Jiří Marek v Galerii Vyšehrad

By Artalk.cz

Jiří Marek / Something is still missing / kurátor: Petr Vaňous / Galerie Vyšehrad / Praha / 8. 6. – 22. 7. 2018

Foto: Tomáš Souček

Příspěvek Jiří Marek v Galerii Vyšehrad pochází z Artalk.cz

Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Červenec 18, 2018

TS: Adam Šakový

By Artalk.cz

Adam Šakový – Roh / kurátor: Marek Kuchár / ATELIÉR XIII. / Bratislava / vernisáž: 20. 7. 2018

Adam Šakový

Adam Šakový je jeden z najvýraznejších predstaviteľov mladého umenia, ktorí sa na slovenskej výtvarnej scéne začali objavovať a presadzovať v poslednom desaťročí. Absolvent ateliéru Klaudie Kosziby na VŠVU v Bratislave si za tento pomerne krátky čas stihol vyformovať jasný a signifikantný výtvarný prejav, ktorý naďalej kultivuje a rozvíja.

Tvorba Adama Šakového už od jeho študentského obdobia pomerne analyticky skúma vlastnosti média maľby a jej možnosti manipulácie skutočnosti. Pôvodný interest autora o vytváranie ilúzie v jeho dielach, pre ktoré využíval fotografiu ako predobraz, naďalej ostáva. Mení sa však zámer vytvárania pochybnosti, a teda o aké médium sa jedná (fotografia alebo maľba). Vizuálnu hru s pozornosťou recipienta už konštituuje trochu inak – nejde už o obraz ako priestor pre imagináciu 3D reality, naopak, sploštením – posunutím maľby do jej pravej povahy takmer okamžite nastáva strata ilúzie, a to doslova. Celé toto zdanlivo výlučne formálne pole výskumu média maľby sa pritom už tradične deje na pozadí koncepčne vystavanej významovej roviny. Autor tak naďalej potvrdzuje svoju výnimočnosť – schopnosť prostredníctvom formálnych rozborov zároveň ukázať aj ideovú stránku veci.

Příspěvek TS: Adam Šakový pochází z Artalk.cz

Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Červenec 18, 2018

Tíseň ukrytá v algoritmu

By Šimon Kadlčák

Jiří Suchánek vystavuje v brněnské Galerii U Dobrého pastýře zvukově-světelné instalace, jejichž chování se odvíjí podle principu náhody ohraničené vstupními algoritmy. Z pohledu Šimona Kadlčáka je výstava působivá především jako celek vyvolávající pocit úzkosti i odcizení, zároveň však podle něj vyjevuje, jak problematické může být úsilí komunikovat prostřednictvím uměleckých děl politická sdělení.

Tíseň ukrytá v algoritmu

Moment, kdy návštěvník vstoupí do výstavy Jiřího Suchánka Perplex v Galerii U Dobrého pastýře a zavře za sebou dveře, je skutečně působivý: všude kolem je tma narušovaná jen občasným problikáváním digitálního číselníku či laserového paprsku, prostor galerie doslova vibruje změtí strojových zvuků a ruchů. Je to asi jako kdybyste se zničehonic ocitli uprostřed obřího počítačového procesoru. Celý systém pulzuje prolínajícími se rytmy automatizovaného pohybu a vůči divákovi zůstává zcela netečný. Než se však pustíme do divokých fantazií o technologiích bez člověka, je namístě podotknout, že kurátorky výstavy Zuzana Janečková a Marika Kupková akcentují v rozhovoru s umělcem (který je možné si přečíst v souběžně vydané brožuře) zcela jiný a docela protichůdný aspekt Suchánkova díla: kutilství a vynálezectví.

Faktem je, že podoba a funkce řady Suchánkových děl, ať už těch, která jsou součástí Perplexu, tak některých dřívějších, jsou přímo odvozeny z dialogu mezi autorem díla a jeho technologickým nastavením a limity. Umělec / mechanik / programátor zadává určité vstupní parametry a nastavuje podmínky, za nichž budou jednotlivé složky díla vzájemně interagovat a jak. Stejný princip samozřejmě funguje i v opačném směru: umělec je od začátku limitován fyzikálními zákony i technologickými možnostmi a specifiky jednotlivých komponentů. Výsledkem tvůrčího procesu jsou pak funkční objekty-přístroje, které se sice řídí daným přednastavením, v jeho rámci už ale fungují autonomně.

Tak se dostáváme k určujícímu rysu „chování“ mnoha Suchánkových realizací, kterým je náhoda. Nejde ovšem o ten typ náhody, kdy se roboti vymykají kontrole v cinkavě běsném reji vzduchem poletujících matek a špon. Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Červenec 18, 2018

TS: Bienále maľby VI?

By Artalk.cz

Bienále maľby VI? / Katarína Balúnová, Rita Koszorús, Martin Kudla, Henrieta Kurčíková, Martin Lukáč, Roland Neupauer, Simona Štulerová / Kurátori: Gabriela Garlatyová a Štefan Balázs / Považská galéria umenia v Žiline / Trvanie výstavy: 13. 7. – 16. 9. 2018

Bienále maľby VI?

Autorky/Autori: Katarína Balúnová, Rita Koszorús, Martin Kudla, Henrieta Kurčíková, Martin Lukáč, Roland Neupauer, Simona Štulerová

Kurátori: Gabriela Garlatyová a Štefan Balázs

Miesto konania: Považská galéria umenia v Žiline, výstavné priestory na 1. poschodí

Vernisáž: štvrtok 12. júla 2018 o 17.00 hod.

Trvanie výstavy: 13. 7. – 16. 9. 2018

Výstava je realizovaná v spolupráci s Mestskou galériou v Rimavskej Sobote.

Na výstave sú vystavené maľby Rolanda Neupauera, ktoré Mestská galéria v Rimavskej Sobote získala do svojich zbierok vďaka podpore grantu FPU a daru umelca.

Výstava Bienále maľby VI.? s názvom Abstrakcia ako metóda a ako metafora si za tému zvolila uvažovanie o podobe súčasnej abstrakcie v tvorbe umelcov a umelkýň nastupujúcej generácie. Súčasná abstrakcia, ktorej východiská súvisia s umením moderny, s avantgardným jazykom geometrie, s teóriami a snahami Bauhausu, ruských konštruktivistov, maľbou Kandinského, Mondriana, Maleviča a ďalších, obsahuje v sebe fúziu, protirečenia ale aj kritické revízie modernistickej abstrakcie najmä v umení 80. rokov. Abstrakcia v maľbe je používaná ako jazyk, teda metóda zobrazenia, spôsob (štýl), akým je o svete vypovedané. Na druhej strane je abstrakcia metaforou obrazu sveta, podobenstvom, zobrazenou predstavou v podobe abstraktnej schémy.

V dnešnej situácii sa javí ako problematické striktne škatuľkovať jednotlivé formy maliarskeho prejavu. Relatívnym je aj delenie na figuratívne a nefiguratívne maliarstvo, problematické je hovoriť aj o konceptuálnej maľbe, či digitálnej maľbe, používať pojmy, ktoré sa navzájom vylučujú. Príhodné je hovoriť o maľbe ovplyvnenej konceptuálnym umením, resp. nejakou jeho formou, takisto o maľbe pod vplyvom výsledkov digitálnych technológií. Ak si zameníme pojem maľba v zmysle namaľovaný obraz za pojem obraz (image – picture – painting), tak sa nám ponúka Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Červenec 17, 2018

Stanislav Bříza v Galerii Fotografic

By Artalk.cz

Stanislav Bříza / HITCHHIKE US / Galerie Fotografic / Praha / 22. 6. – 22. 7. 2018

Foto: Tereza Bonaventurová

Příspěvek Stanislav Bříza v Galerii Fotografic pochází z Artalk.cz

Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Červenec 17, 2018

TS: Filla a Fulla

By Slovenská národná galéria

Filla – Fulla / Osud umělce – Osud umelca / Kurátorka: Katarína Bajcurová / Slovenská národná galéria / Bratislava / Trvanie výstavy: 11. júl — 21. október 2018

FILLA – FULLA | Osud umělce – Osud umelca

Slovenská národná galéria, Esterházyho palác, 3. poschodie

Námestie Ľudovíta Štúra 4, Bratislava

Trvanie výstavy: 11. júl — 21. október 2018

Otvorenie výstavy: 10. júla 2018 o 18.00

Kurátorka: Katarína Bajcurová

Odborná spolupráca: Alexandra Kusá

Dizajn výstavy: Barbora Šajgalíková

Monografickú dvojvýstavu FILLA – FULLA | Osud umělce – Osud umelca pripravila Slovenská národná galéria v rámci spoločného cyklu s Moravskou galériou v Brne – Made in Czechoslovakia – pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky. Je venovaná dvom ikonickým postavám českého a slovenského moderného umenia: Emilovi Fillovi (1882 – 1953) a Ľudovítovi Fullovi (1902 – 1980).

Hoci výstava dvoch výrazných výtvarníkov bude nepochybne „oslavou umenia“, skôr než iba oslavou bude polemickým, resp. problematizujúcim príspevkom k československej téme. Od výstavy Slovenský mýtus (2005, kurátori Aurel Hrabušický a Katarína Bajcurová) sa dramaturgia Slovenskej národnej galérie venuje kontextuálnym projektom dotýkajúcim sa problémových tém a období našich dejín. Umeleckohistorické skúmanie umožňuje emancipovane prispieť aj k spoločenským, historickým a inak formulovaným témam bez toho, aby ustrnulo v polohe ilustrácie tém „výtvarným materiálom“. Takouto príležitosťou ponúkajúcou interpretácie by mal byť aj výstavný a edičný projekt FILLA – FULLA | Osud umělce – Osud umelca.

Alexandra Kusá

Aj keď v prípade týchto dvoch umelcov nešlo priamo o rovesníkov – Filla bol o dvadsať rokov starší od Fullu –, ich zástoj v etablovaní moderného umenia v Čechách a na Slovensku možno považovať za kľúčový a svojím spôsobom aj porovnateľný. Obaja patria k najvýznamnejším postavám českého a slovenského umenia 20. storočia, každý z nich otváral svojím dielom výtvarnému umeniu nové a radikálne vývojové cesty, uvádzal do nášho umenia avantgardné prúdy a podnety z Európy. Prvý konzekventným Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Červenec 17, 2018

Jonáš Gruska v Plusmínusnula

By Artalk.cz

Jonáš Gruska / Triaxiálny magnetický spev / galéria ± 0,0 / Žilina / trvanie výstavy: 21. 6. – 29. 7. 2018

Foto: Peter Sandík

Příspěvek Jonáš Gruska v Plusmínusnula pochází z Artalk.cz

Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Červenec 17, 2018

Výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky Galerie moderního umění v Hradci Králové (do 14. 9. 2018)

By Artalk.cz

Výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Galerie moderního umění v Hradci Králové / Hradec Králové / přihlášky do 14. 9. 2018

Požadavky na uchazeče:

 • státní občanství ČR, popř. občan cizí státní příslušnosti s trvalým pobytem v ČR
 • vysokoškolské vzdělání
 • praxe v oboru výhodou
 • občanská a morální bezúhonnost
 • znalost právní problematiky v oblasti řízení a hospodaření příspěvkových organizací, ochrana sbírek muzejní povahy
 • znalost jednacího jazyka a minimálně jednoho světového jazyka na komunikační úrovni
 • komunikační a organizační schopnosti, schopnost vést pracovní kolektiv
 • samostatnost, časová flexibilita
 • přehled o ekonomických zásadách řízení příspěvkové organizace
 • praxe na vedoucím místě příspěvkové organizace v oblasti kultury výhodou
 • orientace v oblasti dotační politiky státu, Evropské unie a dalších subjektů výhodou
 • aktivity v profesních orgánech a komisích, publikační a podobná činnost výhodou
 • řidičský průkaz skupiny B

Požadované doklady k přihlášce:

 • písemná přihláška s náležitostmi: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, telefonní a e-mailové spojení, datum a podpis uchazeče
 • strukturovaný životopis s přehledem dosavadních zaměstnání a praxe, členství v orgánech profesních organizací, odborných komisích, publikační činnost, jiné aktivity v oboru
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně kopie vysvědčení ze státních závěrečných zkoušek
 • kopie lustračního osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971)
 • čestné prohlášení dle § 4 o skutečnostech dle § 2 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971)
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (nelze nahradit čestným prohlášením ani kopií žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů s datem podání žádosti); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění
 • návrh koncepce řízení a rozvoje organizace v rozsahu cca Celý článek zde

  Via: ARTTALK

      

  Z kategorie Kultura

  Zaslal/a admin on Červenec 17, 2018

INDUSTRA ART: Výzva k přihlašování výstavních projektů pro rok 2019

By Artalk.cz

Výzva k přihlašování výstavních projektů pro rok 2019 / INDUSTRA ART / Brno / 31. 7. 2018

INDUSTRA ART vyhlašuje výběrové řízení k přihlašování výstavních projektů do výstavního programu na rok 2019 v Galerii INDUSTRA ART.

INDUSTRA ART je otevřený komunikační prostor pro současné výtvarné umění. V rámci širokého záběru aktivit probíhajících v prostoru INDUSTRY program galerie tvoří jednu z dalších spojnic, která propojuje rozličné zájmové skupiny a společenská témata. Základním principem a posláním dramaturgického plánu je otevřenost a pružnost, díky které je možné reagovat na aktuální podněty v rámci současného vizuálního umění. Naší snahou je podporovat výstavní projekty, poskytnout místo pro jejich zázemí a zajistit podmínky k realizaci.

Výzva je určená především začínající a nastupující generaci umělců, českým i zahraničním výtvarníkům, uměleckým skupinám a kurátorům/kurátorkám. Upřednostníme výstavní projekty, které svou koncepcí dokáží pojmout celý výstavní prostor. Vzhledem k velikosti prostoru doporučujeme i skupinové výstavy.

V rámci výstavního programu 2019 plánujeme uspořádat celkem 9 výstav.

Součástí žádosti je:
– Vyplněný formulář

– Aktuální CV umělce/kurátora
– Portfolio

Závazné přihlášky, které budou obsahovat zmíněné údaje, zasílejte elektronicky ve formátu pdf na e-mailovou adresu art@vaizard.org nejpozději do 31. 7. 2018.

Výstavní projekty vybere umělecká rada složená z odborníků a zástupců INDUSTRY:
Ondřej Chrobák, Jana Písaříková, Alexandr Jančík, Jakub Hvězda

Galerie může poskytnout:
– Finanční krytí na realizaci výstavy ve výši 10 000,- Kč
– Zázemí pro instalaci
– PR servis (tištěné pozvánky, sociální sítě, média)

– Fotodokumentaci výstavy

Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na FB stránkách a na webu industra.space nejpozději do konce září 2018.

Uzávěrka 31. 7. 2018.

Těšíme se na spolupráci!

Příspěvek INDUSTRA ART: Výzva k přihlašování výstavních projektů pro rok 2019 pochází z Artalk.cz

Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Červenec 17, 2018

TS: Socha, duch, obraz, svetlo

By Artalk.cz

Socha, duch, obraz, svetlo – Príbehy zbierky starého umenia VSG / Kurátori: Miroslav Kleban, Katarína Nádaská / Východoslovenská galéria / Košice / Trvanie: 17. júl – 14. október 2018

Socha, duch, obraz, svetlo – Príbehy zbierky starého umenia VSG

Sprístupnenie výstavy: 17.7.2018 od 10:00
Trvanie: 17. júl – 14. október 2018
Miesto: Východoslovenská galéria, Hlavná 27
Kurátori: Miroslav Kleban, Katarína Nádaská
Reštaurátorské ošetrenie: Mária Kužidlová, Adriana Štetiarová
Inštalácia: Ondrej Rychnavský, Peter Vrábeľ, Adriana Štetiarová
Sprievodný program: Lucia Lendelová
Produkcia a technická podpora: Valér Bakajsa

Ďakujeme za spoluprácu Rádu premonštrátov – Opátstvu Jasov.

Umenie obdobia gotiky a baroka, predstavené v jeho jednoduchosti aj zložitosti – to je obsahom výstavy starého umenia zo zbierok Východoslovenskej galérie. Zriedkavo vystavovaná kolekcia najstarších diel galérie prináša výnimočný zážitok zo stretnutia s dobou, kedy umenie bolo remeslom a estetika krásou. Minimalistická, ale zato barokovo efektná inštalácia odhalí životné cykly a príbehy umeleckých predmetov v galerijnej zbierke. Divák tak nahliadne do uzavretého, možno tajuplného sveta najstaršej regionálnej galérie na Slovensku.

SPRIEVODNÝ PROGRAM

JAKUB BOGDAN – ŽIVOT A DIELO
9.8.2018 / 17:00 / Hlavná 27
vstup voľný
Odborná prednáška kurátora výstavy Miroslava Klebana.

DUCHOVNÝ, HISTORICKÝ A KULTÚRNY VÝZNAM JASOVSKÉHO OPÁTSTVA V 19.STOROČÍ
12.9.2018 / 17:00 / Hlavná 27
vstup voľný
Odborná prednáška opáta Ambróza Martina Štrbáka k výstave Socha, duch, obraz, svetlo – Príbehy zbierky starého umenia.

Příspěvek TS: Socha, duch, obraz, svetlo pochází z Artalk.cz

Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Červenec 17, 2018

Grand Dehors a Grand Finiš

By Ivana Rumanová

Kde je začiatok projektu? Končí vyúčtovaním? Alebo začína kalkuláciou? Ivana Rumanová v komentári reflektuje výstavu v bratislavskom tranzite, ktorú kurátorsky pripravili Judit Angel, Petra Balíková, Eliška Mazalanová pod názvom Start and Finish. Výstava sa zamýšľa nad ekonómiou súčasnej kultúry založenej na grantovom systéme projektov, ktoré pre nezávislé galérie a iné kultúrne priestory predstavujú povinnú jazdu pre prežitie.

pohľad do výstavy Start and Finish v tranzit.sk

Grand Dehors a Grand Finiš

Môcť začať odznova je za určitých okolností veľká úľava a luxusná pozícia. Výstava Start and Finish v bratislavskom tranzite.sk sa zaujíma o situáciu v umení a kultúre, kedy začínať odznova musíme stále donekonečna.

Kolobeh grantového systému a jeho uzávierok, rezidenčných deadlinov, bienále a festivalov, vernisáží, na ktoré sa viac ako za umením chodí udržiavať spoločenské rituály, formuláre vecného a finančného vyhodnotenia, nutnosť vysporiadať sa s materiálovými pozostatkami projektov, s katalógmi, ktoré sa nerozobrali,s architektúrou výstavy alebo so zvyškami procesuálnych diel, ktoré sa po konci výstavy menia na zberné suroviny alebo odpad. To všetko nás v pravidelných cykloch vracia vždy do východiskového bodu nula. Do vyprázdneného čistého priestoru umeleckej inštitúcie, ktorý sa už na papieri alebo v hlavách plní sériou ďalších jednorazových vpádov. Pracujeme v malých mierkach, v prevažne ročných cykloch a horror vacui z hroziaceho nedostatku práce zaplátavame množstvom nesúvisiacich projektov, ktoré sa nepredvídateľne prelínajú. V tomto systéme krach ani úspech nič prevratné neznamenajú, sú vždy čiastkové, dočasné, rozptyľované množstvom paralelných hroziacich úspechov alebo zlyhaní. Odcudzenie už nespočíva v bezmocnosti vyplývajúcej z toho, že monotónne opakujeme tú istú činnosť ako vo fordistickej továrni a nedovidíme na jej výsledok a zmysel. Skôr je tu nepríjemné podozrenie, či procesy, ktoré tvrdohlavo opakujeme, a ktorých súčasťou sme od začiatku do konca, nejaký zmysel vôbec majú. Len skúsme z formulárov vyúčtovaných projektov vyskladať nejaký horizont.

<img src="http://artalk.cz/wp-content/uploads/2018/07/36498707_2064182023846576_7014237917186883584_n.jpg" alt="" width="960" height="640" srcset="http://artalk.cz/wp-content/uploads/2018/07/36498707_2064182023846576_7014237917186883584_n.jpg 960w, http://artalk.cz/wp-content/uploads/2018/07/36498707_2064182023846576_7014237917186883584_n-470×313.jpg 470w, http://artalk.cz/wp-content/uploads/2018/07/36498707_2064182023846576_7014237917186883584_n-768×512.jpg 768w, http://artalk.cz/wp-content/uploads/2018/07/36498707_2064182023846576_7014237917186883584_n-940×627.jpg 940w, Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Červenec 17, 2018

TZ: Julien Maire a Robert Vlasák

By Artalk.cz

Robert Vlasák / Inverse Mindset / Galerie AMU / Praha / 19. 7. – 2. 9. 2018

Julien Maire a Robert Vlasák: Inverse Mindset
vernisáž: středa 18. července v 18 h
opening: Wednesday, July 18, 2018 at 6 p.m.
+ performance by Tonic Train (Sarah Washington & Knut Aufermann)

Výstava odkrývá a zároveň kreslí stínové příběhy podivných optických a kinetických aparátů. Setkávají se zde díla dvou umělců, kteří si vybudovali osobitou, „mediálně-archeologickou” metodu, převracející zavedenou estetiku i ideologii dějin umění a dějin technologie.

Francouzský umělec Julien Maire (1969) je specialista na „znovuobjevování”, dekonstrukci nejrůznějších přístrojů a aplikací fyzikálních principů a procesů. Mění funkci i vzhled nástrojů jako jsou například kamera, diaprojektor, nebo filmový projektor a posunuje jejich význam. Projekční soustava The Man at Work (2014) je přístroj na zvláštní druh stop-motion animace, kde iluzi prostorovosti promítaného obrazu vytváří sled na pásu se posunujících rozfázovaných miniaturních figurek muže s lopatou. Instantanées (1998) je podobný para-kinematický aparát: stínovou animaci padající kapky vody na stěně vytváří rotující disk s miniaturními objekty, umístěnými před čočkami diaprojektoru. Soustava kinetických struktur Step-direction (2015) je inspirována starým principem pantografu: zasunují a vysunují se v prostoru a mění neustále svoji konfiguraci a tím i perspektivu diváka.

Také Robert Vlasák (1978) se nachází na nejasné hranici autorského artefaktu a vynálezu. Pracuje s fyzikálními zákony a technickými patenty a obě jeho díla jsou založena na poetice nalezeného objektu a asambláže. Zvuková instalace Siréna (2017) je variací přístroje vynalezeného Augustem Seebeckem v polovině 19. století a rozšířeného o starý kompresor. Vrtuloid (2018) je jednoosá soustava pomalu se otáčejících vrtulí z automobilových chladičů, zavěšená u stropu na pohonné hřídeli.

Přístroje okupující na léto GAMU pohání palivová směs vážné hravosti a preciznosti – inverzní, nekonvenční úhel pohledu na náš podivný, zázračný svět.

kurátor: Miloš Vojtěchovský

Příspěvek TZ: Julien Maire a Robert Vlasák pochází z Artalk.cz

Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Červenec 16, 2018

Ἀνάγκη v Holešovické Šachtě

By Artalk.cz

Chedly Atallah, Anne-Claire Barriga, Barbora Dayef, Filip Dvořák, Epos 257, Martina Hudečková, Markéta Jáchimová, Šárka Koudelová, David Nosek, Kateřina Miturová, Kateřina Palešníková, Olbram Pavlíček, Adéla Součková, Gabriela Těthalová, Nik Timková / Ἀνάγκη / Ananké / Kurátorka: Eva Skopalová / Holešovická Šachta / Praha / 10. 5. – 13. 6. 2018

<img src="http://artalk.cz/wp-content/uploads/2018/07/IMG_1934-1060×752.jpg" alt="" width="1024" height="726" srcset="http://artalk.cz/wp-content/uploads/2018/07/IMG_1934-1060×752.jpg 1060w, http://artalk.cz/wp-content/uploads/2018/07/IMG_1934-470×334.jpg 470w, http://artalk.cz/wp-content/uploads/2018/07/IMG_1934-768×545.jpg 768w, http://artalk.cz/wp-content/uploads/2018/07/IMG_1934-940×667.jpg 940w, http://artalk.cz/wp-content/uploads/2018/07/IMG_1934-106×75.jpg 106w, http://artalk.cz/wp-content/uploads/2018/07/IMG_1934-211×150.jpg 211w, http://artalk.cz/wp-content/uploads/2018/07/IMG_1934-1320×937.jpg 1320w, http://artalk.cz/wp-content/uploads/2018/07/IMG_1934.jpg 1522w" sizes="(max-width: 1024px) Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Červenec 16, 2018

Mikulov znovu hostí výtvarné umělce, už po pětadvacáté

By ČTK

Mikulov – Mikulovský zámek počínaje dneškem opět poskytuje zázemí a inspiraci skupině výtvarných umělců – účastníkům mezinárodního sympozia Dílna. Koná se 25. ročník. Umělci do 11. srpna vytvoří díla s libovolným námětem, formou i materiálem. Jejich tvorba pak rozšíří sbírku, která na zámku díky Dílně vznikla v předchozích letech. ČTK to za organizátory řekla Marcela Šimánková.

Kurátorem letošního ročníku je spoluzakladatel sympozia a mikulovský rodák Libor Lípa. Vrací se i účastníci předchozích ročníků – fotograf Tono Stano nebo sochař, šperkař a designér Pavel Opočenský, doplní je malíř Jakub Špaňhel. Ze zahraničí to jsou Martin Gerboc ze Slovenska, Duncan Higgins z Velké Británie a Werner Mally z Německa.

„Jako host sympozia byla pozvána Tereza Brichtová, roli technického asistenta přijala studentka Tea Dohnalová, teoretičkou ročníku bude Noemi Smolik. Celý umělecký tým doplní spisovatelka a hudebnice Eva Turnová,“ uvedla Šimánková.

Na vernisáži 11. srpna budou představena nově vytvořená díla a jejich výstava na mikulovském zámku potrvá další dva měsíce.

Sympozia se za uplynulé ročníky zúčastnilo více než sto umělců z Česka i zahraničí. Vzniklou sbírku tvoří nyní tvoří 448 výtvarných děl různých forem, tedy grafik, maleb, plastik, instalací, fotografií i videí. Souhrnná hodnota je 41,5 milionu korun. Řadu let se v Mikulově hovoří o stálé expozici, zatím se plán nepodařilo obrátit ve skutečnost.

Příspěvek Mikulov znovu hostí výtvarné umělce, už po pětadvacáté pochází z Artalk.cz

Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Červenec 16, 2018

TZ: Způsoby percepce

By Artalk.cz

Marita Bullmann, Michal Kindernay, Julia Gryboś & Barbora Zentková, Václav Peloušek / Způsoby percepce / kurátorka: Šárka Zahálková / Galerie města Pardubic / Pardubice / 18. 7. – 30. 9. 2018

Zbystřit smysly a všimnout si jen těžko postřehnutelného. Vrstvu po vrstvě odhalovat kontext prostoru, místa, doby. Cítíš ten rozdíl?

Václav Peloušek, Marita Bullmann, Michal Kindernay i tvůrčí dvojice Julia Gryboś s Barborou Zentkovou ve svých projektech vždy pečlivě ohledávají konkrétní situaci, vztahují se k ní, hledají netušené souvislosti a vedou otevřený dialog s místem. Každý po svém, svými metodami, tvůrčími postupy i technikami a technologiemi. Společným výsledkem jejich práce je pak výzva k absolvování cesty intenzivnějšího prožitku. Jejich projekty využívají různorodé vyjadřovací prostředky, jsou impulsem k tomu se zamyslet, oživit náš vztah ke skutečnosti, prasknout bublinu nevědomí, rozšířit své zorné pole. Kolik smyslů máš, tolikrát jsi člověkem?

Zmiňovaní autoři a autorky zapojení do výstavního projektu byli osloveni, aby své instalace vytvořili přímo pro prostory galerie na Příhrádku. Nic ze šuplíku. Pro kurátora adrenalin i příjemná výzva. Bude to fungovat? Nebude v den vernisáže galerie zet prázdnotou? Jistě že ne! Vzájemná důvěra a vědomí správného výběru je v tomto a obdobných projektech klíčová, tak jako komunikace a produkční podpora. Radost a napětí až do poslední chvíle. Jaké to bude – je – bylo? Jsme zas na začátku: místo, čas a kontext ve své vzájemnosti. Výstava jako jednota; umělecký exkurs bezprostřední zkušenosti.

Marita Bullmann (* 1982; narozena v Mnichově, žije a pracuje v Essenu, Německo) ve své práci zkoumá běžné, ničím nápadné situace každodenního života, upozorňuje na všední nevšednosti a fyzicky se konfrontuje s daným místem a jeho okolím. Pracuje s vlastním tělem, s fotografií a obyčejnými předměty, kterým dává nový význam. Marita je skvělá performerka a mimo jiné rovněž zakladatelka, organizátorka a vůdčí osobnost Performance Art festivalu Interval Essen. Nejen proto bude součástí zahájení Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Červenec 16, 2018

TZ: Bydlet spolu. České kolektivní domy

By Artalk.cz

Bydlet spolu. České kolektivní domy / Galerie Mariánská / České Budějovice / 20. 7. – 30. 9. 2018

20. 7. – 30. 9. 2018 / úterý – pátek 10:00 – 17:00 / sobota – neděle 12:00 – 17:00

vernisáž: 19. 7. 2018 / 17:00 hod.

Galerie Mariánská, Pražská třída 1, České Budějovice

Výstava probíhá v rámci projektu: „Alšovka hostuje v Mariánské“.

Dnes jsme zvyklí na individuální rodinné domácnosti, které nás chrání před cizími a kde platí naše pravidla. Nicméně stejně jako v průběhu celého dvacátého století se i v posledních letech objevuje názor, že uzavírání se do čtyř stěn vymezujících prostor naší suverenity nás spíše omezuje, než osvobozuje. Kolektivní bydlení mělo jednotlivce či rodinu integrovat do většího společenského celku a – díky zavedení profesionálních služeb – přinést úsporu času a prostředků vynakládaných na vedení domácnosti. Dnešní sdílené bydlení zas tvoří platformu pro vzájemnou výpomoc a především setkávání s ostatními, čímž zamezuje pocitům osamělosti a rozvíjí schopnost komunikace a asertivity.

Výstava nás zavede k meziválečným a poválečným pokusům o předepsání kolektivního bydlení architektonickou formou. Kritická reflexe těchto pokusů může být inspirací pro dnešní přemýšlení o podobách sdíleného bydlení.

Výstava bude určena jak pro širokou veřejnost, u níž se nepředpokládá předchozí znalost konceptu kolektivního bydlení, tak pro odbornou veřejnost, která tento koncept zná a pro niž budou jádrem výstavy tzv. domy hotelového typu vznikající od 60. do 80. let, jež dosud nebyly nikdy souhrnně představeny. Tuto sekci doplní vzpomínky pamětníků. Výstava chronologicky sleduje historické etapy vývoje kolektivního bydlení, přičemž v každé etapě je vyzdvihnuto jedno či několik dominantních témat (sociologických, politických, architektonicko-urbanistických).

Hubert Guzik, Lenka Kužvartová – autoři výstavy
Klára Jeništová – kurátorka výstavy

Příspěvek TZ: Bydlet spolu. České kolektivní domy pochází z Artalk.cz

Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Červenec 16, 2018

TZ: Avšak když nastala noc, změnil se zármutek v radost

By Artalk.cz

Ateliér performance FUD / Avšak když nastala noc, změnil se zármutek v radost / Pragovka Gallery Rear a Pragovka Art District / Praha / 10. – 20. 7. 2018

1. Výstava ateliéru Performance Fakulty umění a designu v Ústí n/L. původně zamýšlela klást důraz na propojení performativních postupů a tvorby „věcných“ artefaktů. Výstava měla představovat objekty, instalace i fotografie (nikoli ovšem stroze dokumentačního charakteru), které vzniknou na základě tělesných aktivit v konkrétním prostoru.

2. Výstava nakonec vznikala na půdorysu dětské stolní hry „Z pohádky do pohádky“. Ta však byla především pomůckou a vodítkem při instalaci a rozmístění jednotlivých prací, nikoli společně sdíleným tématem. I když několik prací je vytvořeno speciálně pro tuto příležitost na základě hry a dalších několik prací vzniklo na místě ve vztahu k tomuto prostoru, nechtěli jsme se nechat vést zvnějšku nastavenými pravidly. Každý mohl přispět tím, co ho osobně právě v tuto chvíli zajímá, co mu v tuto chvíli přijde nejvhodnější bez ohledu na volbu ostatních. Takže výstava je vlastně přehlídkou jednotlivých, na sobě nezávislých prací, jen minimálně kurátorsky korigovanou, která představuje činnost studentek a studentů tohoto ateliéru v celé její šíři.

Kurátoři: Jiří Kovanda, Ivana Zochová.

Vystavující: Karíma Al- Mukhtarová, Maxmilián Berdych, Bára Čápová, Otýlie Diatková, Berta Holoubková, Anna Elizabeth Chládková, Stanislava Karbušická, Jiří Kovanda, Gabriela Kronďáková, Krůtí směs R.I.P., Aneta Kučeříková, Josef Málek, Eva Myroniuková, Markéta Nešporová, Karolína Pajerová, Jiří Pitrmuc, Kristýna Pozlerová, Robin Seidl, Marie Scheerbaumová, Veronika Schmidtová, Josef Schorm, Tereza Šimková, Nela Ungerová, Lucía Vasilová, Klára Vlachová, Adéla Waldhauserová, Anna Zemanová, Ivana Zochová, Kristýna Žižková.

Příspěvek TZ: Avšak když nastala noc, změnil se zármutek v radost pochází z Artalk.cz

Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Červenec 16, 2018

Hrdinky potřebujeme aneb polemika s Berlínským bienále

By Tereza Stejskalová

Jak prohlásila v rozhovoru pro Artyčok.tv kurátorka Gabi Ngcobo, letošní desátý ročník Berlínského bienále sice odkazuje k postkoloniálním studiím, odmítá ale znovu koloniální podmínky vysvětlovat a popisovat. „Nás spíše zajímá platforma, která intervenuje do prostoru, pokouší se formulovat nové otázky a není na první pohled rozeznatelná,“ říká Ngcobo dále. To je podle autorky následující recenze Terezy Stejskalové dvojsečná pozice, která se sice vyznačuje silným politickým gestem a poskytuje viditelnost mnohým neevropským umělcům a umělkyním, na druhou stranu však postrádá důležitý edukativní přesah. „Není ostentativní odmítnutí jasněji osvětlit své hledisko tváří tvář hladu po takovém vysvětlení těch, kteří nechtějí být xenofoby a rasisty, elitářstvím svého druhu?“, ptá se Stejskalová dále v textu.

Mario Pfeifer, Ještě jednou (Again / Noch einmal), záběr z videa, 2018. © VG Bild-Kunst, Bonn a autor

Hrdinky potřebujeme aneb polemika s Berlínským bienále

Když se kurátoři desáté edice Berlínského bienále rozhodli do své přehlídky zahrnout kultovní americko-kubánskou umělkyni Anu Mendietu, nevybrali si její ikonické autoportréty či obtisky těla do přírodních útvarů. Místo toho se rozhodli vystavit mnohem subtilnější, významově nejasnější a abstraktnější kresby, jež jen v některých případech odkazují k ženskému torzu. Toto gesto výmluvně vyjadřuje poetičnost, záměrnou zdrženlivost a strategickou mnohoznačnost letošního bienále kurátorovaného Jihoafričankou Gabi Ngcobo společně s Thiagem de Paula Souza z Brazílie, Nomadumou Rose Masilelou z New Yorku, Yvette Mutumbou z Berlína a Serubiri Mosesem z Ugandy a příznačně nazvaného We Don’t Need Another Hero.

Většina přizvaných jsou umělkyně, převážně pocházející z afrického kontinentu, byť některé žijí v západních metropolích. Bílí Evropané jsou tu v menšině. Ve svých textech se ale kurátoři k této (v našich končinách) nezvyklé sestavě nikterak nevyjadřují a ani v popiskách není uvedeno, odkud který umělec či umělkyně je. Jedno je jasné: tato edice se rezolutně snaží narušit jakákoliv očekávání, která by (bílé) evropské elity vůči podobné přehlídce mohly mít, a tím Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Červenec 16, 2018

Nový vizuální jazyk GVUO

By Artalk.cz

Robert V. Novák a Zuzana Burgrová / Spektrum. Vznik nového vizuálního jazyka Galerie výtvarného umění v Ostravě / GVUO / Ostrava / 20. 6. – 9. 9. 2018

Foto: Robert V. Novák

Příspěvek Nový vizuální jazyk GVUO pochází z Artalk.cz

Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Červenec 16, 2018

In Saček Veritas v Galerii Jelení

By Artalk.cz

In Saček Veritas / Flashback / kurátor: Adam Vrbka / Galerie Jelení / Praha / 20. 6. – 22. 7. 2018

Foto: Michal Czanderle

Příspěvek In Saček Veritas v Galerii Jelení pochází z Artalk.cz

Celý článek zde

Via: ARTTALK

    

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Červenec 15, 2018