MKČR vyhlašuje výběrové řízení na tvůrčí a studijní stipendia (přihlášky do 3. 4. 2018)

By Artalk.cz

MKČR vyhlašuje výběrové řízení na tvůrčí a studijní stipendia / MKČR / Praha / přihlášky do 3. 4. 2018

M i n i s t e r s t v o k u l t u r y

O d b o r u m ě n í, l i t e r a t u r y a k n i h o v e n

v souladu se zákonem č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, a usnesením vlády ČR č. 1009 ze dne 7. prosince 2015 o Koncepci podpory umění v České republice na léta 2015–2020

vyhlašuje pro rok 2018

v rámci Programu poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely

v ý b ě r o v é ř í z e n í

na poskytnutí příspěvků ze státního rozpočtu na tvůrčí nebo studijní účely

(dále jen „tvůrčí a studijní stipendia“)

v oblasti profesionálního umění, v oborech:

hudba, divadlo a tanec, literatura a výtvarné umění.

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 3. 4. 2018

Pro koho je výběrové řízení určeno

 • Výběrové řízení je určeno pro fyzické osoby – autory-umělce, v případě studijních stipendií také pro výkonné umělce a odborné pracovníky, působící v oblasti profesionálního umění, konkrétně v oblasti hudby, divadla a tance, literatury a výtvarného umění.
 • Žadatel musí být občan České republiky nebo cizinec s trvalým pobytem v ČR.
 • Žadatel nesmí být v době realizace projektu, na který je mu stipendium poskytováno, žákem střední školy či konzervatoře nebo studentem vyšší odborné školy či vysoké školy v České republice. (Žadatel nesmí být v době realizace projektu ani studentem doktorského studijního programu na vysoké škole v České republice.)
 • Žadatel o studijní stipendium nesmí v kalendářních Celý článek zde

  Via: ARTTALK

      

  V kategorii Kultura

  Příspěvek zaslal/a admin on 13.3.2018

Diskuze u toho článku je uzavřena.

Další příspěvky