TZ: Okno před záclonou

By Artalk.cz

Okno před záclonou / Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě / Jihlava / 19. 4. – 27. 5. 2018

Okno před záclonou

19. 4. – 27. 5. 2018

Místo konání: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 10, Jihlava

Kurátor: Petr Veselý

Vernisáž: 19. 4. 2018 v 17 hodin

Téma – Jak je z názvu výstavy patrné, leitmotivem jsou různé konotace a vlastnosti motivu okna. V koncepci výstavy jsem však na hlavní, „velké“ téma rezignoval a formoval ji jako souhrn dílčích témat, dílčích příběhů, často se vzájemně propojujících jak motivicky, tak ve způsobu přístupu k nim.

Cesta, Zastavení

Ukázalo se však, že tím, co ostatní motivy nejvíce spojuje, je motiv cesty. Cesty prostorem i časem, cesty konkrétní, její vyjádření zobrazující i významově skrytější, cesta k sobě a v sobě. Z tématu cesty přímo vyplývá vztah cesty a zastavení, míst a předělů. Zastavení může být vnímáno v několika rovinách, jako „bezdůvodné“ zastavení v místě, v situaci, jako ulpění stopy, respektive jako ustavení místa; ustavení přítomného nebo zpřítomnění minulého. Zastavením je vlastně také „zastavení nad dílem“ a samotný obraz, jeho ne/samozřejmá existence, která nás snad zároveň ubezpečuje o existenci „věcí“ i nás samotných.

Důležitou souvislostí cesty je také téma proměny měnícím se kontextem, tedy např. v případě „opakování“ vybraných artefaktů v novém sousedství. Instalace proto nebude sledem samostatných expozic jednotlivých vystavujících, ale bude se snažit utvářet vzájemné souvztažnosti obsahové i „formální“. Výstava snad je specifickým příběhem, cestou. A příběhem je i samotný prostor obrazu, jeho „čtení“.

Okno, Závěs

Za předěl můžeme pokládat také motiv okna. Okno svým způsobem propojuje i „předěluje“, a například záclonou nebo závěsem také zakrývá. V řadě vystavených artefaktů je skutečně možné vysledovat, že něco odkrývají, ukazují, či naopak skrývají, že mohou být výrazem něčeho neviditelného nebo i nepřítomného, dočasně nebo věčně nedostupného. Okno je svým způsobem médiem, prostředníkem komunikace (např. v obrazech Zvěstování P. M. je prostředníkem mezi „nebeským a pozemským“).

Okno Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

V kategorii Kultura

Příspěvek zaslal/a admin on 16.4.2018

Diskuze u toho článku je uzavřena.

Další příspěvky