Fotograf Festival hledá nového člena či členku svého týmu

By Artalk.cz

Fotograf 07 z. s./Fotograf Festival vypisuje výběrové řízení na pozici asistent/ka dramaturgie a koordinace pro rok 2018 a koordinátor/ka festivalu pro rok 2019.

Jedná se o posílení teamu s možností postupného zaučení během roku 2018 na asistentské pozici a pro další spolupráci na pozici koordinátora/ky festivalu v dalších letech.

Náplň práce asistenta/ky v roce 2018

– účast na schůzkách teamu, podpora tvorby koncepce a návrhu programu festivalu (výstavy a doprovodný program) ve spolupráci s dramaturgickým teamem a vedením,

– podpora tvorby koncepce a návrhu programu festivalu pro rok 2019 ve spolupráci s dramaturgickým teamem a vedením,

– spolupráce na zajištění vybraných výstavních projektů či akcí doprovodného programu,

– spolupráce na administrativních úkonech spojených se chodem festivalu (především září a říjen)

Náplň práce na pozici koordinátora/ky festivalu od roku 2019

– organizace akcí a jednání, příprava podkladů / prezentací pro jednání, organizace a plánování diáře apod.,

– tvorba koncepce a návrhu programu festivalu ve spolupráci dramaturgickým teamem a vedením

– organizace a koordinace výstavních projektů, doprovodného programu

– komunikace a spolupráce s vedením, pracovníky a spolupracovníky, s partnery a sponzory, s poskytovateli grantů a finanční podpory, s dodavateli služeb, s úřady a orgány státní správy a samosprávy, spolupracujícími organizacemi i jednotlivci, s médii apod.,

– tvorba rozvahy rozpočtu a sledování rozpočtu festivalu, sledování grantového kalendáře (žádostí o grant a vyúčtování poskytnutých grantových dotací),

– příprava podkladů pro závěrečné zprávy, účely Public Relations (PR), marketingové a fundraisingové (FR) aktivity, pro tiskové a propagační materiály, prezentace apod.,

– podpora plánování a realizace výstavních projektů a doprovodného programu, jejich zhodnocení a spolupráce na vyúčtování,

– v rámci fundraisingu / PR zajištění komunikace a spolupráce s partnery, spolu-pořadateli, koproducenty, spolupracovníky a dalšími osobami a subjekty, které se podílejí na realizaci programu, atd.

– provádění administrativních prací spojených se zajištěním shora uvedených činností,

– v rámci své kompetence se podílí na prosazování poslání a cílů festivalu a spolku Fotograf 07 z.s.

Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

V kategorii Kultura

Příspěvek zaslal/a admin on 12.1.2018

Diskuze u toho článku je uzavřena.

Další příspěvky