Co Východ dal a vzal

By Anna Remešová

O výstavě Left Performance Histories v berlínské galerii neue Gesellschaft für bildende Kunst napsala Anna Remešová recenzi, ve které rozebírá jak jednotlivá díla na přehlídce prezentovaná, tak samotný kurátorský koncept. Ten je zaměřen na akční a performativní umění východních Evropy 70. a 80. let, v rámci něhož kurátorský tým zdůraznil dvě témata: queer umění a levicovou kritiku komunistického režimu v daných zemích. Kromě vybraných děl zmiňuje také Remešová potřebu nové interpretace československého kánonu dějin umění, jenž se zabývá stejným časovým obdobím.

Co Východ dal a vzal

V letech 1979–1980 zahájila maďarská umělkyně Judit Kele dlouhodobý umělecký projekt, jež původně spočíval v jednoduchém gestu: ve vystavení sebe sama, svého nahého těla, jako uměleckého díla. V Muzeu výtvarného umění v Budapešti následně tři dny žila v místě právě vypůjčeného obrazu a na pařížském bienále pak nabídla sebe samu v aukci. Zájemci o koupi se hlásili na základě inzerátu ve francouzských novinách, pomocí něhož Kele chtěla najít nejen kupce svého díla (tedy sebe), ale zároveň také manžela, který by jí pomohl emigrovat a usadit se na Západě, kde ji – jak doufala – čekal svobodnější život, než jaký žila v Maďarsku. Kele takto skutečně svého kupce/manžela našla, a i když manželství po přestěhování do Francie, kde žije dodnes, nevydrželo, sen o životě na Západě se jí vyplnil. Několik let trvající (1979–1984) performanci završila Kele obřadem, ve kterém slíbila věrnost sama sobě. Tuto svatbu – KONTRAKTUS aneb obřad sologamie, kdy si umělkyně vzala sebe samu –, pak zopakovala téměř 40 let poté, v polovině února 2018, v prostorách Nové společnosti pro výtvarné umění (neue Gesellschaft für bildende Kunst, neboli nGbK) v berlínské čtvrti Kreuzberg.

Fotografie akcí a performance umělkyně Judit Kele jsou součástí výstavy Left Performance Histories, která v galerii nGbK běží až do 25. března. Přehlídka je věnována akčnímu a performativnímu umění z regionu východní Evropy, Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

V kategorii Kultura

Příspěvek zaslal/a admin on 14.3.2018

Diskuze u toho článku je uzavřena.

Další příspěvky