TZ: Trauma / tíseň / extáze / prázdnota. Formule patosu 1900–2018

By Západočeská galerie v Plzni

Trauma / tíseň / extáze / prázdnota. Formule patosu 1900–2018 / kurátor: Ladislav Kesner / Západočeská galerie v Plzni / Plzeň / 16. 2. – 27. 5. 2018

Výstava mapuje proměnu expresivních struktur lidského těla v umění v posledních 120 letech. Idea výstavy se opírá o pojem „formulí patosu“, jímž Aby Warburg označoval umělecké reprezentace vypjatých emocionálních stavů. Termín však lze použít obecněji k postižení výrazového repertoáru (zobrazeného) lidského těla.

Od konce 19. století, v době nastupujícího modernismu, se rejstřík formulí patosu neobyčejně rozšířil a umělecká intence nacházela nové způsoby figurace mentálních stavů a emocí v obraze. Výstava se pokusí definovat několik tendencí či poloh, do nichž se formule patosu rozvinuly a které rámcově shrnuje její název: moderní pokračování reprezentace traumatických a vzrušených emocionálních stavů, reprezentace tísně a úzkosti a konečně moderní a současné „antiformule patosu“, které odkazují k absenci či deficitu emocí spíše než jejich přebytku. Výstava se snaží potvrdit předpoklad, že expresivní struktury lidského těla (právě jako emocionální stavy, k nimž odkazují) jsou kulturně podmíněné – výtvarné umění tak na jednu stranu jejich měnící se polohy zachycuje, současně je však samo o sobě spoluutváří.

Výtvarná díla pokrývají celé spektrum médií, se silným důrazem na skulpturu, včetně fotografie a videa. Exponáty by měly sestávat jak ze známých a mnohokrát vystavených děl, prezentovaných zde v novém kontextu, tak z relativně méně známých prací především současných autorů.

Autoři zastoupení na výstavě

Malba a grafika: Felix Jenewein, Bohumil Kubišta, Antonín Procházka, August Brömse, Maxim Kopf, František Bílek, František Nechleba, Václav Hejna, Josef Liesler, František Foltýn, Viktor Planckh, Erwin Müller, Karel Černý, Karel Holan, Miloslav Holý, Eugen von Kahler, Oswald Voh, Valentin Držkovic, Vlasta Vostřebalová-Fischerová, Rudolf Michalik, Arnošt Paderlík, Vratislav Nechleba, Karel Myslbek, Ferdiš Duša, vybraní autoři socialistického realismu a další.

Ze zahraničních autorů: Käthe Kollwitz

Skulptura: František Bílek, Quido Kocián, Jaroslav Horejc, Jan Štursa

Současná malba a skulptura: Ivana Lomová, Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

V kategorii Kultura

Příspěvek zaslal/a admin on 13.2.2018

Diskuze u toho článku je uzavřena.

Další příspěvky