Jiří Kolář ve Zlíně

By Artalk.cz

IMG_5375

Jiří Kolář / Aristokrat umění – legenda světové koláže / kurátor: Pavel Petr / Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně / Zlín / 20. 9. – 3. 12. 2017

IMG_5376IMG_5378IMG_5379IMG_5381IMG_5383IMG_5389IMG_5392IMG_5409

Foto: Dalibor Novotný / archiv KGVUZ

Příspěvek Jiří Kolář ve Zlíně pochází z Artalk.cz

Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Listopad 16, 2017

17. – 19. 11. 2017 / Program Čepan Víkendu v Nitre

By Artalk.cz

23467488_1501002226687062_6583478602704855114_o

Program Čepan Víkendu v Nitre / 17. – 19. november 2017

PIATOK 17. NOVEMBER

20:00 PechaKucha Night Nitra

Špeciálne umelecké vydanie PechaKucha Night Nitra, na ktorom sa predstavia aktuálni aj bývalí finalisti Ceny Oskára Čepana, organizátori Divadelnej Nitry aj Igor Hanečák a Richard Otott.

Miesto: Univerzitný tvorivý ateliér, Slančíkovej 1
SOBOTA 18. NOVEMBER

11:00 Komentovaná cyklo-prechádzka Nitrou

Vyhliadková cyklo-jazda Nitrou komponovaná vizuálnym umelcom Danom Didom a zakladateľom Hideparku Marekom Hattasom.

Miesto: Stretnutie pred Nitrianskou galériou, Župné námestie 3
13:00 Čepan Škola – workshop pre rodiny s deťmi

Trvanie: 60 minút

Miesto: Nitrianska galéria, Župné námestie 3
14:00 Čepan Akadémia

Diskusia o intermediálnych zásahoch a medziodborovej spolupráci na Slovensku.

Diskutujúci: Ján Šimko – dramaturg a režisér Divadelnej Nitry a Michal Murin – umelec a pedagóg

Diskusia o aktuálnom stave umeleckej kritiky na Slovensku v kontexte vzniku novej slovenskej Ceny ASK? pre mladých kritikov.

Diskutujúci: Jana Németh (Denník N), Sabrina Muchová (Cena Věry Jirousové) a Michal Stolárik (nezávislý kurátor a kritik)

Moderátor: Omar Mirza, kurátor a teoretik umenia (Nitrianska galéria)

Trvanie: 2×45 minút

Miesto: Nitrianska galéria, koncertná sála, Župné námestie 3
16:00 Komentovaná prehliadka výstavy finalistov

Stretnutie s finalistami COČ 2017 vo výstavných priestoroch Nitrianskej galérie.

Miesto: Nitrianska galéria, Župné námestie 3

19:00 Ceremoniál COČ 2017

Trvanie: 50 minút

Miesto: Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, Ulica 7. pešieho pluku 1
20:00 Hra na budúcnosť _ Subjective Future

Koncept a réžia divadelného predstavenia: Petra Fornayová

Hra je subjektívnou interpretáciou blízkej či ďalekej budúcnosti štyroch postáv – štyroch umelcov zo štyroch rôznych umeleckých disciplín, ktoré sú v predstavení zároveň použité ako rovnocenné umelecké prostriedky. Z pozície budúcnosti pozeráme aj na prítomnosť, ktorá sa zrazu môže javiť inak. Tvoríme naše predstavy, vnímame svoje strachy a túžby. Pozorujeme naše vlastné možné budúcnosti.

Fiktívny dokument, ktorý nepriamo reflektuje aktuálne témy Ceny Oskára Čepana, je prezentovaný v spolupráci s Asociáciou Divadelná Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Listopad 16, 2017

Československý konceptualismus dnešním pohledem

By Barbora Klímová

_R5A7515 web

Rozsáhlou výstavu československého konceptuálního umění 70. let v brněnské Fait Gallery recenzovali pro Artalk (česká) umělkyně Barbora Klímová a (slovenský) historik umění Ján Kralovič. Oba se ve svých textech vyjadřují k vymezení „konceptuálního umění“ či „konceptualismu“, tak jak ho pojaly kurátorky výstavy, a komentují možná až příliš široký tematický záběr přehlídky, který neumožňuje přesnější zacílení. Autoři se pak ve svých textech věnují otázkám spolupráce a vlivů napříč uměleckými scénami Československa i zahraničí či sociopolitickému kontextu daného období a jejich konkrétním zhmotněním v soudobé výtvarné tvorbě, respektive v aktuální výstavě. Oba recenzenti formulují určité výhrady k instalačnímu řešení expozice a dílčí nevyváženosti, obecně však přehlídku hodnotí jako pozoruhodnou a oceňují rozhodnutí kurátorek zahrnout do ní i práci méně známých a nedostatečně reflektovaných autorek a autorů.

Brněnská Fait Gallery v současnosti vystavuje ČS koncept 70. let v kurátorské koncepci Beaty Jablonské, Denisy Kujelové a Jany Písaříkové. Není bez zajímavosti, že u nás k podobně orientované souhrnné přehlídce dochází poprvé, a to v soukromé galerii, téměř dvě dekády po legendární výstavě a vydání publikace Global Conceptualism: Points of Origin 1950s–1980s [1]. Zmiňuji tento projekt, protože si kladl za cíl decentralizovat pohled na dějiny tohoto uměleckého hnutí a poukázal na vývoj konceptuálně orientovaného umění paralelně v různých částech světa v kontextu místních podmínek, nezávisle na umění v západní Americe či v západní Evropě.

ČS koncept 70. let

Označením koncept, podobně jako konceptualismus, se kurátoři těchto výstav vyhýbají přímé konotaci s tzv. „konceptuálním uměním“. To je spojováno především s okruhem severoamerických umělců, kteří od šedesátých let v návaznosti na minimalismus řešili především formalistní problémy umění. Obecnější termín konceptualismus, prosazovaný zmiňovanou výstavou Global Conceptualism, označuje širší škálu projevů, které se zjednodušeně odvrací od historické závislosti umění na fyzické formě a jeho vizuálním vnímání. „V redukci uměleckého objektu se objevovaly nové možnosti umění tváří v tvář sociální, Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Listopad 16, 2017

Konceptuálne umenie v rozšírenom poli

By Ján Kralovič

_R5A7563 web

Rozsáhlou výstavu československého konceptuálního umění 70. let v brněnské Fait Gallery recenzovali pro Artalk (česká) umělkyně Barbora Klímová a (slovenský) historik umění Ján Kralovič. Oba se ve svých textech vyjadřují k vymezení „konceptuálného umění“ či „konceptualismu“, tak jak ho pojaly kurátorky výstavy, a komentují možná až příliš široký tematický záběr přehlídky, který neumožňuje přesnější zaclení. Autoři se pak ve svých textech věnují otázkám spolupráce a vlivů napříč uměleckými scénami Československa i zahraničí či sociopolitickému kontextu daného období a jejich konkrétním zhmotněním v soudobé výtvarné tvorbě, respektive v aktuální výstavě. Oba recenzenti formulují určité výhrady k instalačnímu řešení expozice a dílčí nevyváženosti, obecně však přehlídku hodnotí jako pozoruhodnou a oceňují rozhodnutí kurátorek zahrnout do ní i práci méně známých a nedostatečně refletkovaných autorek a autorů.

Prológ

V brnenskej galérií FAIT sa 11. októbra 2017 otvorila prehliadka československého konceptuálneho umenia pod názvom ČS koncept 70. let. Po dlhšom čase sa objavila iniciatíva tematizovať v rozsiahlejšej miere polohy umenia 70. rokov, ktoré svojim charakterom „sledujú tendencie, ktoré sa zameriavajú na umenie idey, záznamu, projektov a akcií“ (cit. z materiálu k výstave). K úvodnému konštatovaniu chcem pristúpiť systematickejšie. Zameriam sa na tri aspekty obsiahnuté v názve: pojem konceptu, časové vymedzenie a motív možných analógií medzi českými a slovenskými výtvarníkmi. Vzhľadom k rozsiahlosti prehliadky a značnému počtu autoriek/autorov a diel sa v reflexií výstavy zameriam na metódu, ktorú jej kurátorky – Beata Jablonská, Denisa Kujelová a Jana Pisaříková – zvolili.

Názov a koncepcia výstavy sú ambiciózne. Snaží sa mapovať a prostredníctvom výberu a tematizácie diel vytvoriť obraz o výtvarnej scéne, ktorá inklinovala k „dematerializačným a obrazoboreckým snahám“ (cit. z materiálu k výstave). Napriek faktu, že každý výber je subjektívny je zrejmé, že trojica kurátoriek sa snaží rozvinúť schému vzťahov naprieč výtvarnými scénami oboch krajín. Výstava je skôr sledovaním československých verzií konceptov (s dôrazom na plurál) v 70. Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Listopad 16, 2017

TS: Čepan víkend 2017

By Artalk.cz

23467488_1501002226687062_6583478602704855114_o

Čepan víkend 2017 / Nitra / 17. do 19. 11. 2017

Výstava finalistov Ceny Oskára Čepana 2017 je zahájená od štvrtka
9. novembra. V Nitrianskej galérii finalisti predstavili netradičný koncept skupinovej výstavy. V dvoch priestoroch Nitrianskej galérie vytvorili kolektívne dielo, ktorého súčasťou je aj ich vízia ideálnej Ceny.

Od 17. do 19. novembra prebehne v Nitre Čepan víkend, bohatý na sprievodný program. Ceremoniál vyhlásenia laureáta COČ 2017 sa odohrá 18. novembra od 19:00 v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre.

Čepan víkend prinesie okrem vyhlásenia laureáta aj pestrý sprievodný program, zameraný na tému intermediálnych presahov a medziodborovej umeleckej spolupráce, ako aj kritického písania v kontexte slovenského vizuálneho umenia.

Víkend odštartuje už v piatok 17. novembra špeciálnou edíciou PechaKucha Night. V sobotu zažijete vyhliadkovú cyklo-jazdu Nitrou s vizuálnym umelcom Danom Didom a zakladateľom Hideparku Marekom Hattasom, sériu workshopov pre malých i veľkých, komentovanú prehliadku výstavou spolu s finalistami, sériu debát na témy intermediálnych presahov a medziodborovej spolupráce na Slovensku, či kritického písania na Slovensku v kontexte vzniku novej slovenskej Ceny ASK? pre mladých kritikov súčasného vizuálneho umenia. Kritickému písaniu je venovaný aj workshop s Michalom Novotným, porotcom COČ 2017 a laureátom Ceny Věry Jirousovej (cena za umeleckú kritiku v Českej republike) z roku 2016.

V sobotu o 19:00 začína Ceremoniál COČ 2017 so špeciálnym hosťom Andrásom Cséfalvayom, ktorý vyústi do divadelnej hry, ktorú v spolupráci s Divadelnou Nitrou a so Starým divadlom Karola Spišaka v Nitre pripravila Petra Fornayová (koncept a réžia). Hra na budúcnosť _ Subjective Future nepriamo reflektuje aktuálne témy COČ a budúcnosť umelcov. O laureátovi rozhodne porota v zložení Kiki Petratou (GR/NL), Dorota Kenderová (SK), Michal Novotný (ČR), Lily Hall (UK) a Barnabás Bencsik (HU).

V nedeľu nás čaká diskusia v rámci Raňajok v Trafačke, kde budú o smerovaní Ceny a špecifikách tohtoročnej výstavy diskutovať finalisti spolu s organizátormi a širokou verejnosťou.

Výstava finalistov Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Listopad 16, 2017

26. 11. 2017 / Srdce na playe aneb Povídání o české účasti na festivalu Burning Man

By Artalk.cz

burningman2017jakvypadafotoreportmarekmusiltryptichserieredbull

Srdce na playe aneb Povídání o české účasti na festivalu Burning Man / Experimentální prostor NoD / Praha / 26. 11. 2017 v 19:30

Jaké to je stavět železné srdce uprostřed pouště? Pojďte se seznámit s týmem stojícím za projektem HEARDT, který měl svou premiéru na festivalu BURNING MAN a poté na pražském Signálu. Budeme si povídat o životě na poušti, jaké je plánovat projekt přes oceán a jak se z toho nezbláznit.

26. 11. 2017 v 19:30

Experimentální prostor NoD, Dlouhá 33, Praha 1

Projekt HEARDT se skládá ze speciálně upraveného vysoce interaktivního piana, které je obklopené čtyřmetrovou konstrukcí ve tvaru lidského srdce. Právě v něm se setkává hudba se světlem, a to díky návštěvníkům a jejich vlastnoruční hře. Název projektu je příznačný. Vznikl spojením dvou anglických slov – heart, neboli srdce, a heard, tedy být slyšen

Samotný projekt HEARDT získal velkou mediální pozornost na začátku letošního roku, kdy dostal nejprve podporu Linhartovy nadace a následně grant a pozvání do pouště v Black Rock City od amerického festivalu BURNING MAN.

Kromě umělců stojících za projektem HEARDT na diskuzi vystoupí také fotograf Marek Musil, který tento rok navštívil hned tři festivaly BURNING MAN na třech různých kontinentech a pořídil na nich dechberoucí fotografie, ze kterých chystá v roce 2018 výstavu.

Beseda je určena širokému publiku – zájemcům o účast na festivalu BURNING MAN 2018, fotografům, umělcům a všem, kteří se zajímají o nevšední zážitky.

Příspěvek 26. 11. 2017 / Srdce na playe aneb Povídání o české účasti na festivalu Burning Man pochází z Artalk.cz

Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Listopad 15, 2017

TZ: Národní galerie vydává katalog k výstavě Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský

By Národní galerie v Praze

Národní galerie vydává katalog k výstavě Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský / Národní galerie v Praze / Praha / 14. 11. 2017

Výpravný katalog doprovází stejnojmennou výstavu Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský. Renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem, kterou uspořádala Národní galerie v Praze ve spolupráci s Kunsthistorisches Museum Wien a Ústavem dějin umění Akademie věd České republiky. Výstava se koná od 3. listopadu 2017 do 25. února 2018 ve Valdštejnské jízdárně v Praze.

Předmětem publikace je pozoruhodná osobnost středoevropských dějin a kultury -arcivévoda Ferdinand II. (1529−1595), druhorozený syn císaře Ferdinanda I. Po dobu dvaceti let (1547−1567) pobýval mladý Habsburk v Čechách jako zástupce svého otce – českého krále. Během tohoto období zastával významnou roli ve správě země, vedl renesanční přestavby Pražského hradu, z vlastní iniciativy vystavěl proslulý letohrádek Hvězda, pořádal početné a velmi oblíbené turnaje i jiné společenské aktivity a stal se též vyhledávaným mecenášem. Po otcově smrti v roce 1564 arcivévoda zdědil Tyrolsko a Přední Rakousy, kam se i s rodinou přesídlil o tři roky později. Splnil si tím sen o vládě nad vlastním územím, kde navíc zúročil zkušenosti nabyté v Čechách. Během této životní etapy se také mohl věnovat své sběratelské vášni. Pro rozrůstající se sbírky vystavěl speciální budovy na zámku Ambras poblíž Innsbrucku, jež byly již v 16. století zvány muzeum. Jeho konvolut zbrojí slavných mužů, knihovna a kunstkomora se záhy staly proslulými. Kvalitou exponátů i rozsahem svých kolekcí se Ferdinand zvaný Tyrolský řadí mezi nejvýznamnější sběratele své doby. Ambras je právem pokládán za nejstarší muzeum na světě.

Publikace spojuje úlohu odborné monografie i výstavního katalogu. První část tvoří třináct statí z pera předních českých a rakouských historiků a historiků umění, které zahrnují důležité stránky života a mecenátu arcivévody Ferdinanda. Úvodní studie pojednávají o životním osudu, politické a společenské roli arcivévody Ferdinanda v českých zemích i Tyrolích. Další Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Listopad 15, 2017

16. 11. 2017 / EAM prednáška Blood of Whores: Nová vlna feministického umenia v Poľsku

By Artalk.cz

virgin-deluxe-edition-2

Prednáška poľskej kritičky Karoliny Plinty / VŠVU Hviezdoslavovo nám. / miestnosť č. 135 / Bratislava / 16. 11. 2017 o 18h

Pozývame na prednášku poľskej kritičky Magazínu Szum, Karoliny Plinty, venovanej súčasnej poľskej feministickej umeleckej scéne.

Počas jesene 2016 sa vládna konzervatívna strana Práva a spravodlivosť pokúsila sprísniť zákon, zakazujúci interupcie v Poľsku. Nikto neočakával, že to vyvolá tak silnú opozičnú reakciu poľských žien. Čierny protest, ktorý sa uskutočnil 3. októbra 2016, figuruje v súčasných poľských dejinách ako jeden z najväčších ženských protestov 21. storočia. Aj v umení bol minulý rok plný zaujímavých a dôležitých feministických výstav, ktoré v miestnej komunite vyvolali množstvo diskusií.

Prednáška predstaví najzaujímavejšie udalosti výstavnej sezóny a niekoľko mladých umelkýň, ktorých aktivity možno označiť ako feministické. Ich prejav je odlišný od feministického umenia deväťdesiatych a nultých rokov. Portfólio umeleckých dvojíc ako Virgin $ Deluxe Edition, Cipedrasquad, umelkyne ako Karolina Mełnicka alebo selfie-feministiek Zofie Krawiec a Zuzanny Bartoszek sa zdajú byť reflektovaním spoločenských zmien v súčasnom Poľsku. Zaujímavých príkladom je aj práca Ady Karczmarczyk „ADU“, ktorá začala tvoriť pop-katolícke diela. Prednáška je aj príležitosťou hovoriť o OGBT umelcoch a umelkyniach, akou je aj Liliana Piskorská.

Prednáška sa uskutočňuje v rámci rezidencie medzinárodného projektu East Art Mags, na ktorom sa podieľajú štyri stredo- a východoeurópske umelecké magazíny: Artalk (CZ/SK), Artportal (HU), Revista ARTA (RO) a SZUM (PL). EAM je publikačnou platformou pre podporu výtvarnej kritiky a umeleckej žurnalistiky v regióne. V roku 2017 EAM finančne podporuje Visegrad Fund a AFCN.

Všechny texty, ktoré vznikli v rámci projektu sú dostupné v anglickom jazyku na webovej stránke projektu.

Příspěvek 16. 11. 2017 / EAM prednáška Blood of Whores: Nová vlna feministického umenia v Poľsku pochází z Artalk.cz

Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Listopad 15, 2017

TS: Miloš Alexander Bazovský

By Slovenská národná galéria

unnamed

Fotograf Bazovský / Miloš Alexander Bazovský / Kurátori: Aurel Hrabušický, Alexandra Kusá / Slovenská národná galéria, Esterházyho palác, 3. poschodie, Bratislava / 17. novembra 2017 — 15. apríla 2018

Fotograf Bazovský

17. novembra 2017 — 15. apríla 2018
Esterházyho palác, 3. poschodie, Bratislava
Kurátori: Aurel Hrabušický, Alexandra Kusá

Výtvarné dielo Miloša Alexandra Bazovského ako jedného zo zakladateľov modernej slovenskej maľby bolo už mnohokrát predstavené na výstavách a v publikáciách. Ale Bazovský ako fotograf bude mať na pôde SNG prvú samostatnú výstavu.

Ako fotografujúci výtvarník mal síce medzi umelcami na Slovensku predchodcov (Ladislav Mednyánszky, Gustáv Mallý), bol však prvým, ktorý dokázal byť moderným výtvarníkom a moderným fotografom súčasne. Fotografický aparát používal (najviac v 30. – 40. rokoch 20. storočia) namiesto skicára, jeho pomocou budoval akúsi vizuálnu databázu motívov, ktoré sa neskôr objavili v jeho výtvarných dielach. Fotoaparát používal jednoducho ako jeden z ďalších výtvarných prostriedkov a priamo komponoval v jeho hľadáčiku. Vďaka tomu existujú viaceré tematické aj kompozičné paralely medzi jeho zábermi a niektorými kresbami a obrazmi.

Bazovského zaujímali nielen tradičné vidiecke témy – v tomto smere bol akýmsi drsnejším a dokumentaristicky viac dôsledným náprotivkom Karla Plicku –, ale aj rôzne prejavy moderného životného štýlu: šport, turistika, cestovanie. Často portrétoval aj svojich priateľov, najviac azda umelca s tragickým osudom – Arnolda Petra Weisza-Kubínčana.

Bazovský svoje snímky nepublikoval, až na výnimky sa nezachovali ani fotografické zväčšeniny z nich. Pomerne rozsiahly súbor negatívov sa však nachádza v Archíve umenia SNG a ten sa stal základom pripravovanej výstavy.

Výstava bude sprístupnená dňa 17. 11. 2017 v bežných otváracích hodinách.

Příspěvek TS: Miloš Alexander Bazovský pochází z Artalk.cz

Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Listopad 15, 2017

denní tisk 15. 11. 2017

By Matěj Kruntorád

Lucie Drdová shrnula v magazínu Proč ne? Hospodářských novin letošní ceny pro výtvarné umělce a umělkyně. Stručně se věnuje Turnerově ceně, Preis der Nationalgalerie a CJCH: „Původně byla Cena Jindřicha Chalupeckého především aktem vyzdvižení dosavadní tvorby konkrétního autora. V posledních letech se však posunula do podoby, kdy pětice finalistů představuje nejzajímavější a nejnadějnější umělecké pozice nastupující generace.“

„Designéři tvoří doma, v ateliérech, studiích i kancelářích. Jejich návrhy jsou pak realizovány v malých dílnách, manufakturách či továrnách. Tato místa jsou nedílnou součástí tvůrčího kolotoče, kdy se myšlenky mění v realitu a dávají nám možnost poodhalit myšlení i tvorbu designérů. Adam Štěch navštívil během svých cest řadu takových míst a několik jich vybral.“ V Espritu Lidových novin.

„Ani já, ani Frank bychom nikdy nekoupili nic, na co bychom se nechtěli každý den dívat. Důležité při nákupech umění je věřit svému instinktu. Pokud to ale někdo se sběratelstvím myslí vážně, měl by mít nákup podložený studiem a výzkumem,“ říká Martina Lowe v článku Evy Hlinovské v magazínu Esprit LN.

Dnes se po tříleté rekonstrukci otevírá pražské Uměleckoprůmyslové muzeum. Ve Stodůlkách se podařilo postavit nový centrální depozitář a muzeum tak má mnohem více místa na vystavování. Otevřen bude muzejní obchod, kavárna a menší výstava Director’s Choice, v prozatím prázdných sálech muzea však bude řada dalších aktivit. Více v článku Magdaleny Čechlovské v Hospodářských novinách nebo v hlavní relaci včerejších Událostí na České televizi.

Příspěvek denní tisk 15. 11. 2017 pochází z Artalk.cz

Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Listopad 15, 2017

Československo paranormální

By Martin Vrba

antenyRUCE_2000px_150dpi_06

Martin Vrba hodnotí výstavu Antény ruce. Protokol z mimosmyslové estetiky, kterou připravili pro prostory Ateliéru Josefa Sudka umělci Jan Kolský, Matěj Pavlík a Peter Sit ve spolupráci s historikem umění Vojtěchem Märzem. Výstava podává zprávu o výzkumech psychoenergetických sil, kterým se od konce 60. let do začátku 90. let věnovala hrstka československých vědců v čele s Františkem Kahudou a Zdeňkem Rejdákem. Vrba na instalaci exponátů, jež doprovoází bohatý textový materiál, hledí v kontextu historiografických přehlídek, které jsou v domácím prostředí podle autora spíše výsledkem určitého trendu než tradice. „Celá výstava tak spíše mechanicky přejímá už dostatečně známý historiografický způsob práce s archivem, aniž by snad ve výstavním prostoru měla ambice dávat jednotlivé archivní materiály do vzájemných vztahů a souvislostí, které tím existují jen na papíře.“

Československo paranormální

Slavný sovětský film Stalker, jenž vzniknul na motivy knihy Piknik u cesty bratrů Strugackých, je možná vůbec nejhutnějším dílem Andreje Tarkovského, které zároveň vůbec nejzřetelněji obnažuje kontury zvláštní materialistické spirituality svého autora. Hmota tu nemá „apollinskou“ podobu vysoce organizované a uspořádané matérie, ale naopak je „dionýským“ způsobem oslavována jako hustý a lepkavý chaos, ve kterém se prolíná spontaneita divoké fysis s rozpadajícím se nomos industriálního člověka. Tarkovskij neustále nechává hlavní postavy filmu brodit se v Zóně zatuchlými močály, blátem a bahnem, přičemž čas od času se stalker pozastaví v údivu nad některým z paranormálních jevů, které sugerují, že Zóna není pouhým zakázaným územím, ale především živou bytostí.

Stejně tak je tomu i v případě filmu Solaris na motivy stejnojmenné knihy polského spisovatele Stanislawa Lema, kde se živou bytostí stává celá planeta, jež dokáže zhmotňovat vnitřní traumata lidských kolonizátorů. Odhalují se tu obrysy Tarkovského kréda panpsychické ontologie – jakéhosi sovětského panteistického křesťanství, které se opírá o hustou hmotu, prodchnutou spirituálním živlem vody, a kde jsou zázraky nahrazeny koordinovanými paranormálními jevy, jež nechávají tušit inteligenci skrytou za jejich Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Listopad 15, 2017

»V oplatce jsi všecek tajně« v ZČG

By Západočeská galerie v Plzni

DSC_2696

»V oplatce jsi všecek tajně“. Podoby eucharistického Krista ve vizuální kultuře / Západočeská galerie v Plzni / Plzeň / 20. 10. 2017 – 4. 2. 2018

DSC_2703DSC_2707DSC_2714DSC_2716DSC_2719DSC_2724DSC_2734DSC_2740DSC_2744DSC_2749DSC_2750

foto: archiv ZČG

Příspěvek »V oplatce jsi všecek tajně“ v ZČG pochází z Artalk.cz

Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Listopad 15, 2017

15. 11. 2017 / Diskuze s finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého

By Artalk.cz

image002

Diskuze s finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého / AVU v Praze: aula / Praha / 15. 11. 2017 v 18h

Diskuse s finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého

Romana Drdová, Dominik Gajarský, Martin Kohout, Richard Loskot, Viktorie Valocká

15. 11. 2017 v 18.00

Cyklus připravil a moderuje Václav Janoščík.

Akademie výtvarných umění v Praze

U Akademie 4, aula – 3. patro

Pořádá Katedra teorie a dějin umění AVU.

Technická podpora Digilab AVU, záznam Artyčok.tv.

Více na: www.avu.cz

Příspěvek 15. 11. 2017 / Diskuze s finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého pochází z Artalk.cz

Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Listopad 14, 2017

Jakub Choma v Galerii Via Art

By Artalk.cz

1

Jakub Choma / Sleepy Eye, Wasted Time / Galerie Via Art / Praha / 31. 10. – 24. 11. 2017

235 (3)891828

Foto: Jan Kolský

Příspěvek Jakub Choma v Galerii Via Art pochází z Artalk.cz

Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Listopad 14, 2017

TS: Pavla Hrdlíková Pádivá

By Artalk.cz

Plagát-1

LAND(e)SCAPE / Pavla Hrdlíková Pádivá / Ateliér Novej Vlny v Trenčín / Vernisáž: 16. 11. 2017 o 19:00 hod / Termín trvania: 17. 11. 2017 – 9. 12. 2017

LAND(e)SCAPE

Pavla Hrdlíková Pádivá

Ateliér Novej Vlny v Trenčín

Vernisáž: 16. 11. 2017 o 19:00 hod

Termín trvania: 17. 11. 2017 – 9. 12. 2017

Pavla Hrdlíková Pádivá je v trenčianskom prostredí známou umeleckou tvárou. Vo svojej tvorbe sa venuje maľbe, v ktorej sa nebojí využívať rôznorodé umelecké postupy, a tak sa prirodzene stáva, že od expresionistického výrazu preskočí na abstrakciu a po chvíli sa znova vráti k realistickejším podobám. Výber spôsobu je však spontánny a závisí predovšetkým na aktuálnom prežitku umelkyne.

Výstavný priestor ateliéru Novej Vlny tak predstaví najnovšiu sériu prác autorky, ktoré zhotovila priamo pre chystanú výstavu. Jej dielo odprezentuje v kompaktnejšej podobe. Nie však v zmysle ucelenej umeleckej série, ale v prezentácii rozmanitých prejavov autorky. Kontrastné situácie predstavených diel tak otvoria nové možnosti vnímania jej diela.

Příspěvek TS: Pavla Hrdlíková Pádivá pochází z Artalk.cz

Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Listopad 14, 2017

TZ: Czech Design Week – International Design Festival láká na 150 českých i zahraničních designérů

By Artalk.cz

Czech Design Week – International Design Festival láká na 150 českých i zahraničních designérů / Praha / 6. 11. 2017

Do designového festivalu se v rámci týdenní prodejní výstavy zapojí 150 designérů. Z toho 70 se představí nově na adrese Hybernská 4, zbývající si mohou návštěvníci prohlédnout v partnerských prostorách celkem osmi design storů a dvou galerií. Letošním partnerem CZDW je dále London Design Fair.

Minulý týden zasedla odborná kurátorská komise, jejímiž členy jsou např. Václav Dejčmar (pořadatel Mercedes Benz Prague Fashion Week), Iva Nesvadbová (ředitelka Art Prague a Art Photo) nebo ve světě uznávaný český designér Petr Novague a rozhodovala, kdo z přihlášených uchazečů vystaví svou tvorbu.

Z vybraných českých designérů se můžete těšit například na Adam Turečka, Martina Tvarůžka, Pavla Kopřivu juniora, Barboru Gažovou, Cyrila Dunděru, Dominiku Petrtýlovou, Elišku Slámovou, Evu Mafkovou, Jitku Mádlovou, Radima Slováka, Vladimíra Staňka, Lucii Volkovou a další.

Svou práci na festivalu dále představí světově uznávání zahraniční hosté jako Sebastian Pietkiewitz, Alis Merhaut, Chris Watson Tesselation art, Steven Bello, Fernando Echeveria a další.

V partnerských prostorách CZDW si mohou jeho návštěvníci v době trvání festivalu zdarma prohlédnout expozice nabízející dalších 80 umělců. Tito partneři budou označeni a jsou jimi Galerie 1, 100CLASS Concept Store, Koh i noor Store Prague, Leo Macenauer Showroom, Pratique, Vladan Běhal Design Store, The Chemistry Design Store…

PŘEDSTAVENÍ NĚKTERÝCH VYSTAVUJÍCÍCH:

Zakladatel studia Martin Tvarůžek Design je absolventem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a katedry designu ve Zlíně. S českými i zahraničními výrobci spolupracoval na vývoji desítek produktů, které se prodávají na globálním trhu. Patří mezi ně například dveřní kování, cyklistické přilby, medicínská zařízení,

laboratorní technika, lesní traktor, autonomní robot, obráběcí stroje, manipulační technika, tepelná čerpadla, kondenzační jednotky a mnohé jiné výrobky, stroje a zařízení. Letos v létě uvedla společnost O2 Czech Republic na trh jeho O2 Smart box, domácí zařízení s řadou jedinečných funkčních a technických parametrů.

Na Fakultě Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Listopad 14, 2017

TZ: Michal Adamovský

By Artalk.cz

ADAMOVSKY pozvanka FGF web

Michal Adamovský / Multikontakt / Fotografická galerie Fiducia / Ostrava / 12. 11. – 8. 12. 2017

Michal Adamovský: Multikontakt

Součástí výstavy bude zvuková instalace Jakuba Rataje

„Ačkoliv je při pohledu na celý cyklus divák konfrontován se sítí abstraktních struktur, Michal Adamovský během tvůrčího procesu vycházel ze staršího cyklu dokumentárních fotografií (Yoga People, 2010) a sítotisků (Siločáry, 2012, spolu s Martinem Kaftanem). Díla vznikla jako kontaktní otisk přímým dopadem světla na velkoformátové bromostříbrné papíry skrz speciálně připravené šablony, díky nimž došlo ke specifickému vytvoření hloubky a prostoru v ploše fotografie. Prostoru, který může být pohledem z výšky na dnešní složitou světelnou síť během nočního přeletu pevniny, pohledem vzhůru na jasnou noční oblohu nebo vrstevnatým splynutím obojího.“

Michal Adamovský (1982, Plzeň), v současné době student doktorského programu na FAMU, kde se zabývá mezioborovým vztahem fotografie a autorského práva. Absolvoval právnickou fakultu a po zkušenostech nabytých u prof. Jiřího Srstky v DILIA absolvoval magisterské studium na katedře fotografie FAMU v ateliéru Štěpánky Šimlové. Vystavoval v řadě českých i zahraničních galerií (např. Galerie Langhans Praha, Exhibit N. 9 v New Jersey, Chung – Ang Art Centre v Soulu aj.). V současné době je ředitelem neziskové organizace Fair Art. Výstava potrvá do 8. 12. 2017.

Po vernisáži proběhne hudební improvizace Jakuba Rataje a Michala Adamovského.

Příspěvek TZ: Michal Adamovský pochází z Artalk.cz

Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Listopad 14, 2017

TZ: Dominik Běhal

By Artalk.cz

plakát k výstavě

Dominik Běhal / Je tma a změklo kamení / Photogether Gallery / Zlín / 15. 11. – 13. 12. 2017

Dominik Běhal: Je tma a změklo kamení

15. 11. – 13. 12. 2017

kurátorka: Karolína Juřicová

Photogether Gallery (Health Center Bunker), Zlín

Název výstavy Je tma a změklo kamení si v sobě nese odkaz na prostor temného bunkru v podzemí, ve kterém se pomyslně ztrácí vnímání časoprostoru. Tato slova nenápadnou metaforou odkrývají charakter děl. Dominik Běhal (*1988) svou tvorbu v posledním roce nejvíce zaměřil na specifickou malířskou techniku fresky. Tím se také odpoutal od většiny současných autorů, pracujících s multimediálními přesahy malby-objektu. Stal se tak možná pro někoho konzervativním solitérem.

Soubor vystavených freskových obrazů zhmotňuje barevný pohyblivý záznam dokumentárního snímku ze 30. let minulého století, zvaný The Thirties in Colour. Dokument je důležitým výchozím motivem v celé tvorbě malíře. Prezentované video bylo inspirací k rozfázování snímku do jednotlivých „sekvencí“ v prostoru formou statických obrazů, překrývajících vrstvy nasnímaných informací. Dominik Běhal aktualizuje obsahovou stránku historického media fresky zaměřením na dějiny 20. století. Paměť a historie, ať už jedince či společnosti, doprovází každou malbu. Fresky představují „kameny“, do kterých se vpisují prožité příběhy. Barevnost obrazů kopíruje nekvalitní nahrávku staré kamerové techniky. Záměrem je také rozostření, nečitelnost, zaznamenání chyb a odlišností nad reálným obrazem skutečnosti.

Příspěvek TZ: Dominik Běhal pochází z Artalk.cz

Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Listopad 14, 2017

denní tisk 14. 11. 2017

By Matěj Kruntorád

„Marchuk je známý tím, že u maleb kombinuje různé výtvarné styly. Návštěvníci tak po zhlédnutí maleb ukrajinského tvůrce často nevěří, že je namaloval tentýž autor,“ charakterizuje tvorbu ukrajinského malíře Ivana Marchuka Michal Šťastný v regionálním Právu. Umělec vystavuje v Paláci šlechtičen Moravského zemského muzea.

Zemřel ústeckoorlický rodák malíř a kreslíř Jan Steklík. Tvořil od 60. let zejména jako kreslíř a kolážista i autor konceptuálně laděných akcí. Zároveň působil jako předseda Křížovnické školy čistého humoru bez vtipu sdružující umělce a další intelektuály. Nekrolog pro pardubickou MfDnes napsal Jaroslav Hubený.

V newyorské aukční síni Christie’s bude dražen Kristus Spasitel od Leonarda da Vinciho, tedy roku 2011 nově připsaná malba. Předpokládá se, že deska bude vydražena za více jak 2 miliardy korun, čímž by se stala nejdražším dílem starého umění prodaným v aukci. O díle podrobněji referuje Magdalena Čechlovská v Hospodářských novinách.

V časopise Reportér vyšel rozhovor s Pasta Onerem, ptal se Tomáš Poláček. Mluvilo se o jeho dětství, cestování, které ho ovlivnilo, ale i o slávě a možnostech současného umění: „Brzy jsem pochopil, že chci coby Pasta vytvořit uměleckou značku, což vyžaduje to, abych svoji kreativitu řídil, abych si ji dokonce manažeroval, což je další skoro zakázané slovo, ale podle mě důležité a namístě.“

V hlavní relaci Událostí na ČT byla představena nejnovější výstava Teodora Pištěka otevřená v Galerii Sklenář.

Příspěvek denní tisk 14. 11. 2017 pochází z Artalk.cz

Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Listopad 14, 2017

TZ: Veřejný dům představí činnost celé továrny. Kulturní živly probudí MeetFactory

By Artalk.cz

Veřejný dům představí činnost celé továrny. Kulturní živly probudí MeetFactory / MeetFactory / Brno / 13. 11. 2017

Žijete v představě, že ta budova na adrese Ke Sklárně 15 je jen továrnou u kolejí, kterou založil David Černý? Čekají nás vernisáže, promítání, workshopy, otevřené ateliéry rezidentů MeetFactory, afterparty do noci… Pátek 24. listopadu přesvědčí o tom, že v budově bývalé továrny na sklo či dieselové motory dnes pulzují čtyři svébytné dramaturgie. Rezidence, galerie, hudba a divadlo se během Veřejného domu představí všem bez rozdílu, a to jako žijící, volně přístupný organismus.

Letošní poslední Veřejný dům otevřou vernisáže výstav. Polská umělkyně Michalina Bigaj, současná rezidentka MeetFactory, promění Galerii Kostku na oázu zaplněnou předměty, jež se svým „předstíráním“ přírody stávají současnými reprezentacemi. Výstavou disingenuous nature, ve volném překladu „neupřímnou přírodou”, představí své pojetí galerie jako zahrady.

Neovladatelné živly jsou dále tématem výstavy Amplified by the Stillness, ta se rozprostře ve velké galerii. „Přírodní jevy vnímáme jako spoluautory. Takový vztah zachovává rovnost a respekt, ale také vzájemnou závislost a nutnost udržitelného jednání,“ uvádí kolektiv Das Numen. V Galerii MeetFactory vyjde černé anti-slunce Felixe Kiesslinga, rozkvetou rostliny zamrzlé v květu Juliana Charrièra, načež levitující kapky vody dua A/A zastaví na chvíli čas a zjeví se obrazy vytvořené ustálením radioaktivních částic Markuse Hoffmana. Představí se také ústřední dílo Das Numen Meatus, to pracuje s poryvy větru zachycenými větrnými stanicemi po celém světě. Přírodní síly budou zpřítomněny pomocí horizontálně zavěšených varhanních píšťal, které ovládne algoritmus využívající internetového spojení.

Rezidence otevřou své ateliéry, připraví výstavu

Další výstava se objeví ve studio číslo 20 v rezidenčním patře. Site-specific výstava 8 Žen, vol. 2 vznikla ve spolupráci s PLATO během putování osmi rezidentů z Prahy do Ostravy, kde byla dříve prezentovaná.

Veřejný dům je současně příležitostí pro rezidenty MeetFactory prezentovat svou tvorbu v přirozeném prostředí. Jejich ateliéry budou přístupné až do půlnoci a bude možné Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Listopad 14, 2017