²

Cena Rady galérií Slovenska za prínos v oblasti galerijných činností za rok 2017

Ocenenie je udeľované odborníkom (jednotlivcom/kolektívu) v oblasti galerijných činností: kurátorom, teoretikom umenia, galerijným pedagógom, reštaurátorom, dizajnérom a architektom výstav či kultúrnym manažérom.

Súťažné kategórie

– základné kategórie určené pre projekty realizované na pôde členských zbierkotvorných galérií RGS

1/ edičný projekt (odborná publikačná činnosť)

2/ kurátorský projekt

3/ edukačný projekt

4/ iný odborný projekt v oblasti galerijných činností (mimoriadne zhodnotenie zbierkového fondu / reštaurovanie / dizajn alebo architektúra výstavy)

– nová kategória určená pre projekty galérií, ktoré nie sú členmi RGS, je otvorená pre nominácie za prínos v oblasti galerijných činností ako sú edičné, kurátorské, edukačné a iné odborné aktivity

5/ nezávislý projekt v oblasti galerijných činností (kategória je určená pre galérie, ktoré nie sú členmi RGS, nezávislé a súkromné galérie a kultúrne centrá s profesionálnymi aktivitami v oblasti vizuálneho umenia)

Hodnoteným obdobím je 1. január 2017 až 31. december 2017.

Prihlášky môžete zasielať do 30. septembra 2018!

Členovia RGS a nezávislí odborníci môžu nominovať v jednotlivých súťažných kategóriách odborných zamestnancov galérií aj externe spolupracujúcich odborníkov a to na základe vyplnenia a zaslania nominačného listu (na stiahnutie: HYPERLINK „http://rgsr.sk“ rgsr.sk ) na korešpondenčnú adresu:

Stredoslovenská galéria, Dolná 8, 975 90, Banská Bystrica

(Na obálku pripíšte heslo: BIELA KOCKA – Cena RGS)

Nominované projekty bude posudzovať odborná porota v zložení: Mgr. Zuzana Labudová, PhD.; Mgr. Hana Hudcovičová Lukšů; Mgr. Peter Megyeši, PhD.; Mgr. Miloslava Borošová Michalcová; doc. Mgr. art. Svätopluk Mikyta; Mgr. Jana Németh; Mgr. Lýdia Pribišová, PhD. Po vyhodnotení budú vybraní nominanti pozvaní na jesenné podujatie udeľovania Ceny RGS – BIELA KOCKA².

Motiváciou je nielen uznanie v odbornej činnosti, ale tiež originálny a hodnotný artefakt ceny navrhnutý známym Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

V kategorii Kultura

Příspěvek zaslal/a admin on 12.6.2018

Diskuze u toho článku je uzavřena.

Další příspěvky