Jan Verwoert: Rozporuplnost světa musí být stravitelná pro všechny

By Noemi Smolik

V uplynulých měsících proběhl v Praze první ročník projektu, který si klade za cíl propojit českou galerijní scénu s tou zahraniční a svým způsobem tak zastat úlohu, kterou v jiných zemích sehrávají veletrhy a další přehlídky zaměřené na činnost soukromých galerií. Letos se iniciátoři projektu (Drdova Gallery, hunt kastner a Polansky Gallery) zaměřili na Německo: v rámci akce s názvem Berlínský model tak celkem pět berlínských galerií vystavilo díla umělců, které zastupují, v pěti pražských galeriích. Spolek Hope Recycling Station, jenž o navázání užších kontaktů mezi českým a mezinárodním uměleckým prostředím rovněž usiluje, pozval do Prahy uměleckého kritika Jana Verwoerta, aby zde při této příležitosti přednesl přednášku s názvem Fake Fate a turbofeudalismus. Rozhovor věnovaný politice a estetice, rétorice současné pravice i levice či rozporuplnosti světa a nutnosti ji akceptovat vedla s Janem Verwoertem v Německu žijící kritička umění Noemi Smolik.

Jan Verwoert. Foto: Adam Vačkář

Jan Verwoert: Rozporuplnost světa musí být stravitelná pro všechny

O co šlo v tvé přednášce v Praze?

V dnešní době se člověk nevyhne tomu, aby mluvil o politice. Otázkou zůstává, z jaké perspektivy se my, umělečtí kritici nebo umělci, do této debaty pustíme. Můj přístup spočívá v rétorice. A tím nemyslím jen techniku zhotovování slov, ale spíše schopnost navazovat pomocí určité formy promluvy spojení s publikem a toto spojení dále prohlubovat. Úspěch našeho projevu závisí na tom, jak se nám do něj podaří vtáhnout ostatní. Přirovnejme to k tanci. Gesta, která tanec zahajují, mu dodávají energii, nádech, elán, zkrátka všechno to, co rozhoduje o tom, jak se změní náš pohled na svět. Na této úrovni se rozhodují základní politické otázky: Jakou formu vlády uznávám? K jakému druhu společenství se připojím? Převedeno na úroveň rétorické formy to znamená: Co mě přitahuje? Co mi připadá věrohodné? Jaký hlas zní tak, že v něj vložím svou důvěru a Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

V kategorii Kultura

Příspěvek zaslal/a admin on 16.5.2018

Diskuze u toho článku je uzavřena.

Další příspěvky